search

Poukázky pro výplatu dávek? Komplikace místo zjednodušení

vloženo: 28.2.2018, 19.30

Poslední tři měsíce ukázaly, že nový systém vyplácení části dávek na živobytí formou poukázek je problematický. Nepříznivý dopad má především pro určitou část jejich příjemců – lidi s handicapem či seniory.

Do konce listopadu 2017 se v případě vyplácení dávek na živobytí zpravidla jednalo o bezhotovostní převod peněz a bylo možné, aby se v některých opodstatněných případech, třeba u lidí, kteří jsou klienty ústavu či sociálního zařízení, jsou mentálně či tělesně postižení, opatrovanci apod., příspěvek na živobytí nadále celý vyplácel v penězích. 

Od prosince 2017 nahradily část této státní pomoci v hmotné nouzi poukázky, které musí někdo sociálně slabým a často handicapovaným klientům vyzvednout a vyřešit, jak s nimi naložit.

Proto jsem připravil - ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením - novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi, kterou usilujeme o zrušení způsobu výplaty této sociální dávky v podobě poukázek nejen u klientů žijících v ústavech či sociálních zařízeních, ale i u seniorů, handicapovaných nebo rodičů, kteří mají postižené děti.
Důvody jsou jednoduché: 

  • tomuto okruhu lidí činí komplikace si poukázky osobně vyzvedávat,
  • často nemají kde za stravenky nakupovat. Leckdy musí vynaložit další finanční prostředky na dopravu do vzdálenější obce, kde je obchod, ve kterém mohou poukázky uplatnit,
  • valná většina lidí v tíživé životní situaci potřebuje větší část obdržené státní pomoci v hmotné nouzi adresovat na úhradu nákladů na bydlení, což poukázkami není možné.

Je evidentní, že vyplácení dávek v poukázkách spíše vede k prohlubování finanční nouze těch nejchudších a to je třeba změnit.

 

Vít Kaňkovský
poslanec PS PČR