search

Nový školní rok!

deti_skola_2.jpg

vloženo: 1.9.2020, 11.55

Na 1. září se jistě nejvíce těší prvňáčci. A myslím, že v letošním roce nejen oni!

 

Rád bych všem žákům a studentům popřál v novém školním roce vedle studijních úspěchů také nespočet společných zážitků a aktivit, kterých se jim v druhé půli minulého školního roku nedostávalo.
Pedagogům přeji notnou dávku shovívavosti a energie. Rodičům pak ještě jednou děkuji za uplynulé měsíce, kdy zastávali – nikoliv z vlastní vůle - leckdy nelehkou roli učitelů svých ratolestí.
Přeji pohodové dny všem, ať již ve škole nebo mimo ni …

Vít Kaňkovský