search

KDU-ČSL: Prosazujeme odpovědný, prosociální přístup ke všem skupinám obyvatel, a to především k těm „křehkým“, ohroženým

vloženo: 20.9.2016, 12.34

Tisková zpráva, 20. 9. 2016.
Poslanci za KDU-ČSL, místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek a místopředseda Výboru pro sociální politiku Vít Kaňkovský předkládají novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením, kterou připravila Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z. s.
 

Koaliční strany po volbách v roce 2013 slíbily, že odstraní důsledky reforem bývalého ministra J. Drábka v sociální oblasti, což se dosud nestalo. Proto poslanci KDU-ČSL, ve spolupráci s NRZP ČR připravili novelu zákona, která významným způsobem mění způsob posuzování nároku na příspěvky na zvláštní pomůcky, které jsou nezbytné pro osoby se zdravotním postižením.

Jedná se o tyto změny:

  • zvyšuje se příspěvek na mobilitu u osob, které jsou držiteli průkazů označených symbolem „ZTP/P“ budou mít nově nárok na 600 Kč za kalendářní měsíc
  • dochází ke zrušení posuzování příjmu osob se žadatelem společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu pro účely stanovení způsobu posouzení výše příjmu
  • zrušuje se povinnost pro osoby žijící se žadatelem o dávku dodávat k žádosti množství intimních údajů o nich, včetně jejich rodného čísla
  • dochází ke zrušení povinnosti společně posuzovaných osob doložit svůj doklad o příjmu k žádosti o příspěvek osoby s postižením, doklad o příjmu považujeme za zcela nadbytečný, a to vzhledem k navrhovanému zrušení povinnosti těchto osob prokazovat svůj příjem
  • snižuje se limit pro nárok na příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky u její ceny, a to z 24 000 Kč na 8 000 Kč a současně ke zvýšení hranice příjmu žadatele na 12 násobek životního minima podle zákona o životním a existenčním minimu
  • zkracuje se lhůta pro opětovné poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku, poskytovaného na pořízení motorového vozidla, a to z 10 let na 7 let
  • novela zákona obsahuje další dílčí a technické změny, které zlepšují přístup osob se zdravotním postižením k podpoře na zvláštní pomůcky.

Předkladatelé novely zákona budou usilovat o podporu všech poslaneckých klubů a věří, že vláda přistoupí k posouzení návrhu s vědomím, že je nezbytné odstranit největší problémy, které přinesly reformy přijaté v minulém volebním období. Ambicí předkladatelů zákona je, aby legislativní proces byl ukončen v tomto volebním období.

Kontakt: Petra Hrušová Tisková mluvčí KDU-ČSL Tel: 731 603 853 E: hrusova@kdu.cz