search

Vít Kaňkovský: Lidem po pracovních úrazech svitla naděje

vloženo: 23.1.2018, 18.53

Praha 23. 1. 2018 - Sněmovna dnes schválila v prvním čtení návrh našeho poslance Víta Kaňkovského /podán společně s Patrikem Nacherem/, kterým se mění zákoník práce. Konkrétně jde o změnu nelogického a nespravedlivého ustanovení, v jehož důsledku přichází lidé po pracovních úrazech a osoby s chorobami z povolání o část jim poskytované renty, která jim kompenzuje ztrátu na výdělku. 

"Ano, i taková paradoxní ustanovení naše legislativa obsahuje. Jestliže totiž dojde k valorizaci minimální mzdy, pro osoby po těžkých pracovních úrazech či postižené chorobou z povolání to znamená jediné - snížení jim vyplácené náhrady za ztrátu na výdělku. Jistě se nelze divit, že jsou tímto postupem státu zklamáni a považuji jej za újmu. Mnohdy je stojí mnoho sil vyrovnat se s následky pracovního úrazu, jestliže se k tomu přidá macešské chování státu, pak se nelze divit jejich zklamání," řekl Vít Kaňkovský.
 
A tento problém předložená novela Víta Kaňkovského řeší, když zafixuje výši tzv. fiktivního poúrazového výdělku na výši minimální mzdy ke dni, kdy je osoba po pracovním úrazu zaregistrována v evidenci uchazečů o zaměstnání. Kdykoliv pak dojde k navýšení minimální mzdy, tak se na výši vyplácené renty poškozených osob nic nezmění, tedy nedojde k jejímu snížení.
 
Vít Kaňkovský dodává: "Mám radost, že Sněmovna náš návrh podpořila a postoupila jej k jednání do výborů,
je to dobrá zpráva pro všechny, kteří bojují se svým osudem po těžkém pracovním úrazu či po uznání choroby z povolání."