search

Problémy současného českého zdravotnictví?

vloženo: 19.10.2017, 13.03

Protože nedostatek zdravotnického personálu vidím jako závažný problém českého zdravotnictví, chci hledat způsoby, jak toto změnit. Jedno opatření jsem již navrhoval v rámci našeho Kraje Vysočina, kde jsem zastupitelem, myslím tím motivační stipendia poskytovaná studentům lékařských fakult. Dalším opatřením musí být navýšeni počtu studentů medicíny. I to je jedna z cest, jak získávat lékaře některých oborů… ale jsem si vědom toho, že toto není jediná a univerzální cesta!

#slusnostnenislabost
#zodpovedne