search

Investujme do zubařů

mf-dnes.png

vloženo: 10.9.2020, 07.55

Lídrem kandidátky lidovců pro krajské volby je lékař a poslanec Vít Kaňkovský. Po dvanácti letech v opozici by chtěl stranu navrátit zpět do koalice. Lidovci jdou do voleb s heslem: Recept pro zdravou Vysočinu.

Jste poslancem, primářem v nemocnici, zastupitelem v Třešti. Zároveň si v letošních krajských volbách dáváte za cíl vrátit se po dvanácti letech v opozici zpět do koalice. Jste připraven na to, že můžete případně zasednout v některém křesle náměstka či dokonce hejtmana?

Ano, jsem na takovou variantu připraven.

Byl byste ochoten vzdát se některých svých pracovních povinností?

Pokud bych se stal hejtmanem, vzdám se funkce poslance, protože jsem přesvědčen, že není správné se úporně snažit stíhat tyto časově náročné funkce dohromady. Naopak lékařského povolání se vzdát nemohu, protože moji pacienti by mi to neodpustili. (usmívá se) A přiznám se, že ani nechci. Ortopedii mám natolik rád, že alespoň na část úvazku bych jako lékař pracoval dál. Už teď mám zkrácený úvazek, který bych si musel ještě více snížit, ale medicínu neopustím.

Říkáte, že chcete zpět do vedení kraje a vytvořit koalici. Se kterou stranou si nedokážete spolupráci představit?

KDU-ČSL nebude tvořit koalici ani s komunisty, ani s SPD. Pro nás jsou nejbližší strany pravého středu, ale jsme připraveni jednat i s dalšími stranami.

Jak byste hodnotil doznívající krajské volební období? Co se vládnoucí krajské koalici ČSSD, ANO, ODS a Starostů pro Vysočinu povedlo, a co ne?

Oceňuji stabilní hospodaření kraje, byť si myslím, že mohl v některých oblastech více investovat. Dařila se také modernizace sociálních služeb. Naopak jako průšvih vidím krajskou dopravu, a to jak zatím nedobře fungující projekt Veřejná doprava Vysočiny, tak je také velmi špatná koordinace oprav silnic druhých a třetích tříd. Velmi krizová je situace s dostupností zubařů a praktických lékařů jak pro dospělé, tak zejména pro děti. Vím, že to není primárně úkol jen pro kraj, ale vedení kraje na řešení musí intenzivněji spolupracovat.

Před časem jste uvedl, že vedení kraje nepřijalo vaše návrhy týkající se motivace pro mediky, většího množství peněz obcím, řešení kůrovce a financování sociálních služeb, aby je po čase prosazovalo jako svoje vlastní. Vyříkali jste si to?

Tady nešlo ani tak o vyříkávání. Třeba stipendia pro mediky jsem navrhl vedení kraje ještě před minulými volbami a odpovědí mi bylo pousmání. Ale nakonec je podstatné, že kraj stipendia asi po sedmi měsících zavedl. Nemocnicím to pomohlo a to je důležité, nikoliv to, že to kraji navrhl Kaňkovský. Lidsky samozřejmě občas zamrzí, když odpovědí na náměty opozice je replika pana hejtmana, že rozehráváme politické hrátky…. Ale abych byl korektní, nebylo tomu tak vždy a mnohdy jsme – například mimo plénum zastupitelstva – řadu problémů společně vyřešili.

Vy máte doma čtyři děti a zřejmě jste si také vyzkoušeli distanční výuku. Jaká to byla zkušenost, a ukázala podle vás na nějaký problém?

Bydlíme v Třešti, kde je dobré připojení na internet, a tak jsme zvládali distanční výuku v pohodě, i když jsme si museli zvykat jak my, tak naše nejmladší dcera. Vím ale třeba od našich sestřiček, že měly doma s distanční výukou obrovský problém, protože pokrytí internetem je v řadě obcí špatné. Proto také jako KDU-ČSL prosazujeme jako jeden za zásadních bodů pro nadcházející volební období zavést optickou síť pro internet do všech obcí kraje.

Kam by mělo vedení kraje v následujícím období více investovat?

Jednoznačně do již zmíněného rozvoje kvalitního internetu. Zásadní je navýšit finance na obnovu lesů po kůrovcové kalamitě, více pomoci obcím při hledání nových vodních zdrojů a v propojování vodovodních sítí. Nelze polevit ani v rekonstrukcích silnic. A například řešení nedostatku zubařů je zásadní investicí, byť ekonomové by řekli, že nejde o investici v pravém slova smyslu; ale já si dovolím tvrdit, že je, a velmi zásadní.

