search

Vít Kaňkovský: Pořád jsem si říkal, že tu bitvu není možné vzdát

vloženo: 16.10.2017, 22.27

Senát schválil v polovině srpna novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Je to již druhá norma, kterou se podařilo prosadit díky spolupráci NRZP ČR s poslancem Vítem Kaňkovským (KDU-ČSL). První společnou předlohou byla změna zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kterou se mimo jiné zvyšoval příspěvek na péči o 10 procent ve všech stupních. Právě schválená novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením je již druhým společným dílem. Panu poslanci Kaňkovskému jsme v této souvislosti položili několik otázek.

 

Spolupracujeme spolu již delší dobu. Jak vnímáte schopnost NRZP ČR spolupracovat s poslanci při prosazování úprav zákonů, které zlepšují situaci OZP? Myslíte si, že takový model spolupráce je možný a přináší prospěch nejen komunitě lidí se zdravotním postižením, ale i celé společnosti?

Na jednání a spolupráci s NRZP ČR velmi oceňuji několik věcí. Tou první je detailní znalost potřeb zdravotně postižených, a to v celém spektru diagnóz a zdravotních, sociálních a dalších aspektů. Tou druhou je v naprosté většině případů jasná vize, jak změnit legislativní rámec u konkrétních problémů. A tou třetí je solidní a vstřícné jednání ze strany předsedy NRZP ČR Václava Krásy i jeho spolupracovníků.

Projednávání novely zákona č. 329/2011 Sb. bylo poměrně dlouhé a někdy i složité až dramatické. Byl někdy okamžik, kdy jste si myslel, že se novelu zákona nepodaří do voleb schválit?

Několikrát jsem tento pocit měl, hlavně když byla ve Sněmovně blokována naše snaha o zařazení této novely na pořad schůze. Pořád jsem si ale říkal, že není možné bitvu za schválení tohoto zákona vzdát.

Co považujete ve schválené novele za nejdůležitější změnu proti současnému stavu?

Jsou to dle mého názoru tři body – zvýšení příspěvku na mobilitu, dále pak změna posuzování příspěvku na motorové vozidlo včetně zkrácení doby pro opětovnou žádost z 10 na 7 let. A tou třetí velmi důležitou změnou je snížení limitu, který určuje, zda bude žadatel o příspěvek na kompenzační pomůcku testován na příjmy včetně osob společně posuzovaných. Tato změna umožní, že se větší okruh žadatelů dostane ke kompenzační pomůcce již na základě posouzení zdravotní indikace a obecných předpokladů.

V původní verzi návrhu novely zákona byla i další ustanovení, která jsme po diskusi s MPSV ČR museli vypustit. U kterého z vyřazených návrhů vás to mrzí nejvíce?

Nejvíce mne mrzí, že nakonec nebylo možné rozšířit působnost zákona o tři závažné diagnózy, které by z logiky věci do působnosti zákona spadat měly - jde o těžké chronické srdeční či plicní onemocnění, které výrazně limitují danou osobu v mobilitě, a dále o těžké onemocnění tepen dolních končetin. Věřím, že v nadcházejícím volebním období se tento dluh podaří napravit.

V  říjnu vás čekají volby do Sněmovny. Kandidujete na prvním místě v kraji Vysočina za KDU–ČSL. To znamená, že máte velkou naději na opětovné zvolení. Chtěli bychom prosadit další změny nejen zákona č. 329/2011 Sb., ale i dalších norem. Předpokládám naši další spolupráci. Co si o tom myslíte?

Rád bych ještě jedno volební období pracoval na změně legislativy v oblasti sociální politiky a zdravotnictví. Pokud se mi podaří mandát obhájit, tak jsem připraven a těším se na další spolupráci.

Vážený pane poslanče, děkuji za rozhovor a přeji vám úspěch ve volbách.

Text: Václav Krása

Zdroj: http://MOSTY.cz/ Říjen 2017