search

Představení kandidátů KDU-ČSL do Zastupitelstva Kraje Vysočina

volby_2020_petka.jpg

vloženo: 28.9.2020, 00.25

Představení kandidátů KDU-ČSL do Zastupitelstva Kraje Vysočina, kteří se budou ucházet o vaše hlasy na 2. a 3. října 2020. Seznam kandidátů je pak dostupný na stránkách www.kduvysocina.cz .


 

 


1. VÍT KAŇKOVSKÝ
ortoped, poslanec


Vít Kaňkovský vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity, jako lékař pracoval nejprve v Brně a v Jihlavě a dvacet let působí v Nemocnici Havlíčkův Brod. Zde také byl mezi lety 2006 a 2011 ředitelem a od roku 2012 je primářem Centrálních operačních sálů a centrální sterilizace.

Nejdůležitější témata k řešení v Kraji Vysočina jsou podle našeho lídra boj s kůrovcem, nedostatek lékařů a dopravní obslužnost .

„Kraj Vysočina sužuje kůrovcová kalamita. Vidím jako prioritní úkol z pozice kraje pomoci v obnově našich lesů, které jsou nejen pro Vysočinu nesmírně důležité. V našem kraji se také prohlubuje nedostatek lékařů - zejména zubařů, ale i dětských praktických lékařů, to je další úkol, jehož řešení se musí vedení kraje prioritně věnovat, stejně jako dalšímu rozvoji sociálních služeb v kraji, jejichž potřeba bude vzhledem k demografické křivce v dalších letech vzrůstat. Velkým problémem je dopravní obslužnost - ať už se jedná o zatím nepříliš funkční systém Veřejné dopravy Vysočiny nebo o stav komunikací 2. a 3. tříd. Koronavirová krize také ukázala, jak moc nám chybí kvalitní internetové připojení v menších sídlech našeho kraje. A těch oblastí k řešení je více,'' ví kandidát na hejtmana Vít Kaňkovský

Lídrem kandidátky není Vít Kaňkovský poprvé. Jedničkou na kandidátce KDU-ČSL Vysočina byl poprvé při krajských volbách v roce 2012 a stal se krajským zastupitelem. Důvěru voličů získal i v roce 2016, kdy byl do krajského zastupitelstva zvolen z pětadvacátého místa díky preferenčním hlasům. Po volbách roku 2013 se do Poslanecké sněmovny vrátila po tříleté absenci KDU-ČSL a Vít Kaňkovský byl jedním ze čtrnácti lidovců, kteří usedli do poslanecké lavice. Mandát poslance obhájil i při sněmovních volbách v roce 2017.

Svůj volný čas si lídr naší kandidátky nejraději vyplňuje cyklistikou a během zimních dnů lyžováním, největším koníčkem je pro Víta Kaňkovského hudba, hlavně tedy zpěv. Nejvíce času ale věnuje své rodině. „Co považuji za největší štěstí, které v životě pociťuji, je dar rodiny, kterou mám a která je pro mne velkou oporou,'' říká Vít Kaňkovský, kandidát na hejtmana KDU-ČSL Vysočina.
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

2. MARIE DUDÍKOVÁ
zdravotně-sociální pracovnice

„Vysočina je můj domov, zde jsem se narodila a prakticky celý život žiji, s místními prožívám jejich starosti a sdílím jejich radosti. Ráda bych se proto podílela na správě věcí veřejných, na vytváření lepších životních podmínek našeho regionu - přičinila se o rozvoj venkova a dostupnost všech služeb, zejména zdravotních a sociálních,'' uvádí voličům naše dvojka na kandidátce KDU-ČSL Vysočina .

Marii Dudíkovou si hodně lidí spojí s odběrem krve. Vždyť také skoro celý profesní život se pohybovala v transfuzní službě, nejprve jako laborantka či manažerka pro dárcovství krve a poté dlouhá léta působila na pozici vedoucí Odběrového střediska v Třebíči.
Naše třetí kandidátka vyrůstala v lidovecké rodině, její tatínek byl až do pozdního věku předsedou místní organizace KDU-ČSL ve Vladislavi. Sama Marie Dudíková rozšířila členskou základnu lidovců již v roce 1990!
Záliby třebíčské zastupitelky a členky KDU-ČSL jsou všelijaké, například četba, cestování, historie, zahrada a léčivé bylinky. Marii Dudíkové náleželo při komunálních volbách v roce 2018 na kandidátce KDU-ČSL Třebíč třetí místo a po sečtení hlasů voličů usedla do třebíčského zastupitelstva.

