search

Velikonoce - svátky Naděje

Přeji všem pokojné a požehnané Velikonoce, které přinášejí naději, že láska a dobro jsou silnější než nenávist.

Vít Kaňkovský