search

Poslanec Kaňkovský se v Pelhřimově zajímal o oblast zdravotní a sociální péče

vloženo: 31.1.2018, 11.13

Pelhřimov, 30.1.2018 - Vidět v praxi, jaké dopady mají zákony schvalované ve Sněmovně, je pro poslance klíčové. I proto se dnes Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) v rámci poslaneckého dne v Pelhřimově setkal s ředitelem tamní nemocnice, dále s ředitelem Oblastní Charity Pelhřimov a také navštívil pelhřimovský domov pro seniory. Všechna setkání propojilo téma nového evropského nařízení tzv. GDPR přinášející silnější pravidla ochrany osobních údajů.

Poslanec Kaňkovský, profesí ortoped, nemohl v úvodu svého poslaneckého dne minout pelhřimovskou nemocnici. „S ředitelem Janem Mlčákem jsme diskutovali aktuální problémy českého zdravotnictví a pan ředitel mne seznámil i s plány na další rozvoj pelhřimovské nemocnice", zmiňuje Vít Kaňkovský ke krátké zastávce v nemocnici.

Pomáhají zdarma lidem s oddlužením, jako jediní ve městě

Následná schůzka se uskutečnila v Oblastní Charitě Pelhřimov. Ředitel Jiří Smrčka informoval o situaci v poskytování terénních sociálních služeb na Pelhřimovsku a také o práci s klienty v oblasti insolvence. „V Pelhřimově jsme v současnosti jedinou organizací, která zdarma pomáhá klientům v přípravě insolvenčních návrhů,“ doplnil ředitel Smrčka. To, co aktuálně v Charitě také řeší, je vypořádání se s novým evropským nařízením tzv. GDPR přinášející silnější pravidla ochrany osobních údajů. Krajský zastupitel Miroslav Houška (KDU-ČSL) společně s poslancem Kaňkovským o problematice vědí: „Postup a doporučení pro implementaci nejsou jednoznačné, sami se s tím potýkáme v obchodní společnosti, ve které působím,“ uvedl Miroslav Houška.

Sestrám v sociálních zařízeních větší kompetence 

Začátek návštěvy v Domově pro seniory Pelhřimov poslanec Kaňkovský věnoval obyvatelům domova, se kterými prodiskutoval – především z pozice své profese ortopeda – možnosti prevence úrazů u starších lidí. Následně si společně s místostarostou Josefem Kochem prohlédli prostory domova a setkali se vedením domova. Paní ředitelka Petra Kratochvílová se s vedoucí úseku přímé péče Leonou Smrčkovou shodly na tom, že po personální stránce je domov v současné době stabilizován: „Jednoznačně tomu napomohlo navýšení mezd sociálních pracovnic v loňském roce“, uvedla ředitelka Kratochvílová. Poslanec ocenil nelehkou a obětavou práci zaměstnanců v sociálních službách a dodal: „Pevně věřím, že i v budoucnu najdeme další finanční prostředky na mzdy v tomto sektoru.“  Problém, se kterým se v pelhřimovském domově potýkají je z oblasti zdravotnictví. Zdravotní sestry totiž nemohou v sociálních zařízeních provádět některé i jednoduché zdravotnické úkony - jako např. podávat infuze tekutin, ale jsou nuceni klienty převážet do nemocnice, což je především pro samotné klienty velmi zatěžující. Další problematikou, kterou musí řešit je stále se zvyšující administrativa. „Uvědomuji si, a upozornil jsem na to i pracovníky ministerstev, že v oblasti zdravotnictví i sociálních služeb by bylo vhodné např. některé formuláře a metodiku týkající se hodnocení stavu pacienta pro posouzení stupně závislosti sjednotit. Stává se velmi často, že jednotlivá pracoviště ČSSZ požadují jiný rozsah informací pro posouzení,“ je si vědom problematiky nejednotného přístupu pracovišť sociální správy Kaňkovský.

Návštěvu Pelhřimova Vít Kaňkovský zakončil setkáním se zástupci samospráv Janem Brožkem, Pavlem Pípalem a Josefem Kochem, lékařem Hynkem Poulem a ekonomem a předsedou pelhřimovských lidovců Janem Matějů. Hovořilo se například o ochraně osobních údajů, elektronizaci zdravotnictví atd.