search

Poslanec Kaňkovský navštívil Polnou a nedalekou Věžnici

vloženo: 19.5.2016, 23.30

Ve čtvrtek 19.5. se uskutečnil další z řady poslaneckých dnů, které Vít Kaňkovský pravidelně pořádá v Kraji Vysočina. Tentokrát se soustředil na problematiku podnikatelů i palčivý problém obcí, kterých se týká záměr těžby uranu na Brzkovsku.

Dopolední program se uskutečnil v Polné, kde poslanec Vít Kaňkovský, za doprovodu okresního předsedy KDU-ČSL Petra Piáčka, navštívil dvě místní firmy Mlékárnu Polná spol. s r.o. a HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o. Miloš Kvasnička seznámil poslance s mlékárenským provozem, a v následné diskusi společně s ředitelem mlékárny Václavem Dejmalem hovořili o nutnosti stabilizace výkupní ceny mléka bez větších výkyvů, i o dalších tématech v potravinářství a zemědělské politice. 

Dalším zastavením byla návštěva firmy HASOFT, která vyrábí materiály pro izolace, opravy a sanace betonových a železobetonových konstrukcí, rozpínavé a speciální malty. Tato společnost letos slaví 25 let od svého vzniku a Ivo Řehák, majitel společnosti, poslance provedl nově vystavěnou halou, kterou firma dokázala realizovat vlastním financováním bez jakýchkoliv dotačních titulů. Při společném obědě Miloš Kvasnička i Ivo Řehák upozornili na stoupající administrativu pro podnikatele i velmi rychlé změny legislativy související s podnikáním, např. zmínili neustále měnící se předpisy týkající se etiket k výrobkům, ale i další zbytečnou byrokracii.Poslanec Kaňkovský se v Polné také setkal s dlouholetým starostou Jindřichem Skočdopolem, který jej seznámil s aktuálním děním ve městě i s problémem, který dlouhodobě trápí polenské občany a jejich děti a tím je absence tělocvičny při základní škole. Město má připravený projekt, k jehož realizaci potřebuje uspět v dotačním řízení na MŠMT. Odpoledne se Vít Kaňkovský věnoval setkání nad tématem těžby uranu s Josefem Málkem, starostou Věžnice a Alešem Bořilem, starostou Brzkova a to za účasti právníka Luboše Klimenta, který dotčené obce v problematice možného obnovení těžby uranu zastupuje. Se starosty diskutoval Vít Kaňkovský také o územním plánu Kraje Vysočina a dalších tématech.