search

Odškodnění za následky povinného očkování - bohužel stále v nedohlednu

vloženo: 24.1.2017, 11.19

Ústní interpelace na ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka ve věci odškodnění za následky povinného očkování.

Dne 19.1.2017 Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne ještě jednou. Jsem rád, že po dlouhé době můžu interpelovat přítomného ministra, nikoliv prázdnou židli, vážím si toho. Vážený pane ministře, opakovaně se vracím k problematice povinného očkování. Jen podotýkám, že nejsem odpůrce očkování, ale vadí mi, že některé sporné otázky zůstávají dlouhodobě bez řešení. Když jsme tady před časem projednávali novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, tak tady v diskusi padly některé veřejné sliby tehdejšího ministra Svatopluka Němečka týkající se právě problematiky očkování. Jednou z nich je vyřešení situace kolem posudků o zdravotní způsobilosti pro zotavovací akce dětí, kdy pan ministr tady ve druhém čtení na můj návrh, že by se to mohlo vyřešit tím, že by to bylo navázáno na preventivní prohlídky dětí, řekl, že si myslí, že je to dobré řešení a že do tří měsíců toto zkusí vyřešit. Bohužel, nestalo se tak doposud. A k dalším slibům, které tady padly, byl slib, že bude řešeno odškodnění nežádoucí následků povinného očkování. Já bych se v této souvislosti chtěl zeptat, jak vy přistoupíte k tomuto slibu bývalého ministra Němečka, že tato situace bude řešena. Hovořilo se o fondu na odškodnění trvalých následků povinného očkování. Po určitých jednáních dneska víme o tom, že připravujete zákon o této záležitosti. A já bych se chtěl zeptat, v jaké fázi příprava tohoto zákona je a zda to stihnete, připravit zákon ještě v tomto volebním období tak, aby mohl být ještě schválen. A druhá otázka směřuje právě k oněm posudkům na zotavovací akce dětí, jako jsou školy v přírodě, letní tábory a další, zda i touto záležitostí se ministerstvo v tuto chvíli zabývá a v jaké je to fázi. Předem děkuji za odpovědi.

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan ministr zdravotnictví.

Ministr zdravotnictví, Miloslav Ludvík: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane poslanče, já jsem se už aspoň rámcově seznámil s problematikou nové právní úpravy, která by řešila odpovědnost státu za následky způsobené očkováním. Je fakt, že takový zákon má řada států a i poslední nálezy Ústavního soudu po něčem takovém volají. Takže já sám díky tomu, že v podstatě pocházím z nemocnice, která je jedním ze dvou největších dětských zdravotnických zařízení na světě, tak sám se s tím i ztotožňuji. Protože jsou prostě případy, kdy očkovací vakcína má nějaké neblahé následky. A na druhou stranu velmi podporuji povinné očkování. Čili z tohoto plyne, že se ztotožňuji s tím, že tato právní úprava je nutná. Já aspoň z toho, s čím jsem se seznámil na ministerstvu, tak vím, že v této chvíli je to v nějakém posledním stadiu, kdy to dělají tzv. věcňáci, tzn., že je to v této fázi přípravy. A předpokládám, že někdy začátkem měsíce února bychom měli poslat věcný návrh zákona o odškodnění újmy způsobené povinným očkováním do připomínkového řízení. Faktem je, že podle toho, co jsem tady zatím viděl a co umím odhadnout, je, že co se na vládu dostane do konce února, to asi tady má naději. Takže asi podle toho poznáme, jestli se podaří protlačit to tím vnitřním a vnějším připomínkovým řízením včas, tak pravděpodobně bude mít ještě v tomto volebním období naději. Nicméně tak jako tak na ministerstvu ten věcný záměr zůstane. Takže v případě, že by nebyla šance, aby to prolezlo, tak předpokládám, že v příštím volebním období se k tomu asi můj budoucí nástupce nebo nástupkyně budou schopni vrátit. Co se týká těch potvrzení na tábory, což je posudek, který vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, tak ve vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon o specifických zdravotních službách, je tento posudek vyňat z obecně stanovené doby platnosti posudku, která je 90 dnů, z toho důvodu, aby byla doba jeho uplatnění jeden rok a byl použit vícenásobně. Takže předpokládám, že toto by vás mohlo uspokojit. S tím, že hlavně novela tohoto zákona jako tisk 874 před projednáváním ve druhém čtení měla být tady projednávána vlastně včera, bohužel se nedostavila, nicméně pokud vím, tak by měla být zařazena jako jeden z pevných bodů na únorovém zasedání, takže tam bychom to měli probrat. Děkuji.  

Zdroj: www.psp.cz, stenozáznam