Ve svém programu podporujete dostavbu elektrárny Dukovany. Na druhou stranu říkáte jasné ne úložišti jaderného odpadu na Vysočině, kde jsou v hledáčku správy úložišť dvě lokality. Není to populistické?

Problém je v tom, že se některé politické strany snaží tyto dvě problematiky dávat do přímé úměry, a přitom to tak není. Neexistuje žádný zákonný předpis, který by vázal dostavbu Dukovan na stavbu hlubinného úložiště. KDU-ČSL jednoznačně podporuje nový blok v Dukovanech a dělá to i konkrétními kroky už řadu let. A na tom se nic nemění. Stejně tak si uvědomujeme, že je třeba se postarat o vyhořelé palivo. Ale! V tuto chvíli máme vyhořelé palivo bezpečně uložené na několik desítek let v meziskladu v Dukovanech a Temelíně. A tak není žádný důvod spěchat s konečným rozhodnutím, zda úložiště vůbec v České republice budovat a případně kde.

Jak byste tedy nakládali s jaderným odpadem?

Je důležité si uvědomit, že u vyhořelého paliva je jeho aktivita spotřebovaná z velmi malé části. Více než devadesát procent aktivity zatím nedokážeme využít. To ale neznamená, že tomu tak nebude v budoucnu. Řada států, nejvíce asi Kanada, vyvíjí velkou aktivitu ve výzkumu, jak vyhořelé palivo dále využít. Je naším úkolem postupovat podobnou cestou a hledat smysluplné využití pro vyhořelé palivo, a ne je zakopat 500 metrů hluboko a trvale je znehodnotit. Takže – zatím můžeme několik desítek let jaderný odpad bezpečně skladovat v Dukovanech a v Temelíně a věřím, že mezitím najdeme trvalé řešení.

Je vůbec v kompetenci kraje řešit tuto problematiku?

Přímou kompetenci kraj nemá, ale usnesení zastupitelstva dává vedení kraje mandát mnohem účinněji tlačit na vládu, než mohou samotné obce. Koneckonců například Plzeňský kraj se již proti úložišti jednoznačně usnesením zastupitelstva postavil.

Jedním z bodů vašeho programu je i boj s kůrovcem a snaha co nejdříve zalesnit holiny. Jakou podporu lesníkům navrhujete?

Podle mého názoru i doporučení našich odborníků musíme navýšit finanční podporu hlavně malým vlastníkům lesů, protože ti často nejsou schopni vlastními silami obnovu lesů zvládnout. Dále je to rozšíření poradenství jak pro čerpání dotací, tak pro vlastní činnost v lesích. A dále po vzoru například Bavorska by měl kraj vytvářet podmínky pro sdružování malých vlastníků za účelem obnovy a další péče o lesní porosty. Je tak možné rozložit či snížit některé náklady, snáze si nasmlouvat některé potřebné práce v lese.

Jaké jsou silné stránky Vysočiny?

Jsem hrdý na náš kraj jako na jeden z nejmalebnějších koutů republiky, ve kterém žije také spousta velmi šikovných lidí z rozličných oborů. Centrální poloha ve středu naší země dává Vysočině výborné podmínky k spolupráci s ostatními kraji. Věřím, že přes problémy, zejména s dopady kůrovcové kalamity, dokážeme náš kraj dále rozvíjet. Má k tomu spoustu předpokladů.


Vizitka Vít Kaňkovský (50)

  • Po promoci na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně nastoupil jako lékař do Nemocnice Milosrdných bratří, později se vrátil zpět na Vysočinu.
  • Od roku 2000 pracuje v havlíčkobrodské nemocnici jako ortoped. Později působil jako náměstek léčebné péče a v letech 2006 až 2011 jako ředitel této nemocnice.
  • Od roku 2012 je primářem Centrálních operačních sálů a dál působí jako ortoped. Zároveň je druhé volební období poslancem, zasedá v krajském zastupitelstvu a také v zastupitelstvu města Třešť, kde žije. Zároveň šéfuje KDU-ČSL v kraji.
  • Je ženatý, má čtyři děti.

 

Zdroj: MF dnes | 9.9.2020 | Rubrika: Vysočina Předvolební seriál | Autor: Ilona Zelníčková