search

Pro kvalitní zdravotnictví je dostatek lékařů a zdravotních sester nezbytný

vloženo: 28.6.2018, 13.59

Kvalita zdravotní péče je oblastí, podle které se posuzuje úroveň vyspělosti dané země. Jde přitom nejen o požadovanou kvalitu zdravotní péče, ale také o dostupnost pro občany ve všech regionech. A v neposlední řadě ukazuje na vyspělost té které země i úroveň prevence chorob. V mnoha ukazatelích je na tom Česká republika velmi dobře – máme nízkou úmrtnost kojenců, díky kvalitní zdravotní péči a dobrým životním podmínkám se prodlužuje délka života – dožíváme se vyššího průměrného věku, snížili jsme počet úmrtí na infarkty či mozkové příhody, dokážeme dnes léčit některé zhoubné nemoci, které ještě před 10 lety byly velkým strašákem atd. Česká medicína patří k nejkvalitnějším v Evropě.  

Na druhé straně je ale také řada oblastí, které mají do uspokojivého stavu daleko. Jednou z nich je dostupnost kvalitní péče všech medicínských oborů ve všech regionech.  Česká republika trpí v posledních letech nedostatkem lékařů a to jak v nemocnicích, tak v ambulantní sféře. Zejména v menších obcích a městech chybí praktičtí lékaři jak pro dospělé, tak pro děti, velmi špatná je situace s dostupností zubařů, ale i některých ambulantních specialistů,  například revmatologů. V nemocnicích je složitá situace zejména na internách, neurologii, gynekologii a v porodnictví, ale i v dalších oborech. Navíc se české zdravotnictví potýká s vysokým průměrným věkem lékařů.  Např. průměrný věk praktických lékařů pro děti a dorost je dnes 59 let. Velkým problémem je také trvalé překračování počtu přesčasových hodin v nemocnicích. Situace se bez přijatých opatření může jen zhoršovat. Za pár let by až ¼ pacientů mohla být bez odborného lékaře. Za tohoto stavu je třeba přistoupit k řadě opatření, jedním z nich je navýšení počtu studentů lékařských fakult, protože současný počet absolventů LF nestíhá pokrýt ani přirozený odchod lékařů do důchodu.

Dle zkušeností, které mám ze své práce lékaře a primáře v havlíčkobrodské nemocnici, ale i z kontaktů s kolegy napříč Českou republikou vnímám daný stav jako alarmující. Považuji tento problém za natolik závažný, že jsem v této záležitosti interpeloval současného ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha v únoru a v dubnu t.r. , kdy jsem navrhl jako jedno z nutných opatření navýšení počtu českých studentů lékařských fakult o 15%. Záměrně zmiňuji českých studentů, protože na lékařských fakultách v ČR studuje až třetina studentů ze zahraničí.

Na lékařských fakultách dnes ročně promuje 1050 studentů, navrhované opatření by pomohlo zvýšit počet absolventů až na 1200.  Návrh odpovídá kapacitám VŠ a je reálný i finančně – při stávajících nákladech 90.000,-- CZK na 1 studenta ročně se jedná o navýšení rozpočtu o 15 mil. Kč ročně. Dále je třeba hledat další finanční prostředky pro podporu vysokoškolských pedagogů na lékařských fakultách a také ve fakultních nemocnicích i nemocnicích zřizovaných kraji, protože ohodnocení školitelů mladých lékařů je v současné době značně demotivující. Zmíněný návrh podpořili bývalí ministři školství a zdravotnictví. Změny nelze realizovat skokově, vyžadují přípravu a jakékoliv dnes přijaté opatření se projeví nejdříve za 6 let. I proto je důležité přijmout účinná opatření ideálně již v letošním roce – aby noví studenti ve vyšším počtu mohli nastoupit na lékařské fakulty již v akademickém roce 2019/2020.

Navýšení počtu studentů LF pomůže vyřešit nároky na počty lékařů, odpovídající potřebám pacientů, nemocnic a evropské legislativě. Ministr zdravotnictví v rámci odpovědí na mé interpelace slíbil, že navýšení počtu studentů medicíny podpoří. Pevně věřím, že to neskončí jen tímto slibem. Jde o to, abychom i pro budoucnost dokázali udržet a rozvíjet takovou zdravotní péči, na kterou jsou naši občané zvyklí a kterou potřebují. Jakékoliv snižování dostupnosti a kvality zdravotní péče by bylo špatnou zprávou pro nás všechny.  Zdraví je pro většinu lidí jednou z nejvyšších hodnot. Jak kdysi řekl německý filozof Arthur Schopenauer: Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím.

MUDr. Vít Kaňkovský
poslanec za KDU-ČSL