search

Stříbrná ekonomika: jak podpořit potenciál a zaměstnávání lidí 55+

55_plus_skladnik_manazerka.jpg

vloženo: 28.1.2020, 14.00

V Poslanecké sněmovně se ve středu 19.2.2020 uskuteční odborný seminář „Stříbrná ekonomika: jak podpořit potenciál a zaměstnávání lidí 55+“, který pořádám ve spolupráci s Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku, Konrad-Adenauer-Stiftung a Chartou Diverzity.

Populace v ČR stárne. Do důchodu odchází lidé v pozdějším věku. Tento trend se bude i nadále prohlubovat. Proto je důležité podpořit transformaci ekonomiky tak, aby zaměstnavatelé dokázali podpořit a využít potenciál skupiny zaměstnanců 55+ a současně umožnit těmto lidem vyšší kvalitu života.

Cílem semináře je v multioborové odborné diskusi za účasti personalistů, akademické sféry, politiků, odborné i laické veřejnosti hledat strategické, koncepční a dlouhodobě udržitelné řešení tohoto problému.

V případě zájmu se můžete registrovat na e-mail: prihlasky@ikdp.cz nebo přes registrační formulář na webu IKDP , a nejpozději to do 13.2.2020. 

Těším se na shledání s Vámi.

Vít Kaňkovský
poslanec a člen Výboru pro sociální politiku PS PČR

 

Program odborného semináře:

08:30 – 9:00        registrace účastníků

09:00 - 09:20       úvodní slovo: Zdravotní handicap jako bariéra zaměstnanosti lidí 55+

Vít Kaňkovský, poslanec, Parlament ČR  

09:20 - 10:00       I. panel: Práce jako součást kvalitního života ve stáří: Proč podpořit zaměstnávání lidí 55+? Socio-ekonomický kontext, analýzy, pohled odborníků, aktuální situace v ČR ve srovnání s EU, klíčová rizika a jejich dopad na zdravotní péči o občany ČR.

Iva Merhautová, ředitelka krajské pobočky Praha, Úřad práce ČR
Filip Pertold, analytik, CERGE-EI
Lucie Vidovičová, socioložka, FSS Masarykova univerzita Brno

10:00 - 11:00       II. panel: Jak podpořit stříbrnou ekonomiku: návrhy krátkodobých i dlouhodobých řešení.

Vít Kaňkovský, poslanec, Parlament ČR.
Pavel Štern, programový ředitel, Byznys pro společnost
Radek Špicar, Svaz průmyslu a dopravy ČR tba.

11:00 - 11:30       přestávka na kávu – neformální diskuse a networking

11:30 - 13:00       III. panel: Příklady dobré praxe z domova i zahraničí: panelová diskuse zaměstnavatelů.

Vystoupí zaměstnavatelé z oborů stavebnictví, bankovnictví, zdravotnictví, maloobchod. 

13:00 - 13:15       shrnutí, závěrečné slovo

13:15 - 14:00       občerstvení, neformální diskuse a networking