search

Interpelace ve věci stavu vyřízení žádosti čínských křesťanů o azyl

vloženo: 18.1.2018, 22.16

Ústní interpelace poslanců Jana Čižínského a Víta Kaňkovského na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci stavu vyřízení žádosti čínských křesťanů o azyl v České republice. Dne 18.1.2018.

 
 

 
Poslanec Jan Čižínský
Vážený pane předsedo vlády,
interpelujeme vás společně s mým kolegou Vítem Kaňkovským, ale zajímá to celý klub KDU-ČSL. Dokonce po vyhlášení té interpelace se přihlásili i poslanci za TOP 09 a za Piráty, že je tato situace také zajímá. Jde o věc stavu žádosti čínských křesťanů o udělení azylu. Ta žádost byla podána před dvěma roky, ale zatím nebyl azyl žadatelům udělen. Přitom ze zákona je nejdelší možná lhůta 18 měsíců. Máme podezření na neoprávněné průtahy ze strany Ministerstva vnitra na požadavky na doplnění dokumentace, které z povahy věci nelze doplnit. Pokud je uváděno pronásledování politické a náboženské, tak z povahy věci se velmi těžko dokumentuje. Žadatelé se v naší zemi integrují, učí se česky, účastní se života ve společenství křesťanů. S ohledem na nestandardní délku azylového řízení trpí také obraz České republiky v zahraničí, pochopitelně ne v Číně, ale v demokratických zemích určitě. Žádáme vás tedy o vyjádření, jaký je aktuální stav projednání žádosti čínských křesťanů o udělení mezinárodní ochrany v České republice. Naše žádost o tuto informaci je o to naléhavější, že perzekuce křesťanů v Číně nabírá na obrátkách. V posledních dnech vyšla zpráva o tom, že jsou dokonce i vyhazovány kostely do povětří, což se dělo v Rusku za bolševiků a za Stalina. Děkuji za pozornost.

Předseda vlády ČR Andrej Babiš:
Děkuji za slovo. No, tak ty žádosti o mezinárodní ochranu, azyl čínských křesťanů - správní řízení ve věci mezinárodní ochrany skupiny žadatelů čínské státní příslušnosti, které vede Ministerstvo vnitra, je v současnosti ve fázi před vydáním rozhodnutí. Podle informací Ministerstva vnitra byly již shromážděny veškeré zákonem požadované podklady a aktuálně se připravují jednotlivá správní rozhodnutí, která však s ohledem na značný rozsah jednotlivých spisových materiálů vyžadují dostatek času. Není pravdou, že by byly překročeny příslušné lhůty, jak bylo uvedeno v interpelaci. Zákon o azylu umožňuje u složitých případů prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí. Ministerstvo vnitro či dokonce předseda vlády se nikdy nevyjadřují k individuálním případům o řízení o mezinárodní ochraně, ostatně ani nemohou s ohledem na závazky vyplývající z mezinárodního práva, konkrétně Ženevské úmluvy o uprchlících.
Problematika přibližně 70 žádostí čínských státních příslušníků, kteří se hlásí ke křesťanskému vyznání, o mezinárodní ochranu v České republice v gesci ministra vnitra a v této věci nebylo formálně o stanovisko požádáno a na formálních žádostech o informace či konzultace nebyly shledány nějaké zásadní problémy. Je známo, že v průběhu šetření se tři žadatelé obrátili se stížností na ombudsmanku, ta v souladu se zákonem upravujícím jejich činnost oslovila Ministerstvo vnitra a požádala o informace a o vysvětlení namítaných průtahů. Dle informace nevládních organizací se čínští křesťané se žádostmi o mezinárodní ochranu obrátili na Francii, Itálii, Německo, Španělsko atd. Nejvyšší počet žádostí, přes 600, měl být podán v Itálii. Podle vyjádření Ministerstva vnitra se očekává to rozhodnutí ve velice krátkém čase.


Poslanec Jan Čižínský:  
Já bych ještě jenom rád uvedl, že podle § 27 je lhůta pro vydání rozhodnutí šest měsíců, tu lze ve výjimečných případech prodloužit o dalších devět měsíců a následně výjimečně o další tři měsíce, takže by to celkem mělo tedy dělat dohromady těch 18 měsíců a my jsme teď už 24 měsíců po té žádosti, takže děkuji za informaci, ale přece jenom bych poprosil, aby byly ty lhůty dodržovány.


Předseda vlády ČR Andrej Babiš: 
Tak pan ministr vnitra to slyší, takže to určitě prověří a vyjádří se písemně.