search

Cochemská praxe ve Sněmovně již podruhé

vloženo: 20.2.2017, 16.08

V pátek 17. února 2017 si v prostorách Poslanecké sněmovny předávali zkušenosti soudci, advokáti, sociální pracovníci a další profese činné v opatrovnických řízeních se zaváděním principů tzv. Cochemské praxe. Záštitu nad odborným seminářem, na který přišlo 160 účastníků, převzali senátorka Miluše Horská, poslanec Vít Kaňkovský a europoslanec Tomáš Zdechovský.

„Cílem semináře je předat know-how o tom, jak na tento postup přejít, informovat o úspěšném etablování této praxe na prvních českých soudech, OSPODech a u dalších zapojených subjektů. Seznámit účastníky s případnými problémy při zavádění této praxe a vyzvat k jejich systémovému a koncepčnímu řešení do budoucna. Cílem je přesvědčit co největší počet odborníků a motivovat je k zavedení tohoto postupu,” řekla úvodem Markéta Nováková ze spolku Cochem.cz.

Na semináři zazněly praktické zkušenosti ze soudní praxe v podání Vladimíra Poláka, soudce z Nového Jičína i Martina Beneše z okresního soudu Most. Vedle Zdeňky Kučné z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, která představila pohled OSPODu, vystoupil s příspěvkem soudní znalec Oldřich Matoušek a další odborníci.

Foto ze semináře o cochemské praxi

„Nikdo z nás jistě nepochybuje o tom, že rozvod – rozchod rodičů nejhlouběji dopadá na nezletilé děti. A je to o to horší, čím delší a vypjatější jsou jednání kolem porozvodové péče o děti. Osobně vnímám rozvoj cochemského modelu v České republice jako pozitivní signál. 25 let této praxe v Německu i dalších zemích je dokladem toho, že vést rozcházející se dospělé lidi k dohodě ohledně péče o děti, je správná cesta. Jsem přesvědčen, že tento odborný seminář napomůže jak k větší interdisciplinární spolupráci v české praxi, tak 

se stane i impulzem k tomu, aby se učinily konkrétní legislativní kroky v této oblasti,“ uvedl poslanec Kaňkovský.

Vít Kaňkovský také poděkoval Markétě Novákové a jejímu týmu ze spolku Cochem.cz za zorganizování odborného semináře a také všem účastníkům za jejich aktivní přístup k této problematice.