search

Home-office je šancí pro modernizaci trhu práce

0001.jpg

vloženo: 22.6.2021, 20.57

Home-office je šancí pro modernizaci trhu práce i lepší sladění profesního a rodinného života. Dejme mu větší šanci i mimo pandemii COVID-19.

Pandemie COVID-19 hluboce otřásla celou společností, kromě závažných zdravotních důsledků nás pandemie zasáhla výrazně i socioekonomicky, značné škody jsme zaznamenali i v oblasti vzdělávání dětí, v oblasti podnikání, kultury atd.

Rok a půl velmi těžké celospolečenské situace ale přinesl i některé zajímavé zkušenosti, které můžeme, budeme-li chtít, využít i v budoucnu, kdy doufám, již nebudeme muset věnovat většinu svých sil boji s epidemiologickými riziky. Jednou z pozitivních zkušeností z kovidové doby je využití home-office, tedy práce z domova v mnohem širší míře, než je v ČR běžné. Není žádným tajemstvím, že ČR dlouhodobě zaostává v opatřeních ke zlepšení podmínek pro slaďování profesního a rodinného života.

Dlouhodobě se nepodařilo v naší zemi najít účinné a výhodné řešení pro zkrácené pracovní úvazky, pro větší flexibilitu pracovní doby alespoň v některých profesích, pro sdílená pracovní místa, pro využití institutu home-office atd.
Důsledků tohoto stavu je celá řada, osobně za nejvýznamnější považuji dopad na české rodiny , které velmi často kvůli nízké flexibilitě na trhu práce buď mají finanční problémy, kdy jeden z rodičů zůstává mimo pracovní trh, aby se mohl dobře postarat o své děti případně i o své prarodiče, kteří mnohdy potřebují pomoc blízké osoby. Velkým problémem je pro některé rodiny i velmi obtížná koordinace povinností v zaměstnání s péčí o děti a rodinu jako celek. Zde nástroje flexibility na pracovním trhu - zejména zkrácené pracovní úvazky, sdílená pracovní místa, home-office atd. mohou rodinám výrazně pomoci.

Pojďme s tímto problémem opravdu pohnout, máme co dohánět, a přitom to rozhodně není neřešitelný stav.

Zítra 23.6.2021 pořádám ve Poslanecká sněmovna Parlamentu České republikyspolečně s IKDP a Chartou Diverzity odborný seminář k problematice home office a věřím, že diskuze jak se zástupci zaměstnavatelů, zaměstnanců i s experty přinese zajímavé poznatky, ze kterých bude možno čerpat při potřebných změnách zákoníku práce, které budou odrazovým můstkem k větší flexibilitě a vstřícnosti na trhu práce v ČR.
 

Vít Kaňkovský

.  

 

#spolunavysocine