search

Interpelace ve věci ochrany zdravotníků před TBC zahraniční pracovníků

20180412_165902.jpg

vloženo: 7.3.2019, 19.25

Poslanecká sněmovna 7.3.2019 - Ústní interpelace Víta Kaňkovského na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha ve věci: ochrany zdravotníků před TBC zahraniční pracovníků.

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, obrátili se na mě s podnětem zástupci stomatologů z kraje Vysočina, ale vím, že se problém týká i dalších krajů, a nejen stomatologů. S tím jak v řadě regionů vzrůstá počet zahraničních pracovníků ze zemí bývalého východního bloku, se objevují také častější případy onemocnění tuberkulózou. Jen připomenu, že v posledních dvou letech se tento problém týkal několika krajů. Je nasnadě, že zdravotníci v prvé linii, tedy zejména lékaři a zdravotní sestry primární péče, což jsou v prvé řadě praktičtí lékaři a stomatologové, jsou vystaveni zvýšenému riziku infekce tuberkulózou. Stejně tak i pracovníci urgentních příjmů, nemocnic či pracovníci zdravotní záchranné služby.

Je tedy logické, že se tito zdravotníci ptají, jaká opatření chystá Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, aby se minimalizovalo ohrožení zdraví nejen zdravotníků, ale i dalších osob. Současná metodika vstupních zdravotních prohlídek zahraničních pracovníků se jeví z tohoto pohledu jako velmi liberální a rozsah vstupního vyšetření je nejen dle mého názoru nedostatečný, a to nejen s ohledem na riziko nákazy tuberkulózou.

Proto můj dotaz směřuje k tomu, jaká opatření Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo vnitra v tomto ohledu chystá.

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče, k této vaší interpelaci mohu říci, že Ministerstvo zdravotnictví po dohodě s Ministerstvem vnitra a příslušnými odbornými společnostmi vydalo dne 10. dubna 2017 ono metodické doporučení, o kterém jste asi hovořil, které se týká postupu poskytovatelů pracovně lékařských služeb a taktéž registrujících poskytovatelů v oboru všeobecné praktické lékařství při pracovně lékařských prohlídkách s dílčím zaměřením právě na onemocnění tuberkulózou.

Ministerstvo doporučilo všem poskytovatelům pracovně lékařských služeb a poskytovatelům v oblasti všeobecného praktického lékařství, aby při vstupní lékařské prohlídce uchazečů o zaměstnání ze zemí s vyšším výskytem tuberkulózy, než je 40 případů na 100 000 obyvatel, seznam těchto zemí pravidelně aktualizujeme na základě WHO informací, a je dostupný na našich stránkách. Z tohoto mohou poskytovatelé vycházet. Tak aby postupovali v souladu s onou vyhláškou o pracovně lékařských službách a využili všechny možnosti, indikovat potřebná odborná vyšetření v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 písm. d) zmiňované vyhlášky lze základní vyšetření rozšířit o další odborná vyšetření, která jsou indikována posuzujícím lékařem, a jsou nutná k vyloučení daného onemocnění.

Pokud jde o specifické onemocnění tuberkulózy, tak se metodickým doporučením dává na zvážení, aby poskytovatel zdravotních služeb uchazečů o zaměstnání ze zemí s vyšším výskytem tuberkulózy, než je 40 případů na 100 000 obyvatel, což jsou právě země, o kterých jsem hovořil, které jsou pravidelně aktualizovány na stránkách ministerstva, aby tedy byla provedena vyšetření, která směřují k zamezení vzniku a šíření tuberkulózy. Jde například o skiagram hrudníku, tuberkulinový test nebo IGRA test.

Jsou tam jasná doporučení, která mohou poskytovatelé pracovních lékařských služeb aplikovat. Pokud se metodický postup zdá nedostatečný, tak se určitě nebráníme jeho aktualizaci, ale musím říci, že byl vytvářen ve spolupráci s vnitrem, s odbornými společnostmi, takže v tomto směru jsme asi udělali maximum možného, ale určitě nějakým konkrétním podnětům na jeho zlepšení se nebráníme. Děkuji za pozornost.

Poslanec Vít Kaňkovský: Děkuji vám, pane ministře, za shrnutí. Podle mého názoru by asi stálo za to, vyhodnotit účinnost tohoto metodického pokynu, protože jenom v loňském roce, pokud vím, tak minimálně ve dvou krajích se u zahraničních pracovníků objevil výskyt otevřené formy tuberkulózy, tzn., že to nebezpečí tady skutečně je. Pokud tady máme metodický pokyn, bylo by dobře, aby orgány ochrany veřejného zdraví podle mého názoru přímo odbor hlavního hygienika vyhodnotilo, jakým způsobem to je v praxi naplňováno, a pokud dojdeme k tomu, že v praxi to nefunguje, tak jak bychom si představovali, tak pak si myslím, že je na místě uvažovat o nějaké revizi.

 

Zdroj: PSP.cz | 7.3.2019 | Interpelace na členy vlády