„Oblastí, které chci podporovat, je spousta. Chci podporovat zachování našeho kulturního dědictví včetně památek UNESCO a ochranu životního prostředí jako místa pro život nás i budoucích generací. Chci také podporovat rozvoj hospicové a paliativní péče,'' sděluje na závěr Marie Dudíková, dvojka kandidátky KDU-ČSL Vysočina do krajských voleb!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


3. PAVEL JANOUŠEK
starosta Oslavice

„Rád bych přispěl k řízení Kaje Vysočina svými zkušenostmi z komunální politiky z pozice starosty malé obce. Starostou Oslavice jsem byl poprvé zvolen v roce 2010 a to, že jsem i ve dvou následujících volbách získal od občanů a zastupitelů důvěru, považuji společně s celkovým rozvojem obce za své největší úspěchy,'' sděluje Pavel Janoušek, člen KDU-ČSL.

Náš třetí kandidát zamířil po maturitě na velkomeziříčském gymnázium směrem do Brna, na Vysoké učení technické, kde absolvoval fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií. Poté pracoval například jako konstruktér elektrozařízení, vedoucí provozu ve výrobě osvětlení či jako projektant a po komunálních volbách v roce 2010 byl zvolen do funkce starosty sedmisethlavé obce Oslavice. Po minulých krajských volbách, kdy mu na lidovecké kandidátce patřilo také třetí místo, byl zvolen do Zastupitelstva Kraje Vysočina. Ve své obci je Pavel Janoušek mimo jiné členem hasičského sboru a právě hasiči patří mezi jeho největší koníčky.

Kdo jiný může ze svých zkušeností vědět, co trápí male obce v Kraji Vysočina, než starosta jedné z nich. A právě na problémy malých obcí, kterých je v našem kraji nejvíce, by se chtěl náš kandidát zaměřit.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. JAN TOUREK 
starosta Světlé nad Sázavou

Jan Tourek vystudoval Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni a své předměty, biologii a tělocvik, poté učil pět let v Praze na Žižkově. V roce 2004 se stal ředitelem Ústavu sociální péče ve Zboží, který pod jeho vedením prošel zásadní modernizací. V současné době je Jan Tourek starostou šestitisícové Světlé nad Sázavou.

„Za největší úspěch bezpochyby považuji svoji rodinu, ale zároveň jsem rád, že se dlouhodobě daří rozvíjet nejen město Světlá nad Sázavou, ale i širší okolí,'' říká Jan Tourek, člen KDU-ČSL od roku 2006.

Ve stejném roce, kdy náš čtvrtý kandidát rozšířil řady lidovců, se stal také místostarostou Světlé. Po čtyřech letech vyměnil na Městkém úřadě ve Světlé nad Sázavou kanceláře, z kanceláře místostarosty se přemístil do té starostenské. Důvěru voličů a zastupitelů získal Jan Tourek i v komunálních volbách v letech 2014 a 2018.

„Jsem přesvědčený, že je pořád co zlepšovat a to především v oblastech dopravy, cestovního ruchu a služeb,'' ví světelský starosta. 
„Přál bych si také, aby jednotlivé obce s rozšířenou působností a malé regiony měly společně prodiskutovaný plán rozvoje celého regionu, a ten by se ke spokojenosti všech obcí postupně naplňoval,'' doplňuje čtyřiačtyřicetiletý Jan Tourek, který svůj čas mimo úřad tráví nejraději projížďkami na kole nebo četbou.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5. MIROSLAV HOUŠKA 
ekonom 

Do Zastupitelstva Kraje Vysočina byl Miroslav Houška zvolen poprvé v roce 2004 a svůj zastupitelský mandát obhájil i ve třech následujících volbách. Mezi lety 2005 a 2008 působil dokonce jako krajský radní odpovědný za majetek a finance. Předtím, od roku 1994 až do roku 2002, vykonával funkci starosty obce Častrov na Pelhřimovsku a během starostování našeho kandidáta získala obec v roce 2001 ocenění Vesnice Vysočiny. V současné době pracuje jako vedoucí ekonomického útvaru Správy městských lesů Jihlava a podobně jako další lidovečtí kandidáti na Vysočině, i Miroslav Houška řadí mezi své záliby muziku a cyklistiku.

„Jsem u toho, kdy rodina, obec i Kraj Vysočina jsou v dobré kondici. Rodina se rozrůstá a drží při sobě, rodná obec Častrov se stala Vesnicí Vysočiny a nevymírá, Kraj Vysočina je dále rozvíjen díky kompromisu a pochopení většiny zastupitelů i jeho občanů,'' sděluje člen KDU-ČSL a věčný optimista své největší radosti a úspěchy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6. JOSEF KLEMENT
místostarosta města Žďár nad Sázavou 

Josef Klement absolvoval Gymnázium v Novém Městě na Moravě a ve studiích pokračoval na strojní fakultě VUT v Brně. Po úspěšném složení státnic pracoval například jako programátor či jako projektový manažer ve firmě Automotive Lighting a po komunálních volbách v roce 2014, kdy jako nestraník vedl kandidátku KDU-ČSL, zamířil na Městský úřad Žďáru nad Sázavou. Místostarostou dvaceti tisícového města je náš kandidát již druhým volebním obdobím. Při minulých komunálních volbách navíc získal od voličů nejvíce preferenčních hlasů ze všech kandidátů .

