search

Kterou událost za uplynulých 100 let považujete za zásadní?

vloženo: 10.4.2018, 10.45

Letos uplyne sto let od vzniku Československé republiky. Jihlavské listy se v anketě ptají krajských zastupitelů, kterou událost pro Kraj Vysočina považují za těchti sto let za zásadní, a kterou pro místo jejich bydliště. 
JL oslovily všech 47 krajksých zastupitelů. Z došlých odpovědí vyplynulo, že jako nejdůležitější považuje většina zastupitelů vznik Kraje Vysočina. V místě jejich bydliště se názory již pochopitelně různí.

Osovobození Třeště předcházela tragédie

Zásadních událostí pro Kraj Vysočina i pro město Třešť, které je mým bydlištěm, se od založení Československého státu stala celá řada. Je velmi obtížné vybrat pouze jednu.
Zásadní pro všechny obyvatele nejen našeho kraje, ale pro občany celé naší republiky byl již samotný vznik Československého státu.
Na stejnou úroveň pak dávám ukončení II.světové války, která přinesla po 6 letech útrap českým občanům konečně svobodu a mír. A zvláště pro Třešť, která si zažila velmi tragické události posledních květnových 
dní roku 1945, bylo osvobození od nacistické nadvlády zcela zásadním počinem. 
A v novodobé historii? Zde vidím jako zásadní událost pro naše obyvatele vznik Kraje Vysočiny, kraje, jehož významu a osudu mnozí zpočátku nevěřili. A mám radost, že mohu konstatovat, že Kraj Vysočina je dnes plnohodnotným a svébytným krajem. 

Vít Kaňkovský
poslanec a krajský zastupitel 

 

 

Zdroj: Jihlavské listy | 10.4.2018 | strana 8-9