search

ZVEŘEJŇUJEME VÝSLEDKY CENY APLAUS 2021

15022533_aplaus-2021.jpg

vloženo: 2.4.2021, 08.32

Letošní inovovaný ročník ročník Ceny APLAUS už zná výsledky hlasování. Vítězkou 9. ročníku se stala pedagožka hudby Lada Holaňová. Srdečně gratulujeme!

Cena APLAUS, kterou vyhlašuje Národní ústav pro autismus (NAUTIS), a která je každoročně udělována jednotlivcům a organizacím, které se zasazují o to, aby se lidem s autismem žilo lépe, zná svou letošní vítězku. Stala se jí Lada Holaňová, pedagožka hudby z Hradce Králové, za nastudování původního autorského muzikálu Pod jednou střechou, jehož cílem bylo seznámit veřejnost s možnostmi spolupráce a společnými zájmy dětí s handicapem a dětí zdravých. Ani letošní, v pořadí devátý ročník Ceny APLAUS, nebude vzhledem k pandemické situaci v České republice vyhlášen slavnostně. Ocenění, nad kterým tradičně převzal záštitu poslanec MUDr. Vít Kaňkovský, bude vyhlášeno pouze online.

Původní tří kategorie (jednotlivci, organizace a lidé s autismem) Ceny APLAUS byly tento rok zrušeny, soutěžilo se pouze v jedné kategorii: „Nejlepší počin, který pomohl lidem s autismem“. Nominován mohl být kdokoli, kdo se v roce 2020 zasadil o osvětu v oblasti porozumění autismu, pomáhal lidem s autismem či byl autorem jakéhokoli záslužného projektu, který lidem s PAS pomohl. Nominováni mohli nově být i laureáti ceny z předchozích let, kteří ve své činnosti pokračují a v předešlém roce realizovali nové počiny. Porota byla složena z odborníka, donátora, zástupce NAUTIS, rodiče dítěte s autismem a člověka s autismem.

Příběh vítězky Lady Holaňové

Paní Lada je hudebnice tělem i duší, pracuje jako učitelka souběžně na dvou zcela odlišných typech škol – v MŠ, ZŠ a SŠ škole Daneta – škole pro děti s postižením a ZUŠ Střezina – výběrové škole pro děti s nadáním. V Centru Daneta vede deset let pěvecký sbor Daneťáček, kde více než polovinu členů tvoří žáci školy a klienti denního stacionáře s autismem. Paní Lada ve spolupráci s panem Radkem Škeříkem  - zástupcem ředitele na ZUŠ Střezina pro hudební obor, dirigentem a zakladatelem akordeonového orchestru Safari, spojili své síly a představili již několik zcela ojedinělých projektů, ve kterých se setkal svět dětí s postižením a svět dětí s nadáním. Jednalo se o nastudování hudebních pohádek Tři bratři, Zlatovláska, V peřině a v minulém roce měl premiéru původní autorský muzikál Pod jednou střechou. Cílem projektů bylo seznámit veřejnost s možnostmi spolupráce a společnými zájmy dětí s handicapem a dětí s uměleckým nadáním. A zároveň v dětech rozvinout pocit sounáležitosti a radosti ze společné práce – tolik aktuální integrace či inkluze v oblasti umění. Všechny projekty měly velký ohlas i jako výchovné koncerty pro žáky základních škol. Paní Lada Holaňová je zároveň i matkou dospělého syna s Aspergerovým syndromem.

Na druhém místě se současně umístila paní Alena Nejedlá, autorka rubriky Neviditelná Poppy nového informačního portálu AutismPort a organizace Cesta domů, která se zasadila o klidný a důstojný odchod Jakuba Švece, klienta Domova se zvláštním režimem, který byl onkologickým pacientem. Třetí místo patří skupině mladých mediků, kteří zajistili zřízení a provoz společného testovacího místa na provádění testů na Covid-19 pracovníků pražských organizací poskytujících sociální služby.

Vyhlášení Ceny APLAUS současně zahajuje každoroční osvětovou kampaň POROZUMĚT AUTISMU. Letošní kampaň nese název Jiný, než kdo?! a vychází z autorské inscenace divadelního souboru lidí s autismem Dr.amAS. Inscenace se snaží poukazovat na mýty, které panují o lidech s autismem a které v povědomí udržují převážně lidé bez autismu. Název dala inscenaci odpověď jednoho u herců, který na otázku: „Kdy sis poprvé uvědomil, že jsi jiný?“ odpověděl: „Jiný? Jiný, než kdo?!“ Autorem grafické podoby kampaně je ilustrátor Lukáš Urbánek.

Zdroj: NAUTIS.cz | 2.4.2021