„Rád bych v krajském zastupitelstvu i v Senátu uplatnil zkušenosti nabité jak v komerční sféře, tak i v komunální politice,'' říká devětačtyřicetiletý nestraník a pokračuje: „Chtěl bych se zaměřit hlavně na školství a sociální oblast.'' 

Mezi záliby žďárského místostarosty patří historie a sport, přesněji cyklistika, fotbal, tenis. 

Josef Klement je nejen šestým kandidátem do krajského zastupitelstva, ale o hlasy voličů na Žďársku se bude ucházet také při senátních volbách

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7. JOSEF HERBRYCH
krajský tajemník KDU-ČSL

„Jako dlouholetý bývalý starosta si myslím, že mám dostatek zkušeností z komunální politiky, kterými chci přispět k rozvoji celého Kraje Vysočina,'' říká člen KDU-ČSL.

Josef Herbrych vykonával tři volební období funkci starosty městyse Rokytnice nad Rokytnou nedaleko Třebíče. Poté působil jako asistent poslance Víta Kaňkovského a senátora Františka Bradáče a třetím rokem je krajským tajemníkem KDU-ČSL na Vysočině. V krajských volbách v roce 2016 mu na lidovecké kandidátce patřilo druhé místo a byl zvolen do Zastupitelstva Kraje Vysočina.

I náš sedmý kandidát považuje lesy a vodu za důležité téma, dále je to například otázka bezpečnosti a spolupráce s obcemi. 
„Lesy a voda jsou nejvýznamnějšími prvky Vysočiny, kterým je třeba věnovat maximální péči zejména při jejich obnově. Vzhledem k uplynulé koronavirové krizi si myslím, že je třeba více se zabývat otázkami bezpečnosti a spolupráce Kraje Vysočina s obcemi v této oblasti,'' sděluje bývalý starosta a nynější krajský tajemník lidovců.

Josef Herbrych je bývalý stavař, a tak není divu, že mezi jeho koníčky patří stavební práce, společně s četbou a hudbou
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8. ŠTĚPÁN KOMÁREK
starosta Černíče

„Planě kritizovat je snadné, ale k ničemu užitečnému to nevede. Chtěl bych měnit naše okolí i celý kraj k lepšímu. Obnovit uschlé lesy, zajistit dostupnou a kvalitní zdravotní péči a širokou veřejnou dopravu či udržet život v malých obcích. Přesně to jsou oblasti, ke kterým bych chtěl alespoň drobným dílem přispět,'' sděluje voličům černíčský starosta.

Kromě funkce starosty pracuje Štěpán Komárek, absolvent Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, také jako IT specialista Magistrátu města Jihlavy.

S komunální politikou se náš osmý kandidát setkal ve dvou obcích, ve Starči na Třebíčsku a v Černíči na Jihlavsku. Nejprve byl za KDU-ČSL členem stařečského zastupitelstva a od roku 2014 je zastupitelem obce Černíč. Po komunálních volbách v roce 2018 se stal starostou této obce poblíž Telče.

Velice důležitá je pro Štěpána Komárka vlastní rodina. Svoji spokojenou rodinu považuje za největší úspěch a vzhledem k tomu, že na záliby mu mnoho času nezbývá, tak veškerý volný čas věnuje právě rodině.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9. ČENĚK JŮZL 
krajský zastupitel 

Čeněk Jůzl vystudoval elektrotechnickou fakultu na ČVUT v Praze a poté pracoval například na tehdejší Okresní správě spojů nebo jako ředitel okresní pobočky Českého Telecomu. Po komunálních volbách v roce 2006 spojil svůj profesní život s havlíčkobrodskou radnicí a stal se na dlouhých dvanáct let místostarostou města. A během působení v pozici místostarosty se toho našemu devátému kandidátovi a členovi KDU-ČSL povedlo opravdu hodně. Revitalizace Havlíčkova i Smetanova náměstí, včetně demolice panelového domu, a další pozemkové záležitosti, které byly nutné pro zásadní rozvoj města . Dále pak úspěšný prodej vojenských kasáren, letiště a privatizace městského bytového fondu.

