search

Představení kandidátů KDU-ČSL do Zastupitelstva Kraje Vysočina

volby_2020_petka.jpg

vloženo: 31.7.2020, 08.00

Postupně Vám zde budeme představovat jednotlivé kandidáty KDU-ČSL do Zastupitelstva Kraje Vysočina, kteří se budou ucházet o vaše hlasy na podzim 2020. 


 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40. JAROSLAV HRUBÝ 
specialista nakládání s radioaktivními odpady 

Vystudoval Fakultu chemicko-technologickou Univerzity Pardubice a dlouhá léta pracuje jako specialista nakládání s radioaktivními odpady v dukovanské jaderné elektrárně. Mimo to je také již třetím volebním obdobím radním Náměště nad Oslavou.

Jak sám uvádí o své kandidatuře, přijal výzvu být součástí lidovecké kandidátky a rád by ji také pomohl dosáhnout skvělého volebního výsledku.

„Jsem rád, že mě stále zdraví většina lidí, které od malička potkávám, a že jsem doma pokaždé vítán,'' dodává o sobě s úsměvem člen KDU-ČSL, mezi jehož záliby patří cestování, historie a práce na zahradě
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


41. BENJAMIN ČINČILA
specialista vnější komunikace v Exportní garanční a pojišťovací společnosti

Mladí lidé často odchází do jiných krajů naší republiky za studiem či prací, kde poté zůstávají natrvalo. Přitom o našem Kraji Vysočina se mluví jako o „Zeleném srdci České republiky,“ život zde je krásný,'' ví náš další kandidát. 

Benjamin je studentem Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, kde dokončuje magisterské studium. Současně také pracuje jako specialista vnější komunikace v Exportní garanční a pojišťovací společnosti.

„Pokud se v Kraji Vysočina podaří zlepšit zejména dopravní obslužnost a školství, tak pevně věřím, že se sem mladí budou s radostí vracet a zakládat rodiny,'' říká obyvatel Veselé, která je součástí malé obce Sedletín nedaleko Chotěboře.
Největším koníčkem našeho kandidáta je již od malička lední hokej a momentálně hraje Krajskou ligu mužů Pardubického kraje za HC Chotěboř. Dalšími zálibami jsou ekonomie, historie a politika. Zde je potřeba zmínit, že čtyřiadvacetiletý Benjamin Činčila aktuálně zastává funkci předsedy Mladých křesťanských demokratů.

„Za svůj největší úspěch považuji to, že vše, co jsem doposud započal, ať už to bylo ve studiu, ve sportu nebo v mých krátkodobých výzvách, jsem vždy dotáhl do konce,'' uvádí Benjamin na závěr.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

42. VOJTĚCH ŠINDELKA
geodet

Vojtěch Šindelka, rozený Ostravan, je již pětadvacet let obyvatelem Brtnice na Jihlavsku. Po studiích absolvovaných na VUT v Brně, v oboru geodezie a kartografie, pracuje jako geodet.

„Chtěl bych pomoci dosáhnout skvělého volebního úspěchu pro KDU-ČSL,'' přeje si dvaapadesátiletý nestraník.

Pro našeho kandidáta je největším životním úspěchem spokojený rodinný život. Kromě své práce zeměměřiče se také rád věnuje turistice a sportům, hlavně jízdě na kole a lyžování.
 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

43. JAN BROŽEK
starosta Černovic na Pelhřimovsku 

„Proč kandiduji? Chci se podílet na politické práci na krajské úrovni,'' říká Jan Brožek, který je ve funkci starosty již desátým rokem, a proto dobře ví, jaké problémy trápí obce v našem kraji. „Kraj Vysočina selhává v otázkách odpadového hospodářství, ochrany vody a má rezervy v zajištění dopravní dostupnosti,'' říká ze svých zkušenosti černovický starosta, který je od roku 2015 členem KDU-ČSL.

Jan Brožek realizoval v Černovicích několik skvělých nápadů. Například zde vybudovali nádrže na zachytávání dešťové vody, které slouží k tomu, aby v době léta a sucha mohli zalévat zeleně, které na náměstí mají, a také technologii na čištění vody.

Mimo práci tráví náš kandidát rád čas na kole, u včel nebo si rád počte zajímavou knihu.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


44. KAREL KRATOCHVÍL

učitel z pelhřimovského gymnázia

I pro našeho dalšího kandidáta je důležitým tématem ochrana životního prostředí a jak sám uvádí, byl by rád, aby byla připravena a realizována koncepce udržení vody v krajině a ochrany půdy.
„V rámci Kraje Vysočina chci podpořit vznik meandrů a menších vodních ploch, aby byla zvýšena retenční schopnost krajiny,'' uvádí Karel Kratochvíl, pro kterého je ekologie velkou zálibou. Společně se zahradničením, moderními deskovými hrami a historií raného novověku a 20. století.
„Také bych chtěl pomoci připravit pro krajské starosty a obce manuál pachtovních smluv na pronájem zemědělské půdy, který bude sloužit k tomu, aby se naše krajina dostala neznehodnocená do rukou našich potomků,'' pokračuje dále učitel českého jazyka a historie.

