search

STRAVENKY VE SNĚMOVNĚ, POSLANCI JSOU MIMO

vloženo: 10.9.2018, 22.15

Navštívili jsme 6. září jednání Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny, kde se kromě zálohovaného výživného (odloženo) a změn v oddlužení (odloženo) asi 15 poslanců a poslankyň vyjadřovalo k tomu, kdo z dlouhodobě chudých by mohl být osvobozen od plošného pobírání příspěvku na živobytí z jedné až dvou třetin v poukázkách (platí od prosince 2017) a jestli by nebylo dobré se znovu vrátit k osvědčené praxi platné po dobu šesti let předtím, kdy o výjimečné výplatě dávky v poukázkách rozhodoval Úřad práce teprve v případě reálné hrozby zneužití dávky jinému účelu. Jinými slovy, peníze by měly být normou, poukázky výjimkou.

Den předtím k tomu vyšel krátký rozhovor s ředitelem IPSI Martinem Šimáčkem v Českém rozhlasu plus (od 10. do 18. minuty zde: 

http://s3.eu-central-1.amazonaws.com/rozhlascz/audiolog/plus/2018/09/06/15.mp3 ).

Výbor pro sociální politiku se vyjadřoval ke všem pozměňovacím návrhům k navrhovaným novelám zákona o pomoci v hmotné nouzi, z nichž ani jedna původně nenavrhovala návrat do stavu, kdy peníze byly formou dávky běžnou, ale postupně se takové návrhy objevily. Pro vlastní hlasování na plénu Poslanecké sněmovny ve 3. čtení pak bude pro všech 200 poslanců a poslankyň vyjádření stanoviska Výboru pro sociální politiku jakýmsi vodítkem k tomu, jak hlasovat.

Ještě než vám do lidské řeči přeložíme, jak to dopadlo, dovolte pár bezprostředních dojmů z jednání výboru. Poslanci a poslankyně u tak podstatné věci, jako je přežití, neberou příliš v potaz dopady svých rozhodnutí na ty, jichž se přímo dotýkají. Soustředí se spíše na zátěž úředníků (která je se stravenkami vyšší než bez nich), názory příslušníků střední třídy z internetových průzkumů a tříminutových dotazníků po telefonu ("kupodivu", většině lidí vadí zneužívání dávek) a pomalu za vrchol poučenosti je brán názor pracovníků státní správy a samosprávy v přímé práci s klienty (aspoň že tak, i když to pořád ještě je názor těch, co žebračenky neberou). Zeptat se chudých je obtížné, chápeme, zvlášť když se s nimi poslanci těžko někde potkají. 

O to víc si vážíme poslance Sklenáka (ČSSD), který dokázal poslancům připodobnit situaci, kdyby jim zaměstnavatel sdělil, že budou třetinu svého platu dostávat v poukázkách se slovy "vždyť je to normální a všude je berou". Uznání vyjadřujeme také poslanci Kaňkovskému (KDU-ČSL) za to, že podal a zatím nestáhl svůj konkurenční návrh k tomu, s nímž se ztotožnila vláda, ale pro něj nebyl dostatečný. Vděk patří též poslankyni Richterové (Piráti), která jednání výboru vedla, za aktivní zmínky o výši marží stravenkových firem s vysvětlením, proč se brát stravenky vyplatí jen "luxusnějším" obchodům než těm, kam dosud chudí chodili. 

Díky těmto třem členům se i ostatní dozvídali příklady z běžného života osamělých rodičů s dětmi, které třeba dojíždí do školy (což stravenkami nezaplatí), nemocných, kteří potřebují léky (což není lékárenské zboží) nebo dietní stravování či domácností, kterým v minulosti dvakrát snížený doplatek na bydlení nestačí k pokrytí nezměněných nároků ubytovatelů a nemohou si teď vypomoci z příspěvku na živobytí, protože stravenkami prostě za bydlení zaplatit nelze - argument předkladatelky Pastuchové (ANO) nebo zpravodajky Aulické Jírovcové (KSČM), že na to ta dávka určena není, je v takové situaci podobně k ničemu, jako ty stravenky.

Jak už jsme vás i poslance informovali, my jsme měli to štěstí, že jsme data přímo od lidí dotčených plošnými poukázkami ve spolupráci s Člověkem v tísni získali http://socialniinkluze.cz/socialni-davky-v-poukazkach-kde-se-vzaly-a-kam-kraci/, a tedy máme potvrzeno to, co jsme už věděli z 10 let staré historie, kdy poukázky v hmotné nouzi plošně zaváděly obce. Stručně: je to drahé a neúčelné. Poukázkami, z nichž se nedá žít, podporuje stát šmelinu https://www.lidovky.cz/konec-stravenek-pro-chude-socialni-vybor-bude-jednat-o-jejich-zruseni-12w-/noviny.aspx?c=A180905_200155_ln_noviny_seb , kterou nelze v žádném případě dávat za vinu chudým (je výměna papírků za peníze, aby bylo na léky, zneužíváním?), ale právě těm, kdo o tomto opatření bez znalosti praxe rozhodují. 

Hlasování ve výboru nakonec nedopadlo nijak valně, ale snad ještě není pozdě, aby si poslanci uvědomili, o kom rozhodují. Výsledky debaty jsou k dispozici zde: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=89&ct1=4 . Přeloženo do lidské řeči to znamená, že se poslanci nedokázali ani shodnout na tom, že by poukázky nemuseli dostávat lidé hospitalizovaní, závislí na dietním stravování a neprošly ani peníze pro lidi, o něž je pečováno z titulu určitého stupně závislosti na péči jiné fyzické osoby.

Zatím stále platí, že chybí odvaha vrátit tuhle hru zpět a začít to "člobrdo" hrát od začátku. Návrhy na zrušení uměle přidané věty o tom, že stravenky jsou pro dlouhodobě chudé povinné, bohužel neprošly. Dobrá zpráva však je, že přítomné Ministerstvo práce a sociálních věcí, by bylo pro návrat do stavu před šesti lety. Lze tedy očekávat, že ministryně Maláčová individuální posuzování účelnosti výplaty dávky v poukázkách při hlasování Poslanecké sněmovny podpoří.

Úspěchem také je, že zpravodajce Aulické neprošel návrh na zrušení možnosti Úřadu práce používat při svém rozhodování správní uvážení: "V čl. I bodu 1 v § 43 odst. 5 písm. a) se slova „anebo v případech, kdy se jedná o důvody hodné zvláštního zřetele“ zrušují." Aspoň že tak. Úřad práce může kromě vypisování kolonek pro platební příkazy také uvažovat. Chceme nicméně víc - aby Úřad práce pomáhal.

Zdroj: facebook_IPSI.cz | 10.9.2018