A s čím jde Čeněk Jůzl do krajských voleb? Důležitým tématem je pro něj odpadové hospodářství. „Chtěl bych se zaměřit na odpadové hospodářství Kraje Vysočina a realizovat závěry odborné studie Integrovaného systému nakládání s odpady,'' uvádí zastupitel Havlíčkova Brodu, který svůj volný čas věnuje četbě či práci kolem domu a na zahrádce.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

10. VLASTIMIL BRUKNER
místostarosta města Humpolec

Vlastimil Brukner, vášnivý sportovec a člen KDU-ČSL, vedl v komunálních volbách v roce 2018 lidoveckou kandidátku a po povolebních vyjednáváních se stal 1. místostarostou města. V humpoleckém zastupitelstvu je ale již delší dobu, a to od roku 2002.

Vysočinu sužuje kůrovec a své o tom ví i náš kandidát. Po základní škole v Lipnici nad Sázavou absolvoval havlíčkobrodské gymnázium a po něm lesnickou fakultu na dnešní Mendelově univerzitě v Brně. Lesům se věnoval i ve svých pozdějších profesích, například jako lesní technik, pěstební inspektor, revírník v Ledči nad Sázavou nebo také jako lesní správce a vedoucí nákupu dřevní hmoty.

Vlastimil Brukner, jak sám o sobě říká, nikdy neztratil optimismus a chuť do života a svoji kandidaturou chce podpořit KDU-ČSL Vysočina v krajských volbách.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

11. JAROSLAV KATOLICKÝ
děkan Fakulty strojního inženýrství VUT

Děkanem Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně byl Jaroslav Katolický zvolen Akademickým senátem FSI nejprve v roce 2014 a svoji funkci obhájil i po uplynutí čtyřletého mandátu v roce 2018.

„Celý můj život je spjat s Vysočinou. Chci svými zkušenostmi z komunální politiky a z vysokoškolského prostředí přispět k rozvoji Kraje Vysočina,'' říká jedenáctý kandidát do Zastupitelstva Kraje Vysočina a autor mnoha odborných publikací.

Kromě školského prostředí se Jaroslav Katolický pohybuje také v oblasti komunální politiky. Dlouhá léta je zastupitelem Osové Bitýšky a podporu voličů ve své obci má opravdu velikou, ve volbách v letech 2002, 2006, 2010 a 2014 získal nejvíce preferenčních hlasů ze všech kandidátů  .

Je jasné, že práce na vysoké škole a v zastupitelstvu pro devíti set hlavou obec je časově náročná, ovšem náš kandidát pečlivě svůj čas dělí mezi práci a rodinu, největším koníčkem je pak pro Jaroslava Katolického lyžování

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


12. ALEŠ KRATINA
vedoucí odboru dopravy 

Aleš Kratina pracuje jako vedoucí odboru dopravy Městského úřadu Třebíč a ve své práci se mu podařilo prosadit velké dopravní stavby, jakými byly například revitalizace železniční trati ze Zastávky u Brna do Okříšek a obchvatu městyse Vladislav.

Je potřeba zlepšit úroveň dopravní obslužnosti a dosáhnout nižšího podílu emisí z dopravy v Kraji Vysočina,'' uvádí třiačtyřicetiletý nestraník a obyvatel Náměště nad Oslavou.

Spojené s dopravou jsou i koníčky našeho dvanáctého kandidáta, ať už se jedná o cyklistiku, cestováníči fotografování dopravních prostředků. Dále si pak rád vyplní volný čas během nebo ve skautském kroužku, který v Náměšti vede.

„Vždycky mám opravdu radost, když se mi pro děti z našeho skautského kroužku podaří připravit podnětnou aktivitu,'' sděluje Aleš Kratina, který by chtěl svoji kandidaturou podpořit KDU-ČSL a pomoci tak získat dobrou pozici v Kraji Vysočina.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

13. VLADISLAV HYNK
starosta Třeště

„Kraj od svého vzniku uskutečnil spoustu pozitivních věcí, jsou ale oblasti, které je potřeba zlepšovat - dostupnost lékařské péče , školství či veřejná doprava. V neposlední řadě také problémy se zvládnutím kůrovcové kalamity v našich lesích,'' ví Vladislav Hynk, absolvent VUT v Brně, bývalý projektant a posledních deset let starosta Třeště.

Náš třináctý kandidát je také dlouholetým fanouškem pražské fotbalové Slavie. Mimo městský úřad pak nejraději tráví čas se svoji rodinou, na kole či turistikou. Největším koníčkem je ale pro našeho kandidáta hudba.

Obyvatelům Třeště chybělo ve městě koupaliště a starosta Vladislav Hynk se to rozhodl změnit. S důrazem na životní prostředí vybudovali v Třešti skvělý biotop, který považuje za svůj největší úspěch z pozice starosty.

