search

Menší obce se potýkají s nadměrnou administrativou, inkluzí, špatnou dopravní obslužností i nedostupností lékařské péče

Žďársko - Ve středu 16. května poslanec Kaňkovský navštívil Žďársko. Zajímaly ho jak názory starostů menších obcí na stávající i připravovanou legislativu, tak oblasti, které v současnosti obce nejvíce tíží. V novoměstské nemocnici se pak hovořilo o personální a finanční situaci tohoto zařízení.

Prvním zastavením na trase byla obec Radňovice, kde poslanci Vítu Kaňkovskému starosta obce Josef Dvořák představil chystané projekty a také plány výstavby nové budovy obecního úřadu, který se dnes nachází v nedůstojných prostorách. „V nové budově, která bude stát naproti základní škole, najde zázemí také místní knihovna, přibyde počítačová a další učebny, zasedací místnost a další. Budou zde vybudovány také malometrážní byty pro seniory,“ představil záměr starosta Dvořák.
Milé přijetí čekalo Víta Kaňkovského v tamní malotřídce, kde si za doprovodu paní ředitelky Ivy Jinkové prohlédl prostory základní a mateřské školy. Následně paní ředitelka vyjádřila určité obavy v souvislosti s inkluzí, kdy shledává poslední legislativní úpravy jako nešťastné. „Určitě je třeba přistoupit k věcné i finanční revizi inkluze, což je nyní velký úkol pro ministerstvo školství,“ je přesvědčen Kaňkovský, který je též názoru, že úskalím jsou v případě začleňování žáků přeplněné třídy, nedostatek kvalitních asistentů pedagoga a také by byla vhodná lepší metodická podpora škol ze strany poradenských zařízení.

V novoměstské nemocnici poslanec Kaňkovský hovořil s ředitelkou Evou Palečkovou především o personálních a finančních otázkách nemocnice. Ředitelka nemocnice také poslance seznámila s rekonstrukcemi objektů, které nemocnici čekají v nadcházejících letech.

Následně Vít Kaňkovský zamířil do Nové Vsi u Nového Města na Moravě. Starostka Helena Tučková mimo jiné poslance upozornila na někdy až nesmyslnou administrativu při podávání žádostí o dotace, kdy např. musí kopírovat ke každé žádosti desítky stran dokumentů, které jsou běžně dostupné v elektronické podobě na stránkách obce. „Byrokracie prostoupila všemi obory. Rozumím rozhořčení paní starostky, protože jí a její kolegy nadměrná administrativa neúměrně zatěžuje, a hlavně okrádá o drahocenný čas, který by mohli věnovat práci pro své občany a obec,“ míní Kaňkovský, který sám coby lékař pociťuje zvýšenou administrativní zátěž, která jde dle jeho přesvědčení na úkor času stráveného, v jeho případě, s pacienty. Před odjezdem si poslanec za doprovodu paní starostky prohlédl obecní kapličku před jejím dokončením, jejíž interiér již zdobí mozaikový oltář. Vít Kaňkovský také přijal pozvání na svěcení kapličky, které se uskuteční 29. července na svatoanenskou pouť.

Dopolední program Vít Kaňkovský uzavřel v obci Dlouhé, kde jej přivítal dlouholetý starosta Pavel Tulis, který si pochvaluje sousedskou pospolitost: „Pokud v obci něco budujeme, pokaždé přiloží ruku k dílu obyvatelé vesnice“. Tak například dokázali svépomocí přestavět chátrající budovy na kulturní centrum obce. Většina lidí se zde také běžně zapojuje do kulturního života. „Soudržnost spoluobčanů je vždy velkou devizou. Nejen pro rozkvět obce, ale také pro uchovávání tradic a jejich předávání z generace na generaci,“ vidí klady i Kaňkovský.
Velkým tématem, který v posledních dnech nejen obec Dlouhé řeší, je dopravní obslužnost a rušení autobusových spojů ze strany Kraje Vysočina či změny jízdního řádu v neprospěch cestujících. „Takovéto změny leckdy bohužel vedou pouze k tomu, že lidé přestávají využívat linkové autobusy a raději jezdí autem,“ není nadšen ze současného trendu útlumu hromadné dopravy Kaňkovský.

Odpolední část programu patřila návštěvě obcí Radostín nad Oslavou a blízkého Pavlova. V Radostíně poslance Víta Kaňkovského přivítali starosta Antonín Váša a místostarosta Josef Fabík. Debatovali nad otázkou integrace dětí s postižením do mateřských škol i o nedostupnosti lékařské péče, která obec nyní velmi sužuje. V posledních měsících jsou totiž pacienti nuceni hledat lékařskou péči ve vzdálenějších obcích či městech. „Nyní akutně hledáme praktického lékaře, protože v současnosti v obci nepracuje lékař na plný úvazek. Situace začíná být neúnosná,“ shrnul jeden z hlavních obecních problémů starosta Váša.

Poslední zastávkou v rámci poslaneckého dne byla obec Pavlov, v jejímž vedení zasedá starosta Antonín Havlíček již dvacet let. V obci s třemi sty obyvateli je stále v provozu samoobsluha. Starosta chce tuto službu zachovat i do budoucna. „Už kvůli starším a méně mobilním obyvatelům, kteří nemají možnost jezdit na nákupy do města, chceme obchod udržet,“ komentoval situaci starosta Havlíček a doplnil: „Jezdí k nám nakupovat i z okolních obcí, kde prodejny zrušili“. Snahu zachovat v obci samoobsluhu ocenil poslanec Kaňkovský: „Vedle dostupnosti této služby pro občany, jsou zde zachována i tři pracovní místa, což je úžasné. A v porovnání s podobně velkými obcemi, je to spíše výjimečná věc.“