search

Interpelace na ministra zdravotnictví - kauza Křižanov

vloženo: 8.9.2016, 16.23

Ústní interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka ve věci nečinnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v závažné problematice zdravotních rizik kontaminace budov, půdy a vodních zdrojů po zátahu na varnu pervitinu v Křižanově. Dne 8.9.2016.

Poslanec Vít Kaňkovský
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, milé kolegyně a kolegové.

Koncem dubna tohoto roku byla na území městyse Křižanov v Kraji Vysočina odhalena jedna z největších varen pervitinu v České republice. Bylo zabaveno rozsáhlé množství metamfetaminu a dalších toxických látek. Už při samotném zásahu byla konstatována enormní kontaminace samotného objektu, okolní půdy a zejména vodních zdrojů se značnými riziky pro místní obyvatele včetně dětí. Vedení Křižanova okamžitě oslovilo představitele Kraje Vysočina se žádostí o vyhlášení krizového stavu, což však orgány kraje odmítly. O součinnost při likvidaci následků tohoto nebezpečného stavu byly také požádány orgány ochrany životního prostředí a orgány ochrany veřejného zdraví. V prvé fázi se jednalo zejména o toxikologickou analýzu vodních zdrojů, půdy a zhodnocení zdravotních rizik pro obyvatele. Bohužel ani Krajská hygienická stanice, ani později oslovený odbor hlavního hygienika ČR občanům Křižanova pomocnou ruku neposkytl. Tento fakt vyústil v situaci, kdy si někteří občané na vlastní náklady nechali provést laboratorní vyšetření krve a rozbory vodních zdrojů a půdy. Podezření na závažnou kontaminaci toxickými látkami bylo potvrzeno, bohužel ani toto příslušné orgány k činnosti nepřivedlo. I proto jsou občané Křižanova nadále vystaveni expozici toxických látek, byť již dále neužívají vlastní vodní zdroje. A tak dále obchází Křižanovem strach o zdravotní následky zejména u dětí. Obyvatelé jsou zoufalí, zvažují právní kroky. Jak najít 40 mil. na sanační opatření, když všechny oslovené orgány tvrdí, že nemohou nic činit? Vážený pane ministře, postoje orgánů ochrany veřejného zdraví k této kauze jsou pro běžného občana i pro mne jako lékaře nepochopitelné. Jaký postoj k této vysoce nebezpečné situaci zaujme Ministerstvo zdravotnictví?