„Voda je v něm čištěna pomocí rostlin a mikroorganismů, zbytečně ji nevypouštíme a především nepoužíváme chemii,'' vysvětluje předseda jihlavské okresní organizace KDU-ČSL a dodává: „Biotop je využíván ke koupání během léta nejenom občany našeho města, ale i celého okolí. Oblíbily si jej především rodiny s malými dětmi a také alergici na běžné chemické bazény."

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


14. FRANTIŠEK BRADÁČ
senátor

František Bradáč patří k těm nejzkušenějším politikům, kteří v Kraji Vysočina jsou. Může se pochlubit zkušenostmi z politiky na úrovni městské, krajské i celostátní! Náš čtrnáctý kandidát byl mezi lety 1994 a 2018 nepřetržitě zastupitelem Velkého Meziříčí, po zvolení zastupitelem vykonával tři roky funkci místostarosty města a poté od roku 1997 působil dlouhých třináct let jako starosta Velkého Meziříčí.

Do Zastupitelstva Kraje Vysočina nakoukl poprvé v roce 2004 a po čtyřleté pauze se do krajského zastupitelstva vrátil v roce 2012. Svůj mandát po čtyřech letech obhájil, díky preferenčním hlasům se z jedenáctého místa umístil na druhém místě.

To, že František Bradáč je oblíbeným politikem, potvrdili voliči i v roce 2014, kdy byl za obvod Žďár nad Sázavou zvolen do Senátu Parlamentu České republiky. Zde působí například jako místopředseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Svůj mandát se rozhodl v blížících se senátních volbách neobhajovat, a bude se během volných chvil věnovat svým zálibám - procházkám v přírodě a fotografování, KDU-ČSL Vysočina tak vysílá do boje o Senát Ing. Josef Klement.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


15. MAGDALENA CHVÍLOVÁ WEBEROVÁ
primářka dětského a novorozeneckého oddělení v Nemocnici Havlíčkův Brod

„Není mi lhostejné směřování Vysočiny v oblasti zdravotnictví a sociální péče. Sociální péče hlavně v oblasti dětí a mládeže a podpory rodin,'' sděluje patnáctá kandidátka.

Magdalena Chvílová Weberová, atestovaná pediatrička a neonatoložka, pracuje v havlíčkobrodské nemocnici již od roku 1989. Posledních šest let působí na pozici primářky dětského a novorozeneckého oddělení . V roce 2010 dostala důvěru voličů a byla zvolena do zastupitelstva Havlíčkova Brodu.

„Za nesmírně důležité považuji péči o křehký život na začátku, zdravý start do života, a také na samém konci života, což představuje hospicová a paliativní péče,'' doplňuje lékařka a nestranice na kandidátce KDU-ČSL Vysočina, která by právě zmíněné péče chtěla zkvalitnit a systematizovat.

Lékařka a zastupitelka třiadvaceti tisícového města je také spjata s Oblastní charitou Havlíčkův Brod. Deset let působila na pozici statutárního zástupce, rok charitu řídila, poté pracovala několik let jako zastupující ředitelka, spoluzaložila domácí ošetřovatelskou a hospicovou péči, azylový dům pro matky s dětmi , středisko rané péče havlíčkobrodské charity a Mateřské centrum Zvoneček.

Magdalena Chvílová Weberová již dlouhá léta věnuje svůj čas okolí a potřebným. Volné chvíle tráví v přírodě, horskou turistikou, čtením, péčí o zahrádku, ale také rekreačně plaváním, lyžováním nebo na snowboardu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 


16. JOSEF HOMOLKA
starosta Jimramova

„Rád bych přenesl svoje zkušenosti z komunální politiky na krajskou úroveň,'' uvádí Josef Homolka, který se funkce starosty ujal po komunálních volbách v roce 2010. Důvěru voličů a zastupitelů získal i ve dvou následujících volbách a právě třikrát po sobě získaná důvěra je pro našeho kandidáta ten největší úspěch.

„Chtěl bych zvýšit podporu obcí a spolků v Kraji Vysočina,'' doplňuje Josef Homolka, absolvent VUT v Brně a člen KDU-ČSL. V našem volebním programu se věnujeme problémům, které aktuálně trápí obce na Vysočině. A kdo jiný než úspěšný starosta by měl přesně vědět, co obce trápí?

Největším koníčkem je pro našeho kandidáta již od mládí rybaření  a houbaření, dlouhá léta také včelaření.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

17. JOSEF KOCH 
místostarosta Pelhřimova

Josef Koch po dokončení studia na VUT v Brně začal v roce 1980 učit na tehdejší Střední průmyslové škole strojnické v Pelhřimově, kde byl od roku 1999 pět let ředitelem. Dále pak učil na pelhřimovské Obchodní akademii, až do roku 2014, kdy se ze sborovny přesunul na městský úřad. V komunálních volbách 2014 a 2018 vedl jako nestraník kandidátku KDU-ČSL v Pelhřimově a již druhé volební období zastává funkci místostarosty.

