search

Podporovatelé

Hluboce si vážím osobní podpory a povzbuzení a to tím spíše, že mi je věnovali lidé, kterých si velmi vážím pro jejich profesní i morální kredit. Upřímně všem děkuji a chci touto cestou poděkovat i všem dalším, kteří mne dlouhodobě podporují.

Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina 2020

 

Dobrý lékař, dobrý náš pan doktor, který zároveň dokáže řídit velké zdravotní zařízení - to je v dnešní době velmi dobré doporučení pro zodpovědnou politickou funkci. Vždyť my všichni, i Vysočina (na které jsme byl 16 let senátorem, takže vím, o čem mluvím) potřebujeme  ze všeho nejdříve  uzdravovat. Vidíme to dnes a denně: jsme nemocná společnost, máme nemocná těla i duše, i naše příroda je nemocná...
Viděl bych pana doktora Kaňkovského jako takového - rodinného lékaře Vysočiny!  A proto bych ho určitě volil. 


Petr Pithart
bývalý předseda vlády a předseda Senátu 
 

...........................................................................................................

 

 

Vít Kaňkovský je  vzorem toho, jaký má politik být. Vynikající manažer na jedné straně, nezištný a eticky nekompromisní na straně druhé. Hlas pro něj je hlasem pro politiku, jakou zodpovědný občan chce.


Marek Orko Vácha
 

 

 

...........................................................................................................
Vít Kaňkovský je pro mě příkladem politika, kterých mnoho nemáme. Odborník, muž s velkou životní zkušeností, lidsky vstřícný a zároveň přímý a férový. Politika i Vysočina potřebuje takové osobnosti, proto držím palce Vítkovi a v něm i Vysočině.

Michal Stehlík
historik, náměstek ředitele Národního muzea

 

 

 

...........................................................................................................
Víta Kaňkovského vždy zajímaly životní příběhy lidí v nouzi. Díky naší spolupráci se podařilo i několik životních tragédií otočit k lepšímu. Proto Víta podporuji při jeho kandidatuře na hejtmana Kraje Vysočina – vím, že se bude starat o nás všechny.


Karel Křivánek
ředitel Občanské poradna Jihlava, z. s.
 


...........................................................................................................

 


Velmi si vážím Víta Kaňkovského za jeho otevřenost a také vstřícný přístup, a to nejen směrem k nám seniorům. Nesčetněkrát již prokázal svoji schopnost vést a rozvíjet diskusi, ale především hledat řešení konkrétních problémů, se kterými se na něj lidé - troufám si tvrdit, že dennodenně - obrací. 

Pan doktor Kaňkovský má moji plnou důvěru a podporu na hejtmana Kraje Vysočina v podzimních krajských volbách!

Pavla Radová
předsedkyně Krajské rady seniorů Kraje Vysočina.

 

...........................................................................................................

 

 

Volby do Poslanecké sněmvony PS PČR 2017

 

Jsem velmi rád, že se MUDr. Vít Kaňkovský rozhodl znovu kandidovat do Poslanecké sněmovny. Nejen proto, že svou práci vykonává precizně, jakož i z toho důvodu, že jeho vliv značně překračuje pracovní povinnosti a silou své osobnosti, texty a aktivitou pozitivně ovlivňuje celou českou společnost. Jeho volební heslo "Slušnost není slabost" je u něj kryto životem. Vít Kaňkovský je vzácným příkladem politika, který umí prosadit důležitá a společensky prospěšná rozhodnutí, aniž by přitom ani o milimetr uhnul ze svých etických zásad. Z těchto důvodů jeho kandidaturu plně podporuji.

Marek Orko Vácha

 

 


 

Pana doktora Víta Kaňkovského jsem poznala jako člověka s velkým sociálním cítěním. Několikrát navštívil zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou, zajímal se o naši práci, o to, co nás tíží, v čem bychom potřebovali pomoci a vždy přemýšlel, jak by on sám mohl být nápomocen. Velmi mě oslovil jeho vztah k lidem, kdy se dokázal naladit na vlnu našich klientů a tím si je získat. Velmi milá byla jeho návštěva nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, kdy si bez zaváhání zahrál s klienty kulečník, což byl pro ně velký zážitek.

