search

Kam kráčíš Kraji Vysočino?

Vit-Kankovsky-2020.jpg

vloženo: 3.7.2020, 13.20

Náš kraj, ve kterém se nejen já cítím doma, vznikal před 20 roky ve velkých bolestech. Dnes již má Kraj Vysočina své jasné místo mezi ostatními kraji a v řadě ohledů hraje v rámci ČR přední roli. Můžeme být hrdí na šikovnost obyvatel Vysočiny, ať už pracují v průmyslu, ve službách, v zemědělství či v nemocnicích nebo sociálních službách anebo jde o řemeslníky. Co je ale vedle šikovných a tvůrčích lidí v našem kraji nejcennější? 

Věřím, že nejen podle mne je to krásná příroda se spoustou lesů, rybníků, rozkvetlých luk, polí, remízků… Právem si na Vysočinu jezdí odpočinout v průběhu celého roku lidé ze všech koutů naší země a kochají se naším přírodním bohatstvím. Bohužel tento poklad, který máme kolem sebe, prochází v posledních letech obrovskou zkouškou, ať už se jedná apokalyptickou kůrovcovou kalamitu, která devastuje naše rozsáhlé lesy nebo dopady sucha, které se na kůrovcové krizi přímo podílí a navíc přináší i další problémy, včetně nedostatku pitné vody v některých oblastech. Ač jsem lékař a budu vždy bojovat za ještě lépe fungující zdravotnictví, tak jako stejně důležitý úkol vidím vyvinout maximální úsilí k obnově našich lesů. A k tomu musí pomoci i orgány našeho kraje. A stejně tak je nutné spojit síly k ochraně zdrojů vody a opatřením k jejímu lepšímu zadržení v krajině, tedy u nás, na Vysočině. Nejsou to jednoduché úkoly, ale chceme-li se pyšnit krásnou Vysočinou i za pár let, tak musíme opravdu se vší vážností hledat jejich řešení.

MUDr. Vít Kaňkovský
kandidát na hejtmana za KDU-ČSL