search

Poukázky pro výplatu dávek? Komplikace místo zjednodušení

Poslední tři měsíce ukázaly, že nový systém vyplácení části dávek na živobytí formou poukázek je problematický. Nepříznivý dopad má především pro určitou část jejich příjemců – lidi s handicapem či seniory.

Do konce listopadu 2017 se v případě vyplácení dávek na živobytí zpravidla jednalo o bezhotovostní převod peněz a bylo možné, aby se v některých opodstatněných případech, třeba u lidí, kteří jsou klienty ústavu či sociálního zařízení, jsou mentálně či tělesně postižení, opatrovanci apod., příspěvek na živobytí nadále celý vyplácel v penězích. 

Od prosince 2017 nahradily část této státní pomoci v hmotné nouzi poukázky, které musí někdo sociálně slabým a často handicapovaným klientům vyzvednout a vyřešit, jak s nimi naložit.

Proto jsem připravil - ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením - novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi, kterou usilujeme o zrušení způsobu výplaty této sociální dávky v podobě poukázek nejen u klientů žijících v ústavech či sociálních zařízeních, ale i u seniorů, handicapovaných nebo rodičů, kteří mají postižené děti.
Důvody jsou jednoduché: 

  • tomuto okruhu lidí činí komplikace si poukázky osobně vyzvedávat,
  • často nemají kde za stravenky nakupovat. Leckdy musí vynaložit další finanční prostředky na dopravu do vzdálenější obce, kde je obchod, ve kterém mohou poukázky uplatnit,
  • valná většina lidí v tíživé životní situaci potřebuje větší část obdržené státní pomoci v hmotné nouzi adresovat na úhradu nákladů na bydlení, což poukázkami není možné.

Je evidentní, že vyplácení dávek v poukázkách spíše vede k prohlubování finanční nouze těch nejchudších a to je třeba změnit.

 

Vít Kaňkovský
poslanec PS PČR