search

Lékový záznam postoupil do závěrečného schvalování

leky_.jpg

vloženo: 12.5.2019, 07.55

Takzvaný lékový záznam pacienta má zavést novela v návaznosti na již fungující elektronický recept. Zavedení záznamu vítám a jednoznačně podporuji. Pacienta může totiž zavedení lékového záznamu ochránit před nežádoucími interakcemi některých léků, ke kterým nyní může v některých případech docházet, není-li konkrétní lékař informován o všech lécích, které pacient užívá. Jsem přesvědčen, že by se lékový záznam měl stát rutinní součástí praxe lékařů a lékárníků. 

Zatímco podpora lékového záznamu je ze strany poslanců poměrně jednoznačná, složitější je situace u předpokládaného souhlasu pacienta, čili tzv. opt-out režimu. Přiznám se, že opt-out režimu nejsem obecně příliš nakloněn. Chápu ale, že opt-in režim /režim vyžadující výslovný souhlas pacienta/ by v praxi byl svízelný a zřejmě by vedl k tomu, že by lékový záznam byl používán jen u části populace, což by jeho přínos výrazně snížilo. 

Každopádně je ale třeba se v rámci legislativního procesu vypořádat s námitkami některých specifických skupin pacientů – např. komunita pacientů s AIDS nebo někteří psychiatričtí pacienti - jsem přesvědčen, že u těchto pacientů má smysl uvažovat o výjimce z režimu opt-out. V tomto ohledu jsem také připravil pozměňovací návrh. 

Ochrana pacienta je v zákoně poměrně dobře pokryta, ale bude potřeba důkladně sledovat, zda nedojde ke zneužití ze strany farmaceutických firem. Zde je ostražitost na místě! 

 

Vít Kaňkovský 
poslanec a místopředseda Výboru pro zdravotnictví PS PČR