Pan Kaňkovský je velmi otevřený a vstřícný člověk. Myslím, že smyslem jeho života je pomáhat druhým. To se projevilo i v jeho snaze vyjednávat na celostátní i krajské úrovni lepší podmínky pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb i pro samotné klienty služeb a pacienty. To vše mě utvrzuje v tom, že je vhodným kandidátem pro volby do Poslanecké sněmovny, který bude schopen, mimo jiné, hájit zájmy těch nejpotřebnějších.

Ing. Jana Zelená,
ředitelka Oblastní charita Žďár nad Sázavou


 

Víta Kaňkovského si vážím jako skvělého člověka, je vynikající lékař a velice schopný politik. Dokázal prosadit řadu legislativních změn a vždy jedná ve prospěch občanů. Pasivním nezůstal ani v kauze návrhu na rozšíření chráněného ložiskového území Brzkov. Jsem rád, že se opětně uchází o post poslance a má moji plnou podporu.

Mgr. et Bc. Luboš Kliment,
advokát

 

 


 

Respektovaný odborník, spolehlivý, ochotný, pracovitý. Takového znám lékaře a politika Víta Kaňkovského. Velmi si ho vážím za jeho ochotu vést a rozvíjet nejen diskusi, ale i hledat řešení pro zlepšení stavu našeho zdravotnictví. S radostí jsem uvítala jeho rozhodnutí pokračovat v práci poslance a kandidovat v říjnových volbách. Takoví lidé do politiky patří! Má moji podporu.

MUDr. Zuzana Roithova, MBA,
předsedkyně představenstva Jihočeské nemocnice a.s.


 

 


 

Měl jsem možnost s poslancem Vítem Kaňkovským spolupracovat na řešení různých problémů. Mimo legislativních i takových, které se dotýkají přímo života lidí na Vysočině, jako znovuobnovení zastávek rychlíků v Křižanově nebo dekontaminaci bývalé varny pervitinu tamtéž. Takováto těsná spolupráce poslance a senátora je jednak velkým přínosem a také důkazem toho, že politici tu jsou předně pro lidi. Těším se, že po sněmovních volbách bude naše spolupráce dál pokračovat. Vít Kaňkovský má moji plnou podporu.

Ing. František Bradáč, senátor

 

 


 

Víta Kaňkovského si velmi vážím za to, jak hluboce křesťansky a velmi lidsky pomáhá sousedům z tvrdého Třešťska. Stále léčí nejen vysočinské pacienty, ale také usiluje o ozdravění české politiky. Vysočina si zaslouží zvolit pracovitého, principiálního a hluboce etického poslance.

PhDr. Jana Hybášková, velvyslankyně EU v Namibii

 

 


Jan Kasal

 

Práci poslance by měli hodnotit ti, kteří ho volili. Hrdě se hlásím k tomu, že jsem a budu voličem Víta Kaňkovského. Ne jenom proto, že reprezentuje i mou KDU-ČSL ale především proto, že v uplynulých čtyřech letech jednoznačně prokázal, že lze skloubit politické i profesní aktivity tak, že se vzájemně doplňují a obohacují. Prostředí Poslanecké sněmovny dobře znám a proto vím, že to poslanci ve svém prvním volebním období nemají úplně snadné. Vít Kaňkovský si však záhy dokázal získat respekt. Nejen pro svou odbornou erudici, ale také proto, že své názory dokázal hájit sice důrazně , ale vždy slušně. Takového poslance si naše Vysočina zaslouží.

 

Mgr. Ing. Jan Kasal, bývalý místopředseda PS PČR

 

 
Když se mi naskytla příležitost strávit nějaký čas po boku pana doktora a moci ho při tom fotografovat, neváhala jsem ani chvilku ... Medicína je skutečně krásné poslání, Vít Kaňkovský je vynikající lékař, férový člověk a dokazuje, že ani v politice slušnost není slabost.

