search

Interpelace ve věci: Jak dál s očkováním proti COVID 19?

interpelace_Kanka.jpg

vloženo: 9.7.2021, 19.04

Poslanecká sněmovna 8.7.2021- Ústní interpelace Víta Kaňkovského na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha ve věci Jak dál s očkováním proti COVID 19?

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážený pane ministře, tím, jak se čím dál častěji vyskytují nakažlivější mutace nákazy Covid-19 a probíhají studie účinnosti jednotlivých vakcín proti Covid-19, je zřejmé, že bude nutné v brzké době přeočkovat tu populaci, která byla očkována na jaře, zvlášť pokud byla očkována vektorovými vakcínami, což v našich podmínkách je vakcína Astra Zeneca. Chci se vás proto zeptat, pane ministře, jestli uvažujete, nebo jakým způsobem se Ministerstvo zdravotnictví chystá na tu vlnu přeočkování. Já mohu říct ze své lékařské praxe, že se na mě obracejí ať už samotní pacienti seniorního věku nebo jejich příbuzní, a týká se to právě těch, kteří byli očkováni v první vlně vakcínou Astra Zeneca, a měli by zájem o to, se v odborně doporučené době přeočkovat jiným typem vakcíny. Samozřejmě s výskytem mutací lze očekávat, že bude potřeba přeočkování i dalších skupin populace, které byly očkovány i těmi tzv. mRNA vakcínami. Takže se chci zeptat, pane ministře, jak se Ministerstvo zdravotnictví chystá na vlnu přeočkování, v jaké fázi je vyjednávání o dodávkách vakcín na podzimní a zimní období a jak se na to chystáte i personálně, protože je jasné, že v očkovacích centrech v tuto chvíli pracují zdravotníci zejména z nemocnic, kteří ale budou muset na podzim dohánět tu péči, která byla odložena v podstatě skoro za 12 měsíců. Takže tolik mé otázky k tomu, jak jsme nachystáni na vlnu přeočkování proti Covid-19.

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pane poslanče, děkuji za tu interpelaci a otázky, které jsou velmi správné a samozřejmě zcela legitimní, protože je to něco, co velmi pečlivě sledujeme a je to téma, které Ministerstvo zdravotnictví řeší. Problémem je, že bohužel zatím neexistují žádné studie, které by přinesly zaručené informace o tom, kdy a koho bude nutné přeočkovat. Je třeba si uvědomit, že stále není to ještě ani rok od okamžiku, kdy byli očkováni první lidé v rámci studií všech výrobců, to znamená, ta doba je velmi krátká a sám jako lékař víte, že zkrátka ty klinické studie trvají nějaký čas, ta data jsou stále sbírána průběžně a jsou vyhodnocována, byť jsou tady nějaké dílčí informace, tu z Izraele, tu odněkud jinud, tak si myslím, že my musíme v tomto směru vyčkat skutečně nějakého mezinárodního validního stanoviska zejména od Evropské lékové agentury, a to zatím nepřišlo. Takže v tuto chvíli to bereme tak, že naočkování je na dobu neomezenou, ona tam původně byla, někdo má v aplikaci tečka, což vidí vlastně, ptá se, že tam je 9 měsíců, to byla ta původní arbitrárně stanovená lhůta, teď to budeme rušit a nebude tam vlastně omezená doba. To očkování, nebo přeočkování bude samozřejmě determinováno také lhůtou, která uplynula od té primární vakcinace, to znamená, je jasné, že asi to přeočkování neproběhne v jeden okamžik, ale bude postupně probíhat, tak jak vlastně lidé postupně byli naočkováni, byť se může ukázat i podle těch studií, že třeba některé věkové skupiny senioři nebo chronicky nemocní pacienti reagují na to očkování odlišně a mají třeba kratší imunitní odpověď a budou muset být přeočkování například přednostně.

To, co je pro nás důležité je, že máme dostatek objednaných vakcín, tak abychom byli schopni přeočkovat celou populaci, protože předpokládáme, že to přeočkování proběhne jednou dávkou, nikoliv dvěma dávkami jako doposud. A v tomto směru už dneska, tak jak jsou ty objednávky naplánovány, tak těch vakcín bude dostatek, takže tady by ten problém býti neměl.

