search

Kaňkovský: Ceny APLAUS 2018? Velmi silné a inspirující příběhy

vloženo: 4.4.2018, 17.45

Praha – V rámci osvětové kampaně POROZUMĚT AUTISMU udělil v úterý 3. dubna Národní ústav pro autismus (NAUTIS) ocenění APLAUS 2018. Letošní již šestý ročník se opět uskutečnil v prostorách Sněmovny pod záštitou MUDr. Víta Kaňkovského, místopředsedy Výboru pro zdravotnictví a člena Výboru pro sociální politiku PS PČR.

Každoročně uděluje NAUTIS u příležitosti Světového dne porozumění autismu cenu APLAUS, která je určena pro jednotlivce i instituce ve svém osobním či profesním životě usilující o to, aby se lidem s autismem žilo lépe.

Všichni víme, že porucha autistického spektra je velmi závažný handicap. Lidé s autismem potřebují speciální péči a osoby, které o ně pečují podporu a porozumění. Je důležité, aby tyto pečující osoby, při zachování svého profesního života, dokázaly vytvořit svému postiženému dítěti – i jeho sourozencům - bezpečné rodinné zázemí a "neuvízly" v sociální izolaci,“ řekl Vít Kaňkovský. Podle něho je řešení každé záležitosti ležící na rozhraní zdravotní a sociální sféry velmi problematické. Jako pomoc rodinám vidí zejména zavedení jednotného systému, jak při posuzování zdravotního stavu osob s postižením, tak pro poskytování a fungování služeb obecně.

Cenu APLAUS 2018 si odnesli - v kategorii Jednotlivci: Jana Šrámková, v kategorii Organizace: Fórum pro lidská práva a v kategorii Lidé s autismem: Josef Schovanec.
Speciální cenu za zásluhy na poli zaměstnávání lidí s poruchou autistického spektra převzali z rukou poslance Kaňkovského manželé Věchetovi, majitelé společnosti KNITVA, s.r.o. „Filozofií jejich podnikání je najít v lidech jejich schopnosti, nikoliv neschopnosti a dát jim prostřednictvím práce, kde se budou cítit dobře, pocit naplnění. Jejich zaměstnanci si nepochvalují jen náplň práce s ohledem k jejich handicapu ale také odpovídající ohodnocení - nikoliv minimální mzdou, jak bývá na trhu práce u handicapovaných osob neblahým zvykem,“ uvedla k oceněným Jana Sirotková ředitelka pro rozvoj a vnější vztahy NAUTISu a zároveň moderátorka slavnostního večera.

„Poděkování si zaslouží všech 23 nominovaných, kteří významně přispívají k pomoci lidem s autismem. Jejich příběhy jsou velmi silné a inspirující,“ řekl po vyhlášení cen poslanec Kaňkovský.
Na slavnostním předávání cen mohli přítomní také zhlédnout ukázku práce chlapce s autismem Jáchyma Pešouta s asistenčním psem Barneym.

Zároveň s předáváním cen byla zahájena osvětová výstava „Po stopách autismu“ představující fotografie ze života osob s autismem od autorů Jindřicha Mynaříka, Renaty Němcové a Jana Šibíka. Výstava potrvá v Atriu Sněmovny do pátku 13. dubna.