search

Doba koronavirová – co bude dál?

12-1_11.jpg

vloženo: 1.7.2020, 09.35

Předtím by to byl zajímavý sci-fi film. „Vypnutí“ běžného života, strach, roušky a dezinfekce, zavření škol a obchodů... Hrozba nákazy novým koronavirem se ale stala realitou. Teď si bohudíky můžeme trochu oddechnout. Rozbíhá se řada činností, na které jsme zvyklí – volný pohyb, běžné chození do práce a do školy, návštěvy lékařů i možnost posezení v restauraci.

Co nám krizové týdny ukázaly? Hlavně to, jak důležité a cenné pro nás je zdraví, možnost práce a vzdělávání, uskutečňování koníčků a cestování. A možná právě kvůli omezením, která jsme na jaře prožívali, si dokážeme i více uvědomit, že všechny svobodně prožívané oblasti života jsou pro nás velkým darem. Přišel také čas na přemýšlení, co nás čeká dál a v čem se můžeme z tzv. první vlny nákazy COVID 19 poučit. Většina z nás se asi neubrání obavě, zda a kdy přijde druhá vlna nákazy a jak bude silná. Na to ale nedokážou odpovědět ani erudovaní odborníci.

Jsem životní optimista, proto podle mě není na místě spřádat černé scénáře. Přesto bychom se i v následujících měsících měli chovat zodpovědně – tedy hlavně zachovávat důležitá hygienická opatření. Patří k nim důsledná a pravidelná hygiena rukou a omezení rizikových kontaktů, tedy bližší styk s osobami, které vykazují známky onemocnění dýchacích cest. Určitě bude důležité i to, jak ministerstvo zdravotnictví zvládne takzvanou „chytrou karanténu“. Ta by měla pomoci zvládnout případná nová ohniska nákazy tak, aby nemuselo dojít k celorepublikovému „vypnutí“ ekonomiky i dalších oblastí života.

Jako člen Ústředního krizového štábu jsem měl možnost tento projekt sledovat a připomínkovat. Podle mě jsou ještě nutné další kroky k tomu, aby „chytrá karanténa“ byla opravdu účinná – a to na jakoukoli infekci do budoucna. Například je vedle technického a procesního nastavení velmi důležité ochránit i citlivá data občanů.

Čekají nás ale i další zásadní úkoly. Již nyní je jasné, že ekonomický dopad na ČR i její obchodní partnery bude tvrdý. A ani zde není možno přesně říci, jaký propad bude a jak dlouho bude trvat. Každopádně musíme být připraveni na to, že i v Kraji Vysočina se projeví problémy malých i velkých firem a živnostníků.

Je třeba očekávat zvýšení nezaměstnanosti a s tím i finanční krize některých rodin. A tady je nutné, abychom dokázali spojit snahy státu, krajů i obcí s cílem tyto konkrétní problémy řešit. Stavět hladové zdi či bezhlavě rozdávat sociální dávky není prozíravé, ale řadu rozumných možností máme. Zásadním krokem je udržení plánu investic v krajích a obcích, případně i jejich rozšíření. Potřebujeme pokračovat v rekonstrukcích budov, komunikací, budování nových bytů atd.

Udržíme-li investice, udržíme práci pro naše obyvatele - ve stavebnictví, dopravě i službách. Stejně důležitá je i pomoc firmám a vlastníkům lesů, kteří bojují s pokračující kůrovcovou kalamitou. Dříve zelenající plochy lesů, které dodávaly naší Vysočině přízvisko nejkrásnějšího koutu země, nahradily holiny či rezavějící suché smrkové a už i borovicové porosty. Je to velmi smutný pohled. A je třeba si bez obalu říci, že zejména malí vlastníci lesů bez účinné pomoci státu a kraje boj s kůrovcem nezvládnou. Problém bude samotné vytěžení napadeného dřeva, natož obnova porostů. Musíme společně hledat cestu k účinnější podpoře obnovy lesů. Bohužel dosavadní pomoc státu i kraje je nedostatečná. Nejde jen o peněžní kompenzace, ale i o pomoc s odbytem dřeva a obnovou lesních cest atd. Pevně věřím, že si co nejrychleji uvědomíme, o jak závažný problém jde a jak souvisí i s dalším neméně důležitým úkolem - bojem proti suchu. Pokud se nám nepodaří co nejrychleji obnovit lesní porosty, pak bude problém sucha dále narůstat. A to si opravdu vůči sobě a hlavně našim dětem nemůžeme dovolit.

Možná si řekneme, že je toho na nás nějak moc – koronavirus, kůrovec, globální sucho a do toho pro změnu poslední týdny prší a prší. Jsem přesvědčen o tom, že i díky měsícům bojů s koronavirem jsme schopni se poprat i s dalšími výzvami, které jsem zmínil. Možná nás v tom trochu koronavirus zbrzdil, ale zároveň nám dal řadu zkušeností, které můžeme využít i v těchto úkolech.

 

Vít Kaňkovský