search

Interpelace ve věci distribuce léčiv

interpelace_Kanka.jpg

vloženo: 31.5.2018, 18.40

Poslanecká sněmovna 31.5.2018 - Ústní interpelace Víta Kaňkovského na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha ve věci: Distribuce léčiv

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne vám všem. Vážený pane ministře, já navážu na interpelaci, kterou tady dnes měl pan poslanec kolega Pavlas a týká se dostupnosti léků občanů České republiky. 

Nejen my dva, ale jistě se tady ve Sněmovně shodneme, že na základě platné legislativy nesmí být žádnému občanu České republiky upírána dostupnost léků, které kvůli svému zdravotnímu stavu nezbytně potřebuje. Toto právo pacienta je zakotveno zejména v zákoně o léčivech, ale i v další legislativě. 

Už vy jste tady hovořil v odpovědi o tom, že tady vznikl problém po poslední novelizaci zákona o léčivech v minulém volebním období. Možná ti, kteří tady v tom minulém volebním období byli, tak si pamatují, že tady byla poměrně vzrušená diskuze ohledně toho zmíněného pozměňovacího návrhu. Já úplně nesouhlasím s tím, že ministerstvo se k tomu nemohlo vyjadřovat, ano, neproběhlo klasické připomínkové řízení, nicméně se to velmi obšírně diskutovalo na několika i pracovních jednáních a následně na výboru pro zdravotnictví, následně zde na plénu a poté ještě v Senátu. Ministerstvo se k tomu vyjadřovalo. 

To, že ta novelizace proběhla, tak jak proběhla, to už v tuto chvíli nezměníme. Nicméně v tuto chvíli musíme naplňovat platný zákon. Ta situace v tuto chvíli skutečně je taková, jak zde zmínil kolega Pavlas. V řadě lékáren i poměrně běžné léky pacientům chybějí a pacienty potom čeká ponižující turistika po lékárnách v okolí, či vzdálenějším okolí, případně obvolávání lékáren, kde ten jejich lék jsou schopni dostat. 

Já jsem přesvědčený o tom, že úkolem Ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv je dohlížet na dodržení zákona a sjednat nápravu. Vy jste tady řekl, že připravujete změnu legislativy, to já samozřejmě vítám, ale musíme pro ty pacienty udělat něco v tuto chvíli. A také jste zde zmínil, že jádrem sváru je určení tak zvaného tržního podílu (Místopředseda Pikal: čas, pane poslanče.), přesto jsem přesvědčený o tom, že i toto lze v současné době vyřešit. 

Takže já se vás chci zeptat, pane ministře, co v tuto chvíli, než bude ta změna legislativy, udělá Ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv pro dodržení zákona o léčivech, aby čeští pacienti nebyli vystaveni ponižující turistice po českých lékárnách. Děkuji za odpověď. 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ono je to trošku složitější. Když se podíváme na to, kolik je u nás obchodováno léčivých přípravků, je to 8288 kódů, z toho 5506 je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Z toho je samozřejmě zřejmé, že žádná lékárna nemůže v danou chvíli disponovat celým sortimentem na trhu. Zkrátka to není ani technicky možné. 

Když jsem se ptal na to, jaká vlastně ta situace dneska je, SÚKL přijal do 30. 5. pět podnětů přímo od lékárníků a jeden prostřednictvím zástupců České lékárnické komory. Nejsou to desítky podnětů, jsou to skutečně jednotky, takže také je otázka, jak velký ten problém je, jestli je skutečně systémový, anebo je to problém nějakých jednotlivých případů. Ale já ho nechci zlehčovat, určitě ne, určitě ten problém existuje, nechci ho nějak bagatelizovat. 

Znovu opakuji - tady se novelizoval, já jsem shodou okolností u toho byl, když jsem pracoval na Ministerstvu financí, sledoval jsem to, novelizoval se zákon o léčivech, dal se tam onen pozměňovací návrh, ano, vedla se o něm diskuze. Na druhé straně je pravda, že Ministerstvo zdravotnictví úplně nebylo příznivcem tohoto pozměňovacího návrhu, upozorňovalo na ty problémy, které jsou a které bohužel tam jsou stále, protože ten pozměňovací návrh se zkrátka přijal v tom znění. 