Mgr. Eva Klimentová Repaská,
fotografka a vedoucí advokátní kanceláře

 

 

 

 


 

Vít Kaňkovský je pro mě osobností, kterých dnes mnoho nemáme. Lékař, odborník ve svém oboru a člověk s charakterem, který se rozhodne dát svůj čas a schopnosti veřejnému zájmu, to je pro politiku výjimka i malý zázrak. Nemluvím jen o jeho odhodlání, jsou za ním konkrétní výsledky – svou prací v předchozích letech dokázal, že politika může být skutečně tvrdou prací i bojem za zájmy občanů, ne jen místo k získání vlastního prospěchu. To všechno jsou důvody, proč podporuji jeho další kandidaturu. Fandím mu a přeji české politice, aby ji nadále vytvářely a reprezentovaly právě takové osobnosti, jako je on.

doc. PhDr. Michal Stehlík,
historik, náměstek ředitele Národního muzea

 

  

Pan MUDr. Vít Kaňkovský je poslancem, který se v médiích nevyskytuje příliš často, zato je však poctivým a pracovitým “dělníkem” Poslanecké sněmovny. Pozorně naslouchá lidem a pilně pracuje především v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb a jeho práce je velmi užitečná a je ziskem pro parlament i celou naši společnost. Proto je důležité, aby byl zvolen do Poslanecké sněmovny i na příští období.

Mons. František Radkovský,
emeritní biskup plzeňský

 

 

 


 

 

Již delší dobou znám skvělého člověka, lékaře Víta Kaňkovského. Jeho vysoká lidská a profesní kvalita, neuvěřitelná pracovitost a schopnost spojovat lidi mne motivuje i v mém osobním a pracovním životě. Neznám vhodnější osobu na získání poslaneckého mandátu a plně ho v této snaze podporuji. V Poslanecké sněmovně bude i nadále velkým přínosem pro celou společnost.

Bc. Miroslav Krupica, MSc.,
ředitel TIPAFROST, a.s.

 

 

 


"Vít Kaňkovský za svůj mandát mnohokrát dokázal, že lékaři do politiky patří. Navrhl a prosadil několik velmi praktických zdravotnických opatření. Vyzvedl bych třeba zjednodušení servisu a kontrol zdravotnických přístrojů, zvýšení příspěvků na mobilitu či snadnější přístup k zdravotním pomůckám. Patří k nejpilnějším poslancům Vysočiny. Nejeden politolog se o něm vyjádřil pochvalně, protože nejen vede ostatní k lepším výkonům, ale je i obrovskou inspirací k tomu, aby se politika vykonávala slušně a kultivovaně. 
Také mu patří můj velký dík za to, že ve sněmovně bojuje proti diskriminaci otců a velmi mi pomáhá se zavedením tzv. cochemské praxe na českých opatrovnických soudech. Byl bych opravdu rád, kdybychom v tom mohli pokračovat ještě v jeho příštím mandátu."


Mgr. Tomáš Zdechovský,
poslanec evropského parlamentu

"Víta Kaňkovského podporuji ze tří jednoduchých důvodů:
1/ je to sympatický muž,
2/ velký profesionál s rozhledem,
3/ člověk se srdcem na správném místě.
A jelikož slušnost není slabost, je mým favoritem v blížících se volbách a přeji mu úspěch."

Karel Křivánek, ředitel Občanské poradny Jihlava

 

Pana doktora Kaňkovského znám jako "...myslíš toho výbornýho doktora? Co mý mámě napravil ruku?". Tak o něm šla dobrá zvěst všude po Vysočině, když jsem tam šestnáct  let působil jako senátor. Já si už dávno přál, aby "šel do politiky", ale on dlouho vzdoroval. Nechtěl opustit svoji lékařskou praxi, své pacienty. Teď už do politiky skočil, zdatně v ní plave už čtvrtým rokem  a rád by to zkusil ještě jednou. To mu chválím!  
On vám, pacientům, spoluobčanům, voličům rozumí. To neplatí o všech doktorech. Ale o řadě ortopedů to platí. Však to známe z "Nemocnice na kraji města". On by mohl být jedním z těch kladných hrdinů. Ví, co je bolest.  Zvolte ho, neuděláte chybu.

O to vás prosí 

doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c., bývalý předseda vlády a bývalý předseda Senátu.  
"Víta Kaňkovského jsem blízce poznal během jeho 4 let v Poslanecké sněmovně. Pokud mohu o někom říci, že je to rovný člověk s velkým darem pokorně naslouchat, nechat si věc vysvětlit a pak konat a potit se pro dobrou věc, dát plné nasazení a zůstat příjemným komunikátorem i v okamžiku, kdy moc věcí k radosti není, je to MUDr. Vít Kaňkovský. Dokonce nyní vidím na dálku jak se červená a dal by mému slovu klik na klávesnici – delete. Ale já již nejsem nejmladší a tak nemám čas na planá slova. Tak lidé dobré vůle, prosím dejte hlas tomu, kdo jej umí použít pro náš všech prospěch a dobro. Tento hlas není zbytečný a podpořte kandidátku KDU ČSL."

