search

Sliby ministra Němečka k problematice očkování nesplněny

vloženo: 21.10.2016, 09.23

Dne 20.10.2016 jsem interpeloval ministra zdravotnictví Němečka a žádal jej, aby podal informaci k práci komise pro problematiku očkování, která byla založena již před 15 měsíci a zatím nejsou známy žádné konkrétní výsledky její práce. Doposud tak zůstaly nenaplněny sliby ministra Němečka, že připraví zřízení fondu na odškodnění následků povinného očkování, vyřeší problematiku potvrzení o očkování pro děti na letní tábory a jiné akce a bude se zabývat dalšími závažnými otázkami kolem očkování - sledování nežádoucích účinků, očkovací kalendář atd.

Pan ministr na interpelacích chyběl, budu se tedy těšit alespoň na písemnou odpověď a hlavně na konkrétní kroky ministerstva. Vít Kaňkovský, poslanec a místopředseda Výboru pro zdravotnictví PSP ČR Interpelace: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nepřítomný pane ministře, v červnu 2015 zahájila svou činnost komise pro problematiku očkování, která vznikla na základě rozsáhlé diskuse, jež zde byla při projednávání novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Zároveň, a to je třeba zdůraznit, jde také o témata, která jsou velmi živě diskutována mezi rodiči dětí. Parlament České republiky potvrdil svým legislativním postupem, že v očkování vidí důležitou součást ochrany zdraví, zároveň ale nezanedbatelná část zákonodárců dala najevo, že vnímá hlasy veřejnosti po změnách, který by si systém očkování v naší zemi zasloužil, a já patřím mezi ně. Výrazem toho, že případné změny potřebují zodpovědnou odbornou diskusi a teprve potom politické rozhodnutí, byl právě vznik zmíněné komise. Uplynulo více než 15 měsíců od jejího ustanovení a já se vás, pane ministře, ptám, jaké jsou výsledky činnosti k dnešnímu dni? A budu konkrétní. Ve druhém čtení jste Vy zde na tomto místě kvitoval můj návrh na vyřešení jedné oblasti, kterou velmi často kritizují rodiče, a to je povinnost předložit potvrzení o očkováních na zotavovací akce dětí, jako jsou letní tábory. Řešení, které jsem zde navrhoval s kolegou Davidem Kasalem, spočívalo v navázání této povinnosti na preventivní prohlídky dětí. Slíbil jste zde na tomto místě, že by to bylo možné vyřešit do tří měsíců. Den, kdy jste zde hovořil, byl 28. dubna 2015. Komise dostala k řešení i další témata. Tím nejdůležitějším je, dle mého názoru, zřízení fondu na odškodnění následků povinného očkování. I zde existoval příslib, že legislativní řešení bude rychlé. A v neposlední řadě je to diskuse kolem počtu povinných očkování, sledování nežádoucích účinků, problematika očkovacího kalendáře atd. Pokud je mi známo, do této doby k žádnému viditelnému pokroku v řešení sporných otázek kolem očkování nedošlo. Chci vás proto, pane ministře, požádat, abyste nás seznámil se současným stavem přípravy legislativního řešení fondu na odškodnění následků očkování i dalších témat, které komise má k projednání.

Děkuji vám za pozornost.