„Kandiduji, protože se chci podílet na formování budoucnosti v Kraji Vysočina,'' říká vášnivý potápěč, pro něhož je největším úspěchem více než třicetiletá pedagogická praxe.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19. MAGDA VAŇKOVÁ
podnikatelka 

Magda Vaňková, absolventka VUT v Brně, je dlouholetou členkou KDU-ČSL. Řady lidovců rozšířila již v roce 1990!

„Zástupci KDU-ČSL Vysočina si zaslouží návrat do vedení Kraje Vysočina,'' říká zastupitelka Luk nad Jihlavou. Zastupitelkou tohoto téměř tří tisícového městyse je od roku 2002.

Magda Vaňková je vášnivou sportovkyní, o čemž svědčí i to, že v Lukách a na Křemešníku provozuje lyžařské areály. Na Křemešníku navíc přilehlý hotel a lanové centrum.

Naše devatenáctá kandidátka se podle svých slov celý život zajímá o dění ve veřejném prostoru, a proto přijala místo na kandidátce KDU-ČSL do krajských voleb. Za svůj největší úspěch sama považuje to, že nikdy nic nevzdá.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20. ANTONÍN VÁŠA
starosta městyse

Radostín nad Oslavou je městys s devíti sty obyvateli, ležící mezi Žďárem nad Sázavou a Velkým Meziříčím. A právě v této obci s černým orlím peřím ve znaku je starostou Antonín Váša, člen KDU-ČSL a náš dvacátý kandidát do blížících se krajských voleb.

„Rád podpořím politiku bez lží a podvodů. Chtěl bych, aby byla nastavena jasná a srozumitelná pravidla pro všechny,'' říká radostínský starosta, jehož největšími koníčky jsou rekreační sport a cestování.

Antonín Váša je starostou Radostínu od roku 2014 a za poměrně krátkou dobu se podařilo v obci zrealizovat několik rozsáhlých investičních akcí, jakými byly úpravy školy, školky a návsi.

Prosperita obcí je také důležitým tématem, kterému ve volebním programu věnujeme pozornost. Proto podpoříme například poradenské služby ohledně nových projektů a dotačních titulů či zastavení vylidňování obcí udržením prodejen, zdravotní péče, dopravní obslužnosti a dostupným vysokorychlostním internetem
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


21.PAVEL JANATA
místostarosta města

Po absolvování kybernetiky na VUT v Brně pracoval jako technik v brněnských Kancelářských strojích či jako tajemník na Městském úřadě v Třebíči, na kterém pak strávil čtyři roky ve funkci místostarosty.

„Nabízím třicet let zkušeností z veřejné správy v pozici vedoucího úřadu i politika,'' sděluje voličům Pavel Janata, pro něhož jsou největšími koníčky rodina, cestování a hudba.

Z úřadu místostarosty Třebíče se v roce 1998 přemístil do starostenského křesla a o dva roky později do Senátu. Do funkce starosty se vrátil v roce 2014 a nyní je uvolněným místostarostou města, do jehož kompetencí spadá například správa majetku města, péče o památky UNESCO, vodárenství či odpadové hospodářství.

„Chci pomoci zkvalitnit život na Vysočině ve všech oblastech a podporuji výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech,'' dodává třebíčský místostarosta a člen KDU-ČSL.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

22. VILÉM ANTONŮ
manažer oddělení nákupu

„V krajské politice na Vysočině považuji za důležité oblasti dopravy, vzdělání a cestovního ruchu. V dopravě je mimo jiné důležité zavedení vysokorychlostní železnice, která kraj spojí s Prahou a Brnem a přitáhne sem mladé lidi, kteří kraj oživí. Vzdělání je klíč k budoucnosti. Chci, aby všechny typy škol v kraji byly kvalitní a nabídly žákům a studentům dobrou příležitost připravit se na život. Vysočina nabízí spoustu možností pro turisty a návštěvníky. Chci, aby se o nich vědělo a abychom na návštěvníky kraje byli dobře připraveni,'' uvádí náš kandidát a od roku 2011 člen KDU-ČSL.

Vilém Antonů vystudoval informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a nyní vykonává funkci manažera oddělení nákupu ve firmě Automotive Lighting Jihlava. A svoji pracovní kariéru, kdy se vypracoval až na manažerskou pozici v nadnárodní společnosti, považuje za svůj největší úspěch. Ovšem jak sám říká, nikdy by úspěchu nedosáhl bez podpory své rodiny.

