search

Údržba zdravotnických přístrojů i školení by mohly být jednodušší

krivka-pulsu.jpg

vloženo: 21.3.2017, 15.49

Vláda včera projednala můj poslanecký návrh zákona, který má za cíl zjednodušit zdravotnickým zařízením provádění servisu a údržby zdravotnických přístrojů a školení zaměstnanců pro jejich obsluhu.

Vláda zaujala k tomuto zákonu kladné stanovisko, což mne potěšilo a zvyšuje šanci na úspěšné dokončení legislativního procesu. Novela zákona o zdravotnických prostředcích napravuje dřívější nešťastná ustanovení, dle nichž jsou zdravotnická zařízení i pro drobné servisní zásahy a také pro školení nových zaměstnanců povinna volat zástupce výrobce, což je pro zdravotnická zařízení zbytečná finanční i organizační zátěž. Novela tato problematická ustanovení mění tak, aby výrobce mohl vyškolit a pověřit ve zdravotnickém zařízení osobu, která pak dále může školit další zaměstnance a stejně tak dává možnost proškolit a pověřit odborně kompetentní osobu nemocnice prováděním některých servisních zásahů a bezpečnostně technických kontrol u jednodušších přístrojů.