search

Poslanec Kaňkovský se zajímal o sociální péči i životní prostředí obyvatel Velkomeziříčska

vloženo: 20.6.2016, 06.16

Velkomeziříčsko - Poslanecký den v měsíci červnu věnoval poslanec Kaňkovský regionu Velkomeziříčska. Zájem soustředil především na sociální oblast a její financování, ale také problematice narušení životního prostředí městyse Křižanova.

Ve středu 15. června čekalo poslance Kaňkovského nejprve setkání se starostou Velkého Meziříčí Radovanem Necidem, kdy mimo jiné diskutovali o problematice financování sociálních služeb i nedostatku kvalifikovaného personálu v této oblasti: „To, že se dožíváme stále vyššího věku, je velmi dobrá zpráva. Nicméně je nutné si uvědomit, že s tím souvisí nárůst sociálních služeb i nutnost finančního i personálního zajištění jejího poskytovaní. Jak mě pan starosta upozornil, ve Velkém Meziříčí řeší například zvýšenou poptávku obyvatel po odlehčovací službě“, uvedl po setkání Vít Kaňkovský. Sociálním službám věnoval poslanec i dopolední program, kdy v doprovodu ředitelky žďárské Charity Jany Zelené a okresního předsedy KDU-ČSL Radka Pátka navštívil charitní zařízení ve Velkém Meziříčí. V zařízeních poslanec diskutoval s vedením i zaměstnanci nejen o připravovaných legislativních krocích v této oblasti. Závěrem směrem k nim Vít Kaňkovský uvedl: „Děkuji za možnost navštívit charitní zařízení ve Velkém Meziříčí nízkoprahové centrum Wellmez, centrum pro rodiče s dětmi Kopretina, denní stacionář Nesa i Centrum osobní asistence. Všechna tato zařízení a služby byly pro mne velmi podnětné a skláním se před velkým nasazením, obětavostí a vlídností, s jakou Vy všichni, kteří v těchto službách pracujete, se staráte o ty, kteří vaše služby využívají. Opravdu si zasloužíte velké uznání a dík“. Odpolední část programu byla věnována městysi Křižanovu a obci Oslavici. Paní starostka městyse Marie Smejkalová provedla poslance komunitní zahradou, která zahrnuje i relaxační zónou. Poté diskutovali nad tématem působení pečovatelských ústavů na území obcí a veřejného opatrovnictví, které nemalým způsobem zatěžují rozpočty obcí a nejsou ze strany státu adekvátně kompenzovány. Poslanec Kaňkovský si také vyslechl velmi závažný problém, který v současnosti městys trápí a souvisí s varnou pervitinu, která byla odhalena Celní správou v jednom z objektů v centru Křižanova. Výrobci pervitinu narušili životní prostředí městyse a znečistili rozvod vody. Litry odpadních látek z výroby totiž skončily v kanálech, a nebezpečné chemikálie tak poškodily okolní prostředí a ohrozily zdraví lidí v obci. Vedení radnice je také v souvislosti s tím nespokojeno s postojem nadřízených orgánů, které nevěnují patřičnou pozornost vzniklé situaci a nečiní nutná opatření. Poslanec Vít Kaňkovský nabídl svoji pomoc ve věci projednání této závažné situace. Poslední zastávkou dne byla návštěva obce Oslavice. Starosta Pavel Janoušek ukázal Vítu Kaňkovskému moderně vybavenou školku a základní školu s nově budovaným dětským hřištěm s herními prvky. Také ho seznámil se záměry rozvoje obce Oslavice, jako například nástavbu základní školy či vybudování společensko-sportovního centra.