Podobně jako většina našich kandidátů i Vilém Antonů řadí mezi své největší záliby cestování. Dále pak běh a gastronomii. „Krajské volby jsou pro každodenní život občanů velmi důležité a proto v nich rád podpořím kandidátku KDU-ČSL a skvělého kandidáta na hejtmana Víta Kaňkovského,'' doplňuje na závěr rodilý Jihlavák, jehož rodokmen je spjat s oblastí Vysočiny již od 17. století!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


23. BOHDANA TRÁVNÍČKOVÁ

neuroložka a praktickÁ lékařKA pro dospělé

Velký důraz klademe ve volebním programu také na zachování dostupné, kvalitní a bezpečné zdravotní péče pro všechny občany kraje a v tomhle ohledu je naše kandidátka skvělou volbou.

Bohdana Trávníčková vystudovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity a medicíně se věnuje i nyní, jako neuroložka a praktický lékař pro dospělé.

Svoji kandidaturou v nadcházejících volbách chce hlavně vyjádřit podporu volebnímu programu KDU-ČSL a dále uvádí: „Preferuji hlavně vzájemný dialog a kooperaci mezi krajem a vedením jednotlivých obcí. Pokud bych ve volbách uspěla, ráda bych se podílela na interpretaci a pomoci při následném řešení konkrétních problémů, které zužují občany hlavně v menších obcích,'' říká zastupitelka Vojnova Městce na Žďársku.

A kde kromě ordinace tráví paní doktorka svůj čas? Volné chvíle po práci si nejradši vyplňuje sportem, turistikou, četbou či prací na zahrádce. Hlavně ale tráví čas se svou rodinou. „Za úspěch považuji, že se i v dnešní hektické a často nelítostné době snažím ve své profesi pracovat podle morálních principů, empaticky a zodpovědně,'' sděluje na závěr Bohdana Trávníčková

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24. JAN MÁLEK
ministerský rada 

Jan Málek pochází z Přibyslavi, vystudoval politologii a evropská studia na Univerzitě Karlově a Sciences Po v Paříži a během svého studia absolvoval několik stáží v Evropském parlamentu. 

„Chtěl bych svými znalostmi a zkušenostmi ze státní správy pomoci rozvíjet potenciál kraje, a to zejména v oblasti vnějších vztahů, kultury a cestovního ruchu,'' sděluje svůj cíl čtyřiatřicetiletý ministerský rada, který se krom svého mateřského jazyka domluví také anglicky a francouzsky. A zkušeností ze státní správy má opravdu hodně! Jan Málek působil například na Ministerstvu pro místní rozvoj nebo v Sekci místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace. Ovšem náš kandidát se nepohybuje pouze v oblasti politiky. Cyklistika, historie, literatura, filmy a krajinomalba, to všechno jsou koníčky Jana Málka na 24. místě.

„Chci dosáhnout toho, aby Kraj Vysočina přestal být periferií odkud se lidé stěhují pryč, ale naopak aby se stal lákavým místem k životu pro mladé rodiny a k návštěvě pro lidi ze zahraničí i okolních krajů,'' přeje si Jan Málek, který mezi lety 2014 a 2016 vedl jako předseda Mladé křesťanské demokraty.
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


25. TOMÁŠ KUČERA

projektant

Tomáš Kučera již s politikou na krajské úrovni zkušenost má. V roce 2012 byl preferenčními hlasy voličů poslán z šestnáctého místa do lavice krajského zastupitele.

Krom toho byl také dvě volební období místostarostou Velké Bíteše a v současné době pracuje jako projektant. „Kandiduji, jelikož mi není lhostejné, co se děje v mém okolí. Věřím, že v podzimních krajských volbách dosáhne KDU-ČSL Vysočina skvělého výsledku,'' uvádí absolvent VUT v Brně.

A jak náš kandidát a člen KDU-ČSL nejraději tráví svůj volný čas? Poznáváním industriálních památek, vojenskou technikou a prací v zámečnické dílně.

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

26. ALEŠ PETRÁK
ředitel Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov

Aleš Petrák je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a již osmým rokem působí jako ředitel Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov. Na pelhřimovském gymnáziu učí kromě čtyřleté pauzy, během které vykonával funkci starosty Hořepníku, od roku 1992!

„Jako ředitel gymnázia a obchodní akademie jsem v každodenním styku se studenty, veřejností i zaměstnavateli. Proto si uvědomuji, jak zásadní je pro rozvoj Vysočiny kromě odborného vzdělávání i to všeobecné,'' říká šestadvacátý kandidát a padesátiletý nestraník.

„Absolvent gymnázia se širokým rozhledem se dokáže po studiu vysoké školy dobře zorientovat na pracovním trhu a v budoucím zaměstnání samostatně a zodpovědně řešit úkoly a překonávat výzvy dnešní doby. Právě takové obyvatele naše Vysočina potřebuje,'' ví Aleš Petrák.