Za největší úspěch bere náš čtyřiačtyřicátý kandidát a člen KDU-ČSL výchovu vlastních dětí a možnost být mezi šikovnými studenty na pelhřimovském gymnáziu. Mimo to také vydání knížky společně s panem Pavlem Holubem. Kniha o koupi pelhřimovského statku popisuje spor mezi pelhřimovskými měšťany a vrchností města o várečné právo a městské svobody v průběhu druhé poloviny 16. století.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

45. LUKÁŠ KOMÁREK
seřizovač

„Rád bych, aby se politika posunula blíže lidem,'' přeje si náš kandidát, seřizovač a člen KDU-ČSL. Největším úspěchem a radostí je pro Lukáše Komárka jeho rodina. A jakému tématu přikládá na krajské úrovni velký význam? Jednoznačně to je péče o krajinu, obnova lesů a podpora spoluobčanů, kteří se ve svém volném čase o krajinu starají - majitelé lesů, včelaři a další.

„Když jsem se v roce 2011 postavil proti nezákonnému postupu o řetězení pracovních smluv v nadnárodní firmě, tak jsem pochopil, že důležité je neztratit důstojnost a nebát se. Zastání jsem získal až u Ústavního soudu,'' popisuje Lukáš Komárek svoji zkušenost z minulých let.
 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


46. BARBORA PAULOVÁ
studentka

Jednadvacetiletá jihlavská rodačka v současné době studuje politologii a dánská studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Mimo to pracuje také jako asistentka zahraniční tajemnice KDU-ČSL a již čtvrtým rokem provází na Karlštejně, kde si její výklad můžete poslechnout v českém, anglickém a německém jazyce.

 „Chci podpořit politickou stranu a osobnosti, které jsou velice schopné a neměly by chybět v krajském zastupitelstvu a ráda bych také získala nové zkušenosti, které mi v budoucnu můžou pomoci zlepšovat můj kraj a být aktivním občanem,'' přibližuje voličům důvody své kandidatury. Důležitým tématem pro naši kandidátku je ochrana životního prostředí. Kromě studií a politiky se také ráda věnuje vaření a čtení.

 „Můj nejnovější úspěch je, že jsem se v březnu tohoto roku stala místopředsedkyní Mladých lidovců pro PR. Druhým rokem jsem pak místopředsedkyní Mladých lidovců Vysočina,'' uvádí dále o sobě Barbora Paulová.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47. JAN RAJDL
učitel na České zemědělské akademii v Humpolci 

V krajských volbách chci podpořit stranu, se kterou sympatizuji,'' říká o své kandidatuře třiašedesátiletý nestraník. „Chtěl bych podpořit správná rozhodnutí kraje, také zjednodušit a přiblížit veřejnou správu lidem,'' dodává Jan Rajdl, který se o veřejnou správu zajímá již delší dobu.
V roce 2010 získal inženýrský titul na ČZU v Praze v oboru Veřejná správa a regionální rozvoj. Před rokem 1989 nedostal doporučení ke studiu, a tak si svůj sen splnil až později, až děti odrostly. 

 Jan Rajdl není jen učitelem a technologem svařování na ČZA v Humpolci, ale také neuvolněným starostou obce Ostrov. Svůj čas si pak rád zpříjemní na zahrádce, s domácími zvířaty nebo v zimě lyžováním.
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

48. PAVEL KOMÍN
místostarosta Telče 

 „Rád bych, aby se změnil celkový přístup lidí k přírodě. A čeho chci dosáhnout? Vybudování zařízení pro energetické využití odpadu,'' uvádí telčský místostarosta a člen KDU-ČSL, který se problematice odpadů věnuje již řadu let. Jako svůj největší profesní úspěch totiž bere založení dobrovolného svazku obcí Oběhové hospodářství Renesance, jehož předmětem činnosti je zabezpečení kompletní služby v oblasti nakládání s odpady. Za největší soukromý úspěch považuje skvělou rodinu.

„Jsem ochoten vyslechnout názory druhých a používám zdravý selský rozum,'' prozrazuje o sobě vášnivý cyklista a včelař. 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


49. FRANTIŠEK PINKAS
starosta Lukavce na Pelhřimovsku


„Pohybuji se delší dobu v komunální politice a ctím tradiční rodinu a hodnoty. Z toho plyne má podpora pro lidovou stranu,'' vysvětluje svoji kandidaturu čtyřiapadesátiletý František Pinkas, který je od roku 1990 členem KDU-ČSL a od roku 2010 starostou městyse Lukavec.

A jak jinak tráví náš kandidát čas než na úřadu městyse? Hlavně se svoji rodinou a na zahradě. Krom toho si svůj čas rád zpříjemní turistikou či projížďkou na motorce.


 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


50. LENKA KOLÁČNÁ


„Úspěch slavím každý den, kdy se mi povede udělat - byť jen něco malého - pro druhé,'' říká obyvatelka Kladerub nad Oslavou na Třebíčsku. Kromě své práce v administrativě v zemědělství se věnuje především své rodině hudbě, sportu a mohelenské farnosti. 

„Své schopnosti a dovednosti chci nabídnout ke službě občanům Kraje Vysočina,'' uvádí Lenka Koláčná, členka KDU-ČSL od roku 2011.

 

 

 

#receptprozdravouvysocinu
#kducsl
#KDUVysocina