search

Poslanci zdravotního výboru podporují nezbytná opatření vlády, ti opoziční ale upozorňují na jejich ekonomické a sociální dopady

zdravotnicky-denik.png

vloženo: 1.4.2020, 09.39

„Vláda postupuje uvážlivě s ohledem na stav znalostí o současné koronavirové epidemii, navíc s ohledem na běžný život nás všech. Preventivní opatření musí být rázná a jasná,“ tak hodnotí opatření české vlády při současné epidemii COVID-019 předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Věra Adámková (ANO), která je profesorkou právě v oboru epidemiologie. Restriktivní opatření ale nesmí likvidovat českou ekonomiku, upozorňuje opoziční poslanec prof. Vlastmil Válek (TOP 09) a dodává: “nesmíme především zapomínat na tisíce ‚normálně‘ nemocných, kteří zaplňovali naše nemocnice, ambulance a pohotovosti a nyní tam již přes dva týdny nejsou“. Zdravotnický deník v anketě zjišťoval u poslanců Výboru pro zdravotnictví, jak se dívají na epidemiologická opatření vlády, zda by měla existovat jejich odborná oponentura, či co soudí o zavírání hranic.

Z odpovědí poslanců je zřejmé, kdo je z koalice a kdo z opozice, byť všichni jsou ve svých hodnoceních zdrženliví. Poslanci ANO oceňují postup vlády a jsou připraveni podpořit jí ve sněmovně při prodlužování nouzového stavu, samozřejmě s ohledem na vývoj epidemiologické situace.  Zastávají se profesora Prymuly, do včerejška šéfa Ústředního krizového štábu. Někteří z nich ale poukazují na skutečnost, že se v doporučeních často rozcházejí i sami odborníci (co odborník, to názor, říká například prof. Špičák). Opoziční poslanci jsou kritičtí zejména k vybavení zdravotníků ochrannými pomůckami (o zásadním pochybení mluví např. poslanec Kaňkovský), ale i k vyjádření profesora Prymuly o zavírání hranic až na dva roky.  Snaží se přitom získávat oponentní odborné názory na kroky vlády, například Piráti mají až 40 lidí, s nimiž mohou otázky týkající se zdravotnictví konzultovat.

Odpovědi poslanců Výboru pro zdravotnictví na naše dvě anketní otázky:

  1. Domníváte se, že by měly mít odborná (epidemiologická, medicínská) rozhodnutí vlády nějakou vnější expertně-lékařskou oponenturu? Využíváte vy sám nějaké své odborné konzultanty? Která opatření byste udělal jinak, než vláda?
     
  2. Jak by mělo Česko postupovat v boji proti koronaviru po uplynutí doby, po kterou o nouzovém stavu rozhoduje vláda? Budete jako poslanec podporovat pokračování restriktivních opatření? Jste pro zavření státních hranic na jeden až dva roky, jak o tom mluví profesor Prymula? Je otázka uzavření hranic otázkou odbornou, nebo politickou?

Odpovídá MUDr. Vít Kaňkovský (KDU-ČSL), místopředseda Výboru:

  1. Vzhledem k tomu, že jde z hlediska naléhavosti, závažnosti, rozsahu i možných dopadů pandemie koronaviru COVID 19 o zcela mimořádnou situaci, tak je zajištění expertně-lékařské oponentury kroků vlády komplikované. Zcela jistě by ale měla vláda naslouchat hlasu expertů z oblasti hygieny a epidemiologie a také zástupců profesních komor, jednotlivých segmentů zdravotní péče a postoji krajů. Osobně konzultuji současnou situaci se zástupci odborné zdravotní komise KDU-ČSL i s dalšími odborníky. S preventivními opatřeními vlády v naprosté většině souhlasím, vyčítám ale vládě zásadní pochybení v zajištění ochranných pomůcek pro zdravotníky i další profese kritické infrastruktury. Vláda v tomto ohledu neskutečně dlouho váhala a když už se epidemie dotkla i ČR, tak teprve situaci začala mapovat a přijímat opatření k zajištění pomůcek. I svým přímo řízeným organizacím dala pokyn až koncem února a o potřebách ostatních zdravotnických zařízení neměla vůbec přehled. A následný zákaz vývozu byl sice nutný, ale sám o sobě už nemohl tuto situaci vyřešit. Navíc tím, že vláda nekoordinovala své kroky s kraji, tak jim zkomplikovala situaci tím, nasmlouvané dodávky ochranných pomůcek, které si pro své nemocnice zajistily kraje, byly den ze dne na základě nařízení vlády zrušené.  Jsem si vědom, že situace s ochrannými pomůckami trápí celou Evropu, ale při včasnějším kroku vlády a lepší koordinaci s kraji nemuseli nyní lidé v první linii pracovat s náhradními typy roušek, s nefunkčními respirátory atd.
  2. Pokud se bude epidemiologická situace vyvíjet nepříznivě, pak jsem připraven podpořit prodloužení nouzového stavu i karanténních opatření. Naopak vypuštění informace o tom, že byl mohly být hranice ČR uzavřené i dva roky, považuji za předčasné a nešťastné. V tuto chvíli nám chybí epidemiologická predikce dalšího vývoje nákazy v ČR i v Evropě, proč tedy děsit veřejnost?? Je třeba si uvědomit, že uzavření hranic není jen o tom, že si Češi nevyjedou na letní či jinou zahraniční dovolenou, ale je to o řadě občanů, kteří pracují v zahraničí, o obchodních kontaktech, o vědeckých kontaktech, o dopadu na podnikání řady firem, na cestovní ruch v ČR atd. Tuto otázku je třeba rozhodnout později a s plným vědomím dopadů zdravotních, ale také ekonomických a dalších. Rozhodnutí bude nakonec politické, ale musí být podloženo širokým odborným stanoviskem.

Odpovědi dalších členů VZ PSP ZDE.

Zdroj: zdravotnickydenik.cz | 31.3.2020 | Autor: Tomáš Cikrt