Mezi největší koníčky řadí náš kandidát cyklistiku, včelaření, četbu a cestování. Jak sám říká, rád cestuje do ciziny a jiných krajů a poté se o to raději vrací zpět domů, na Vysočinu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 


27. PETR ŽÁK 

ředitel Domu sv. Antonína v Moravských Budějovicích

„Svoji kandidaturu beru jako službu veřejnosti a chci voličům nabídnout své schopnosti a zkušenosti. Zároveň bych chtěl také vnést do komunikace místo politického dohadování více vzájemného respektu a slušnosti,'' říká náš sedmadvacátý kandidát a ředitel domova pro seniory. Petr Žák je ředitelem moravskobudějovického Domu sv. Antonína, domova pro seniory a zdravotně postižené. Posláním Domu je umožnit obyvatelům důstojné a kvalitní prožití života s důrazem na tradiční křesťanské hodnoty.

Petr Žák je ale také velice aktivním občanem. Již druhým volebním obdobím je zastupitelem Moravských Budějovic a zároveň také zastává funkci starosty tamějšího Orla. Orel v Moravských Budějovicích nabízí spoustu aktivit, například tvoření a angličtina pro děti, keramika, tábory či různé druhy sportů. A právě sport je největším koníčkem našeho kandidáta, přesněji tedy fotbal, squash, hokej a tenis.

Petr Žák, absolvent Mendelovy univerzity v Brně, je lidovcem od mládí, do KDU-ČSL vstoupil již ve svých osmnácti letech

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

28. MARIE PRKNOVÁ 
ekonomka

Marie Prknová poprvé nakoukla do komunální politiky před třiceti lety a dlouhá léta je zastupitelkou Černíče, malé obce ležící v blízkosti Telče. Mezi lety 2010 a 2014 dokonce zastávala funkci starostky a během úřadování naší kandidátky se v obci podařilo zrealizovat spoustu projektů. Například oprava černíčské návsi, historických soch a infrastruktury či vybudování plynovodu a vodovodu.

Ve vedení Černíče je Marie Prknová i v tomto volebním období a jako místostarostka spolupracuje s lidoveckým starostou Štěpánem Komárkem, naším osmým kandidátem, kterého vám také brzy představíme.

Ve stejném roce, kdy Marie Prknová nastoupila do úřadu starostky, byla také zvolena předsedkyní Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko a tuto funkci vykonává dodnes. MAS Telčsko působí na území jednapadesáti obcí s cílem zlepšovat, zkvalitňovat a rozvíjet život na Telčsku. „Chci podpořit kandidáty KDU-ČSL Vysočina v letošních krajských volbách. Věřím, že KDU-ČSL má co nabídnout všem obyvatelům Vysočiny,'' říká Marie Prknová, dlouholetá aktivní členka KDU-ČSL, která svůj čas pečlivě a rovnoměrně dělí mezi rodinu, přátele a práci.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


29. MARTIN HAVLÍČEK

místostarosta Vojnova Městce na Žďársku

Martin Havlíček, člen KDU-ČSL, vykonává v současné době funkci místostarosty Vojnova Městce, městyse ležícího v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.

Jedním z témat v našem volebním programu pro nadcházející krajské volby je zdravé životní prostředí. Chceme podpořit projekty směřující k přirozenému zadržování vody v krajině, podobné například těm ve Vojnově Městci. Právě zde probíhají revitalizace rybníků, díky kterým dojde k navýšení kapacity o zhruba deset tisíc kubíků vody. A to není vše, do budoucna by v této sedmisethlavé obci ve Žďárských vrších rádi vytvořili jeden úplně nový rybník! Holt spolupráce lidoveckého místostarosty Martina Havlíčka s lidoveckým starostou Karlem Rykrem funguje na výbornou.

„Chci nahlédnout a porozumět fungování Kraje Vysočina. Život v našem kraji mi není lhostejný,'' říká mladý komunální politik, který si svůj volný čas vyplňuje například airsoftem nebo prací na zahradě a domku
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

30.FRANTIŠEK NĚMEC
místostarosta Ždírce nad Doubravou


František Němec, absolvent České zemědělské univerzity v Praze, je v současné době místostarostou Ždírce nad Doubravou, třítisícového města v blízkosti Chotěboře. A právě vstup do komunální politiky a zvolení místostarostou Ždírce považuje za jeden z největších úspěchů.

„Měnit chci sebe i okolí k tomu, aby lidé byli spokojenější a nemuseli jen nadávat na politické poměry, ale aby se také mohli radovat z toho, když se podaří prosadit i sebemenší dobrá věc,'' sděluje náš třicátý kandidát.

Ždírecký místostarosta rozšířil členskou základnu lidovců v dubnu 2018. Podobně jako většina našich kandidátu i on r&a