search

V Černíči řešili kůrovce

DSC_0068.JPG

vloženo: 28.2.2020, 16.30

V obci Černíč na Telčsku řeší stejný problém jako ostatní obce regionu. Kůrovcem zdecimované obecní lesy se staly zátěží pro už tak napjaté obecní rozpočty. A právě hospodaření v lesích se stalo hlavním tématem návštěvy poslance a krajského zastupitele MUDr. Víta Kaňkovského obce Černíč.

Starosta Štěpán Komárek spolu s místostarostkou Marií Prknovou ukázali Kaňkovskému část lesních pozemků patřící obci. „Na vykácené planiny a stojící suché stromy je smutný pohled. Jen naše obec vlastní skoro 40 ha lesů a je tu i spousta soukromých vlastníků. Obnovit lesy se nakonec podaří, ale bude to stát spousty peněz, kterých se obcím i soukromým vlastníkům nedostává,“ sdělil starosta Komárek a dodal, že v loňském roce tržby za prodej dřeva obci nepokryly ani náklady na těžbu a o obnově lesa ani nemluvě.

Poslanec Kaňkovský si uvědomuje nedostatek podpory státu zasaženým oblastem. "Velmi dobře si uvědomujeme nedostatečnost alokované částky v rozpočtu státu na řešení kůrovcové kalamity. Při jednáních o rozpočtu na letošní rok jsme navrhovali jsme její zvýšení, ale vláda se domnívala, že peněz bude dostatek a více nepotřebuje. Jsem přesvědčen, že by vláda měla uvolnit další finance z rozpočtových rezerv, situace je opravdu velmi závažná".

Starosta Komárek konstatoval, že jediná skutečná podpora od státu přišla v podobě opatření prodlužující dobu na zalesnění vykácených lesních pozemků ze dvou na pět let. Nic jiného zatím stát neudělal. Dokonce i běžné dotace na zalesnění jsou nepoužitelné, protože počítají s povinným vysokým podílem listnatých dřevin a sazenice prostě nejsou. Zatím si musíme s lesy pomoci sami.

Na závěr se Kaňkovský setkal i se členy zastupitelstva obce Černíč a diskuse se nesla kromě lesů a kůrovce i kolem veřejného zdraví, vylidňování obcí a zákonu o rozpočtovém určení daní.

Zdroj: Obec Černíč | Tisková zpráva | 27.2.2020