search

Kraj Vysočina potřebuje kamenný hospic – nesnažme se namluvit si opak

vloženo: 13.9.2016, 14.46

Dlouhotrvající diskuze nad tématem, zda je v Kraji Vysočina potřebné vybudovat a provozovat kamenný hospic, dospěla do další fáze. V rámci diskuze nad koncepcí paliativní péče v našem kraji se objevil zásadní otazník a s tím související střet názorů - jakou formou doplnit stávající nabídku péče o nevyléčitelně nemocné. V současné době v našem kraji na velmi dobré úrovni funguje mobilní hospicová, respektive paliativní péče, byť ne ve všech regionech ve stejném rozsahu nabízených služeb.

Lůžková péče o nevyléčitelně nemocné je zajištěna v Nemocnici Jihlava na oddělení paliativní péče, které poskytuje vysoký standard paliativní péče, nikoliv ale péče hospicové, dále pak v kraji existují 2 hospicové rodinné pokoje v Nemocnici Nové Město na Moravě. Bohužel ale stále velký počet nevyléčitelně nemocných pacientů, kteří nemají z různých důvodů možnost trávit poslední týdny života v domácím prostředí, je odkázáno na umírání na odděleních či  léčebnách dlouhodobě nemocných. Ano, setkáváme se s názory, že každého nevyléčitelně nemocného pacienta je možné dochovat domácím prostředí za pomoci mobilní hospicové péče. Jistě by to bylo úžasné, realita života je však často jiná. Jsou mezi námi lidé – a není jich málo, kteří nemají nikoho blízkého, kdo by se o něj mohl s pomocí mobilního hospice starat. A právě čtyřiadvacetihodinová péče blízké osoby je pro využívání mobilní hospicové péče podmínkou. Dalším limitem bývají často podmínky v konkrétní rodině. Při sebelepší vůli není vždy v silách rodiny nepřetržitou péči o svého blízkého zajistit, často i kvůli vzdálenosti, kterou dělí děti od svých rodičů apod. Rozhodně se nechci v tomto ohledu zastávat těch, kteří hledají zástupné důvody, proč jejich blízký nemůže trávit své posledních dny doma, ač by si to přál. Jen zmiňuji praktické důvody, které mnohdy život přináší. V každém případě i v Kraji Vysočina existuje skupina lidí, kteří vyžadují a v budoucnosti budou vyžadovat lůžkovou péči vzhledem ke své nevyléčitelné chorobě. V právě diskutované koncepci paliativní péče zástupci vedení Kraje Vysočina upřednostňují doplnění stávající kapacity paliativních lůžek ještě jedním podobným oddělením v nemocnici Třebíč či Nemocnici Nové Město na Moravě. Případné vybudování kamenného hospice je odsouváno do kategorie – možná… Argumenty, které jsou nejčastěji ze strany odpůrců hospice zmiňovány – Kraj Vysočina je specifickým členitým krajem s velkým množstvím sídel, dobře zde funguje mobilní hospicová péče, lůžkovou péči zajistí nemocnice atd. – sečteno, podtrženo - kamenný hospic je zbytečný. Musím říci, že respektuji právo každého na názor, přesto si troufám tvrdit, že podobné argumenty pokulhávají. Vezmu-li podobné kraje jako je ten náš – například Pardubický kraj – podobný velikostí i počtem obyvatel nebo mnohem členitější kraj Liberecký, oba tyto kraje k provozování kamenného hospice přistoupily, byť se oba rodily ve velkých bolestech. A dnes? Zatímco liberecký hospic je zatím v provozu relativně krátce, tak hospic v Chrudimi v Pardubickém kraji patří mezi nejvytíženější a nejlépe hospodařící v celé ČR. Oba hospice navíc rozhodně nemají o pacienty nouzi, ten chrudimský uvažuje o svém rozšíření. Nesnažme se tvrdit, že občané Kraje Vysočina mají odlišné potřeby než lidé v jiných částech naší země. Nenamlouvejme si, že každého nevyléčitelně nemocného dokážeme dochovat v jeho domově, byť by to byl ideál, ke kterému bychom se měli přibližovat. Neřešme tuto závažnou problematiku kabinetně, jenom mezi krajskými politiky, malou skupinou oslovených odborníků, zástupci provozovatelů nemocnic či terénních hospicových služeb, ale dejme na názor občanů. A zeptáme-li se jich, což se snažím dělat neustále, tak jasně převládá názor, že kamenný hospic je službou, která v Kraji Vysočina citelně chybí.

Vít Kaňkovský, lékař a poslanec PS PČR