To že tam není jasně dána kompetence toho nebo onoho subjektu, tedy Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který má stanovovat tržní podíly, není tam jasně dáno, na základě čeho, z čeho se mají počítat, jestli jenom z receptových léků nebo i z volně prodejných, jestli se má jednat o objem vyjádřený finančně nebo o objem vyjádřený v počtu balení atd. To tam zkrátka nikde není definováno, jak vlastně ten tržní podíl stanovovat. 

A to je problém toho, že se to dělalo takto řekněme na koleni, pozměňovacím návrhem, řádně se to neprodiskutovalo. Ale to už je samozřejmě "pozdě bycha honiti", je to v tom zákoně dané. Já pouze říkám, že my v současné době, ani SÚKL, na základě té současné platné právní úpravy nemůže efektivně toto vymáhat a je nutné přijmout změnu legislativy, která ale určitě nemůže být otázkou let. 

My na tom pracujeme, máme v zásadě z 80 % připravenou změnu. Jedná o ní ona pracovní skupina. Chceme ten návrh předložit určitě do konce roku. 

Chceme jít slovenskou cestou. Slováci to mají podle mě velmi dobře uděláno. Ta povinnost je přenesena nikoliv na distributora, ale na výrobce a výrobce musí držet určitý objem léků. Na základě takzvaného emergency systému musí dodat do 48 hodin lék. Lékárna, pokud ten lék nemá, se obrátí na výrobce a ten musí ten lék dodat, nikoliv distributor. Výrobce ho samozřejmě může dodat skrze distributora, může ho dodat sám. To už je jedno, ale ta povinnost bude přenesena na výrobce. Takto to na Slovensku funguje a myslím si, že velmi dobře. 

Je to lepší případ než tu povinnost mít na distributorech, a to z jednoho prostého důvodu, že zkrátka u nás stále máme poměrně velký objem reexportů, který provádějí právě distributoři, bohužel v některých případech i lékárny, což je nezákonné, u distributorů je to zákonné, na druhou stranu, pokud ten lék není dostupný, tak to také není zákonné, ale děje se to. Ty reexporty tady jsou. 

Já doufám, že také změníme v tomto ještě legislativu opět po vzoru Slovenska, kdy stejně jako v případě emergency dodání léků by i otázka reexportu měla být na výrobcích, kteří by měli zkrátka rozhodovat, kdo jak bude léky distribuovat. Byla tam sice nějaká debata o tom, jestli to je v souladu s evropským právem, ale podle mých informací je, takže musíme udělat tyto dvě změny. 

(Předsedající upozorňuje na čas.) 

Je to otázka nastavení legislativy pro reexporty a pak otázka emergency dodání léků, a ta povinnost bude na výrobcích. Toto připravíme v řádu měsíců. Teď aktuálně jsme přesvědčeni, že v současném stavu zákon není dobrý a není se na něj ta povinnost úplně aplikovat. 

Poslanec Vít Kaňkovský: Já jenom krátkou glosu. Tady jde hlavně o pacienty. To znamená, možná neexistují desítky stížností lékárníků, ale existují desítky stížností pacientů. Určitě každá malá lékárna nemůže mít na skladě všechny léčivé přípravky, ale má mít právo si je vyžádat. 

A to třetí, ano, je to problematické, nicméně lékárníci vám už poslali dopis, kde si stěžují na ten přístup, a nebyli to jednotlivci, bylo to celé jejich sdružení. Citují tam významného odborníka na obchodní právo a ochranu hospodářské soutěže pana Michala Petra, který dospěl k závěru, že je už nyní možné vypočítat tržní podíl a že by to měl provádět Státní ústav pro kontrolu léčiv. 

To znamená, tady se budeme přít, zda je možné nebo není možné. Není to jednoduché, ale jsem přesvědčený o tom, že to není nemožné. 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch: Děkuji. Ano, říci, že něco je možné, to je pravda, ale je ještě otázka, jak je to možné. To je druhá věc. Ono deklarovat něco je poměrně jednoduché, ale pak se musí také říci, jak to tedy udělat. Já jsem zkrátka přesvědčený o tom, že ten zákon tak, jak je napsán, neříká jak. On říká ano, že se to má tak dělat, ale nejsou tam ta pravidla. A to je ten problém, takže my zkrátka ta pravidla chceme nastavit, chceme je nastavit legislativou, aby nebyla jakkoli sporná, aby to nevedlo k žádným sporům do budoucna. Uděláme to, vnímáme to jako problém, nechci to zlehčovat, ale musíme v tomto směru zákon řádně změnit. Děkuji.