search

Kaňkovský (KDU-ČSL): Obce bude složité dotlačit k dofinancování soc. služeb

obcasnikEU.png

vloženo: 10.9.2019, 09.00

Krajští zastupitelé KDU-ČSL se otevřeným dopisem obrátili na radní Kraje Vysočina s žádostí o úplné dofinancování sociálních služeb v kraji. Poslanec a předseda Vít Kaňkovský poskytl Občasníku exkluzivní rozhovor.

Když stát převáděl mechanismus financování sociálních služeb zazněla i garance.že jde pouze o změnu mechanismu a kraje nebudou doplácet. Jak si vysvětlit letošní desetimilionový krajský doplatek?

Důvodů, proč finance z dotace MPSV a doposud schválený příspěvek kraje a obcí nestačí, je více. Zásadním je narůstající potřeba kapacit sociálních služeb při demografickém vývoji v ČR, narůstající mzdové náklady atd. Dalším je fakt, že nefunguje ideálně systém tzv. vyrovnávací platby a stát stále nepřistoupil k mnohokrát avizovanému systému víceletého financování, které by přineslo pro poskytovatele sociálních služeb mnohem více stability. Také již nevyhovují některé prováděcí předpisy atd. A zásadním problémem je personální vyhladovění poskytovatelů napříč Českou republikou, kdy konkurence z jiných odvětví odvádí zkušené sociální pracovníky mimo obor, protože sociální služby nadále patří mezi platově podfinancované.

O kolapsu financování sociálních služeb se hovoří opakovaně již několik let. Je letošní rok poslední, kdy hrozí finanční kolaps?

Rád bych věřil, že je rok 2019 posledním, kdy se celý rok bojuje za dofinancování sociálních služeb a to na všech úrovních. Bohužel už příprava státního rozpočtu na rok 2020 i stále se opožďující příprava novely zákona o sociálních službách ukazují, že potíže s financováním sociálních služeb hrozí i v příštím roce.

Jak nahlíží KDU-ČSL na použití rezervy z krajských peněz?

Rozhodně to nepovažujeme za ideální řešení, ale pokud vezmeme na  misky vah možné omezení některých typů služeb pro seniory a zdravotně handicapované oproti použití krajské rezervy, tak volíme druhou možnost- tedy chybějící finance najít v rezervě krajského rozpočtu.

Budou muset sáhnout i města a obce Vysočiny na dofinancování ze svých rozpočtů nebo to Kraj Vysočina doplatí vše, co bude třeba?

Dle materiálu, který projednala rada kraje budou vyzvány obce k podílu na dofinancování, reálně se ale obávám, že bude obtížné dosáhnout v probíhajícím roce k tomu obce a města dotlačit.

Zdroj: Občasník.eu | 10.9.2019 | Autor: Miroslav Mareš