To, co je spíše otázkou, je nějaká úprava těch vakcín na mutace, protože mohou ty vakcíny být zkrátka už třeba neúčinné na ty nové mutace. O tom teď jednáme i s těmi výrobci, a oni vlastně sami připravují vlastně varianty a variantní vakcíny, které by už byly adaptovány na mutace. A toto je skutečně v řešení. A tady si nemyslím, že by byl problém s nedostatkem vakcín. To, co bude spíše problematické, nebo budeme muset řešit, je otázka, přesně jak říkáte, personální. Ale je jasné, že tady máme velmi silnou síť primární péče, na kterou se budeme spoléhat. V té první fázi to úplně nedopadlo optimálně, ale já si myslím, že teď už jsme ponaučeni. A také chystáme a zdravotní pojišťovny soutěží s distributory pro všechny vakcíny, včetně vakcíny Pfizer, která bude logicky tou primárně používanou, možná pokud i schválí Evropská léková agentura možnost kombinace vakcín, tak bude možné vlastně přeočkovat i třeba ty, kteří byli prvotně vakcinováni vektorovou vakcínou, mRNA vakcínou, ale tady zatím nemáme to odborné stanovisko, čekáme na něj.

Ale každopádně praktičtí lékaři, díky tomu, že bude vysoutěžená distribuce, tak budou vlastně moci využívat i vakcinacemi Pfizer. Stejně tak praktičtí lékaři pro děti a dorost pro děti od dvanácti let. Takže tady předpokládáme, že zkrátka ten problém by už neměl být z hlediska distribuce vakcín a dostupnosti vakcín pro praktické lékaře pro primární péči. Plus ale je jasné, že budou fungovat, a předpokládáme to, máme komunikaci s kraji, i očkovací místa u nemocnic, u zdravotnických zařízení. Určitě je jasné, že ta velkokapacitní centra, tak ta budou postupně utlumována, tak jak bylo v plánu ke konci léta. A od září bychom chtěli secvičnou, (?) přeměnit na ten model primární péče plus očkovací místa při nemocnicích. Tam by to mělo doběhnout jednak do vakcinace těch, kteří zatím ještě očkováni vůbec nejsou a projeví zájem třeba v tom podzimním období.

A to přeočkování, které ale v tuto chvíli znovu říkám, nevíme a nemáme zatím jasné stanovisko a data se studií, kdy by mělo nastat. Jestli nastane na podzim, nebo ke konci roku. Ale určitě se v tomto směru na to připravujeme.

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem položit doplňující dotaz. Prosím, máte slovo.

Poslanec Vít Kaňkovský: Pane ministře, já vám děkuji za férovou odpověď. Jenom to ještě upřesním. To znamená v tuto chvíli Ministerstvo zdravotnictví vyjednává se všemi výrobci, kteří jsou registrováni v rámci EU o potenciálních dodávkách a máme předobjednáno, i případně ty upravené vakcíny, pokud už v sezoně 2021/2022 budou k dispozici, to je ta doplňující otázka číslo jedna.

A pokud se týká praktických lékařů, pokud bychom měli prioritně očkovat vakcínami mRNA, tak víme, že tam byly problémy právě s distribucí praktickým lékařům vzhledem ke skladovacím podmínkám. To znamená, chystá se i logistický řetězec, tak aby mohli očkovat praktičtí lékaři, např. i vakcínou od firmy Pfizer?

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr odpoví. Prosím, máte slovo.

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch: Děkuji za ty doplňující dotazy. Začnu u té druhé otázky. Ano, i to stanovisko se postupně upravilo, že už skutečně je možné tu vakcínu skladovat v normální lednici po určitý čas v té ordinaci praktického lékaře. Teď ten problém je spíše s tou distribucí, že není distributor vlastně vakcíny Pfizer jako u ostatních vakcín, který by dokázal vlastně zavážet do každé jednotlivé ordinace podle objednávek praktických lékařů, a to se změní vlastně, zdravotní pojišťovny soutěží distributory pro všechny vakcíny, včetně vakcíny od firmy Pfizer, tak aby vlastně ten distributor byl schopen skutečně zavážet tuto vakcínu do každé jednotlivé ordinace, tak jak jsou praktici zvyklí třeba u jiných vakcín, že si objednávají u distributora, a on jim je zaveze.

Takže tady je to v řešení. Znovu říkám, řeší to zdravotní pojišťovny. A myslím si, že tady problém by býti neměl. Pokud jde o ty objednávky. Ono je to velmi dynamické. My v tuto chvíli máme objednávky, znovu říkám vakcín, které v tom objemu jsou skutečně schopny zajistit přeočkování veškeré populace. Na druhou stranu, máte pravdu, a jak jsem o tom hovořil v tom prvním vystoupení, jsou tady mutace, ty firmy se na to adaptují, a to jednání probíhá. Neděláme ho my, dělá ho Evropská komise, jsme v tom systému, a tak to zůstane toho centrálního společného nákupu. Ale je pravdou, že skutečně ty jednání probíhají, a ty firmy jsou připraveny ty budoucí vlastně dodávky vakcín, které budou, tak i vlastně adaptovat na nějaké případně nové mutace, které dnes ještě neznáme.

Dnes máme deltu, lambdu, můžou být nějaké další. Ale je pravdou, že ty firmy samozřejmě s tímto počítají.

Zdroj: PSP.cz | 8.7.2021 | Interpelace na členy vlády