search

Zrušení zastávky rychlíků v Křižanově - kdo za to může?

vloženo: 19.1.2017, 18.45

Ústní interpelace na ministra dopravy Dana Ťoka ve věci zrušení zastávky rychlíků v městysi Křižanově.

Dne 19.1.2017 Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane ministře, obracím se na Vás v zastoupení občanů Velkomeziříčska v okrese Žďár nad Sázavou, kteří se s velkým zklamáním v průběhu loňského roku dozvěděli o zrušení zastávky rychlíků ve stanici Křižanov na trati Žďár nad Sázavou - Brno. K tomuto zrušení došlo s platností nového jízdního řádu od 11.12.2016 a to přes opakovaná jednání samosprávy Křižanova, Velkého Meziříčí i dalších obcí jak s představiteli Kraje Vysočina, tak Ministerstva dopravy. Přitom se jedná o spádovou oblast kolem 10 tis. obyvatel, kteří využívají rychlíky s nástupem na trati do Brna či do Žďáru nad Sázavou právě v Křižanově. Vesměs se jedná o občany, kteří dojíždějí do Brna za prací či na studia. Zrušení zastávky rychlíků prodlouží cestu občanům z Velkomeziříčska do Brna dle různých spojů o více než 60%. Nemalá část občanů využívá rychlíkovou dopravu i opačným směrem do Žďáru nad Sázavou a do Havlíčkova Brodu. Argument, že jde o zrychlení dopravy na trati Žďár nad Sázavou - Brno, pokulhává a občany zcela vyvedl z míry fakt, že dle nového jízdního řádu se sice doba jízdy ze Žďáru nad Sázavou do Brna o pár minut zkrátila, ale v opačném směru se po zrušení zastávky rychlíků v Křižanově doba jízdy z Brna do Ždáru dokonce o 4 minuty prodloužila, což zavání – promiňte mi ten výraz, Absurdistánem. Největší zklamání pro občany tohoto regionu je fakt, že ani Kraj Vysočina, ani Ministerstvo dopravy nechce přiznat, kdo za zrušením zastávky rychlíků v Křižanově stojí a proč k tomuto kroku došlo. Chci Vám proto, pane ministře, položit dvě jednoduché otázky: 1/ Jaké důvody vedly ke zrušení zastávky rychlíků v Křižanově a kdo rozhodl o tomto kroku? 2/ Uvažuje Ministerstvo dopravy o znovuobnovení zastávky rychlíků v Křižanově, v jakém časovém horizontu a jaké kroky v tomto směru podniká?