search

Interpelace ve věci Krize interních oddělení v ČR

vloženo: 12.4.2018, 17.45

Poslanecká sněmovna 12.4.2018 - Ústní interpelace Víta Kaňkovského na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha ve věci: Krize interních oddělení v ČR.

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové, vážený pane ministře. Každý, kdo se aspoň trošku zajímá o problematiku zdravotnictví, tak ví, že interní lékařství patří mezi čtyři základní obory, dá se říci páteřní obory pro zdravotnictví kdekoliv na světě, Českou republiku nevyjímaje. O to více považuji za alarmující situaci, kdy se v posledních dvou letech opakovaně setkáváme se zprávami o hrozbě uzavření interních oddělení napříč Českou republikou. Prozatím se alespoň v některých nemocnicích s vypětím všech sil podařilo krizi interního oddělení zažehnat, ale bohužel už víme o případech, kdy interní oddělení či minimálně některá stanice interního oddělení byla v různých nemocnicích uzavřena. 

Jako lékař znám situaci poměrně velké části nemocnic v České republice a ta situace opravdu není optimistická. V létě 2017 byl tehdejšímu ministrovi Ludvíkovi adresová

n otevřený dopis vedení České internistické společnosti pod názvem Interní oddělení v českých nemocnicích, již fungují v krizovém režimu, který parafovala většina přednostů interních oddělení jak fakultních nemocnic, tak nemocnic v regionu. Snahou bylo velmi naléhavě upozornit vedení resortů, že krize interních oddělení je už natolik závažná, že ohrožuje fungování nemocniční péče České republiky. Důvody: zejména jde o personální nedostatek, a to jak lékařů, tak zdravotních sester. Ale dále je to nefungující systém lékařské pohotovostní služby atd. 

Je třeba jasně říci, že situace se od té doby nejen, že nezlepšila, ale stav se dále zhoršuje. Považuji řešení tohoto problému za jeden z klíčových pro fungování zdravotnického systému v naší zemi. Proto se vás dovoluji zeptat, pane ministře, jaká opatření má Ministerstvo zdravotnictví připraveno k řešení tohoto opravdu závažného problému a jak spolupracuje Ministerstvo zdravotnictví na řešení tohoto problému se zdravotními pojišťovnami a kraji. 

Děkuji vám za odpověď.

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, skutečně asi tady není nutné rozporovat to, co řekl pan poslance Kaňkovský, že skutečně ta situace na interních odděleních je problematická, zejména v některých regionech. Ty důvody, bude jich pravděpodobně několik nebo je jich pravděpodobně několik, samozřejmě personální situace ve zdravotnictví, na druhou stranu je třeba říci, že nikoliv pouze v českém systému, v celé Evropě, včetně Německa a dalších se dnes potýkají s nedostatkem zdravotníků. Je to prostě nějaký trend, který je všeobecný, není to pouze situace v České republice. Ta interní oddělení především, ty s neselektovaným příjmem, jsou často místem prvního kontaktu pacientů s nemocnicemi, řeší široké spektrum případů a služba na těchto odděleních j

e bezesporu pro lékaře i zdravotní sestry velice obtížná, což právě vede a odráží to ochotu personálu na těchto odděleních pracovat. Ta práce je bezesporu náročná i z hlediska odpovědnosti. Víme, že z důvodu nedostatku personálu některé okresní menší nemocnice tato oddělení uzavírají a ti pacienti se pak přesouvají do fakultních nemocnic, které jsou následně logicky kapacitně přetížené. Viděli jsme v poslední době problémy v Jihomoravském kraji, kde ale Ministerstvo zdravotnictví se skutečně snaží toto řešit a podílet se na řešení ve spolupráci s vedením nemocnice, Zdravotnickou záchrannou službou a dalšími. Posledním případem, který vidíme, je uzavření interního oddělení v nemocnici Mělník. 

My tu situaci samozřejmě vnímáme, ona se nedá pravděpodobně řešit nějakým mávnutím kouzelného proutku, je to celá řada opatření, která je nutné udělat systémově. Samozřejmě otázka odměňování. Bezesporu v příštím roce se opět počítá s tím, že nemocnice dostanou peníze na zvýšené odměňování lékařů, ale především si myslím z mého pohledu zdravotních sester, kde já ten problém vidím aktuálně a když se bavím s 

