search

Interpelace ve věci kůrovcové kalamity

interpelace_Kanka.jpg

vloženo: 14.9.2018, 11.00

Poslanecká sněmovna 13.9.2018 - Ústní interpelace Víta Kaňkovského na ministra zemědělství Miroslava Tomana ve věci: Kůrovcová kalamita

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane předsedající, vážený nepřítomný pane ministře, já jsem již před prázdninami interpeloval bývalého ministra Milka ohledně situace kolem kůrovcové kalamity v České republice a ptal jsem se na plánované kroky Ministerstva zemědělství v této oblasti. V červnu tohoto roku bylo na společném jednání ministrů zemědělství a životního prostředí se zástupci krajů rozhodnuto, že budou ve všech krajích zřízeny kalamitní štáby. Respektive ve všech sedmi krajích, kterých se kůrovcová kalamita nejvíce dotýká. Ty kalamitní týmy začaly fungovat a můj dotaz směrem k Ministerstvu zemědělství je takový: Jakým způsobem Ministerstvo zemědělství koordinuje práci těchto kalamitních štábů a jak analyzuje jejich výstupy? A zda vůbec nějaká taková koordinace probíhá.

V tuto chvíli to vypadá, alespoň podle zpráv, které mám já, že ty kalamitní štáby dobře fungují v rámci krajů, nicméně kůrovcová kalamita je dneska skutečně celorepublikovou záležitostí.

Druhý dotaz směřuje k novelizaci vyhlášky č. 83/1996, na kterou trpělivě, teď už spíš netrpělivě čekají vlastníci lesů, ale i zástupci dřevozpracujícího průmyslu, a týká se toho, jakým způsobem bude dál nastaveno hospodaření v lesích a výsadba nových lesů. Takže to je druhý dotaz.

A třetí dotaz: Jakým způsobem se Ministerstvo zemědělství potažmo vláda chystá podpořit vlastníky lesů v rekultivaci holin, kterých v tuto chvíli narůstá. Takže to jsou tři dotazy, které směřují k panu ministrovi. Děkuji.

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za vaši interpelaci, opět bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem písemně do 30 dnů. Dalším v pořadí je pan poslanec Vojtěch Munzar na pana ministra Jana Kněžínka.