managementy nemocnic, jako krizovější než v případě lékařů, chceme, a už na tom pracujeme, snížit administrativní břímě, které také dopadá hlavně na ten ošetřovatelský personál. Aktuálně se dokončuje vyhláška o zdravotnické dokumentaci, která výrazně snižuje právě tu administrativu, která byla dlouhodobě, a řekl bych oprávněně, kritizována a je to i vnímáno pozitivně ze strany zdravotnického personálu a zejména zdravotních sester, takže si myslím, že toto by jim také mohlo odlehčit od toho, jak říkám, břímě, které zatěžuje. To, co můžeme řešit systémově, a už o tom tady dneska také byla řeč, i když na mého kolegu ministra školství, a řešíme to společně, je podpora lékařských fakult, postupné navyšování počtu absolventů, samozřejmě zajištění financování atd., protože prostě zkrátka potřebujeme pro

dukovat více lékařů. Máme demografický vývoj lékařské populace, který je velmi nepříznivý, ale současným počtem absolventů nebudeme schopni do budoucna nahradit stárnoucí lékařskou populaci, takže určitě přijmeme v dohledné době akční desetiletý plán na podporu a finanční injekci do lékařských fakult tak, abychom tam za prvé měli více studentů, ale měli jsme i dobře odměněny učitele na lékařských fakultách tak, aby měl ty lékaře vůbec kdo učit. Takže to je také systémové řešení. 

Pokud se bavíme o těch nemocnicích samotných, tak chceme podporovat systém urgentních příjmů, chceme skutečně dobudovat a pokračovat v podpoře urgentních příjmů, které fungují velmi dobře v některých nemocnicích a vedou výrazně k odlehčení i od těch interních oddělení, a chceme na tom samozřejmě pracovat v koordinaci směřování pacientů ve spolupráci s kraji, záchrannou službou a primární péčí. Musíme a pracujeme na tom a je to jeden z hlavních pilířů, reformovat primární péči, posílit roli praktických lékařů a samozřejmě přijít i s řešením lékařské pohotovostní služby, což je také jeden z pilířů právě té reformy primární péče. (Předsedající upozorňuje na čas.) Děkuji. V tomto roce přijdeme s jasnými kroky, takže dejte nám chvilku čas, nedá se to řešit úplně mávnutím kouzelného proutku, ale v tomto roce představíme nějaké návrhy řešení. 

Poslanec Vít Kaňkovský: Děkuji panu ministrovi za to, že se k této otázce postavil čelem. Oba víme, že nelze ty problémy, které jsou už nějaká léta nakumulovaná, řešit mávnutím kouzelného proutku. Úplně často to nedělám, nicméně v jednom vás, pane ministře, chytím za slovo, a neberte to nijak osobně. Vy jste tady teď před chvíli řekl, že počítáte s tím, že v příštím roce budou putovat další peníze do nemocnic na platy zdravotníků, zejména zdravotních sester, což je trošku v kontradikci s jedním nedávným rozhovorem, kde jste řekl, že pro příští rok nepočítáte s tím plánovaným navýšením o 10 %, takže tady bych vás chtěl poprosit, protože zdravotníci v nemocnicích na tuhle informaci čekají, jak to tedy skutečně s těmi mzdami v příštím roce bude. 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch: Ne, tak já jsem říkal, že dojde samozřejmě k navýšení úhrad za zdravotní péči. Aktuálně probíhá dohodovací řízení. Jasně jsem řekl, že nebudu zasahovat do dohodovacího řízení, tak jak to bylo v minulosti, protože si myslím, že základ by měla být dohoda mezi jednotlivými segmenty a zdravotními pojišťovnami, a budeme se o tom bavit až dohodovací řízení skončí, což bude v červnu, tak uvidíme, kolik těch dohod bude. Předpokládám, aspoň tak, jak Ministerstvo zdravotnictví monitoruje právě to dohodovací řízení, že i zdravotní pojišťovny vnímají ty problémy a že se tam počítá skutečně s nárůstem úhrad, které by měly sloužit k navýšení odměňování, zejména tedy u zdravotních sester, takže teď je to těžké predikovat. To desetiprocentní navýšení zatím nedokážu říci, ale myslím si, že pokud bychom zase navýšili všem plošně o deset procent, tak ten problém spíše prohloubíme, než ho budeme řešit. A za druhé, mám obavu, že by pak nevyzbylo už na žádné další segmenty, které v posledních letech samozřejmě na úkor nemocnic nebyly úplně podporovány, ať je to domácí péče atd. Těch segmentů je celá řada, takže si myslím, že by ten nárůst měl být nějakým způsobem vyvážený, nikoliv pouze do jednoho segmentu zdravotnictví, ale chceme počkat právě na výsledky onoho dohodovacího řízení, jak dopadne a pak budeme řešit dál, budeme samozřejmě vytvářet úhradovou vyhlášku na rok 2019.

 

Zdroj: PSP.cz | 12.4.2018 | Interpelace na členy vlády