Ing. Jiří Lodr, prezident České rady sociálních služeb.

 

 "Jsou politici, kteří lidi chtějí vodit - bohužel většinou za nos. A pak 
jsou ortopedi, kteří lidem uzdraví nemocné ruce a nohy, aby mohli chodit 
sami a nepotřebovali od nikoho vodit. Vít Kaňkovský je takovým lékařem i 
politikem."

doc. ThDr. PaedDr. MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h. c., psychiatr, duchovní a spisovatel

 "V letošních parlamentních volbách můžeme vybírat z mnoha kandidátů, a přesto se ozývají hlasy, že lidé neví, koho volit. Proto mě velmi těší, že kandidaturu přijal Vít Kaňkovský, člověk, kterého znám od dětských let, kamarád, na kterého jsem se mohl vždy spolehnout, pokud jsem ho požádal o pomoc, nikdy mě neodmítnul.

V minulém období dokázal skloubit práci lékaře s prací poslance. Velmi aktivně se zabývá především zdravotní a sociální oblastí, snaží se hájit zájmy těch nejzranitelnějších z nás. Dokáže nejen využívat své zkušenosti, ale vyhledává příležitosti k získání podnětů od dalších lidí či odborníků. Jako starostovi, který řeší dennodenně nejrůznější problémy, mi mnohokrát pomohl.

Přál bych si, aby nás Vítek zastupoval i dál v poslanecké sněmovně, jsem si jistý tím, že letos nebudu volit „menší zlo“, ale pracovitého a poctivého člověka."

Vladislav Hynk, starosta města Třešť


"Velká politika v sobě skrývá nebezpečí, že se lidé odcizí skutečným problémům a nahlíží na věci z přílišné výšky. Vít Kaňkovský je pro mě politikem, který se v minulém období pohyboval ve vysoké politice a dokázal tomuto nebezpečí čelit. Jsou mu blízké problémy, kterými lidé skutečně žijí, vnímá je a snaží se je řešit. Neztratil se někde v centru, je stále přítomen doma, kam patří. Jeho profese lékaře mu navíc dává velký dar pochopení. To všechno jsou důvody PRO. Má moji podporu!"

Pavel Komín, místostarosta města Telč


 

"Vít Kaňkovský je nejen kolega, ale také výborný lékař. Obdivuji jeho pracovitost a smysl pro férové jednání. 
Je náročný ke svému okolí, sám jde dvěstěprocentním osobním nasazením příkladem ostatním. 
V Poslanecké sněmovně pro mě představuje odborníka na svém místě."


Miuše Horská,
1.místopředsedkyně Senátu

 

 


"Před – a nebo ruku v ruce - s mými slovy podpory musím nejdříve uvést můj nesouhlas s textem umístěným na této stránce vlevo nahoře: „VÍT KAŇKOVSKÝ – lékař a poslanec“ a věřím, že nejen pro sebe si jej virtuálně upravuji na: „VÍT KAŇKOVSKÝ – člověk, lékař a poslanec“.

Nevěřil bych panu doktorovi Kaňkovskému jeho lékařskou přednášku na téma „zdravý životní styl“. Důvod je prostý. Nadále vykonává své povolání lékaře, se stejným nasazením s jakým je jeho smysluplné a odpovědné plnění poslaneckého mandátu. Tedy vykonávání poslání, jímž jej pověřují lidé. Lidé – a jsme u člověka. Člověka Kaňkovského, který nevolí, bohužel u mnoha politiků na všech úrovních tradiční filozofii: “slibem nezarmoutíš“ a ani jednu ze svých rolí nešidí. Aby se to dalo stíhat, něco musí tak trochu stranou, to tak u srdcařů bývá – a to je právě onen „zdravý životní styl“ – proto bych to panu doktorovi nevěřil.

Co ale člověku Kaňkovskému věřím určitě, řekne-li: „já Vám pomohu“, „já se na to podívám“, „já to zařídím“. Opírám se o vlastní zkušenosti, kdy nám měsíc co měsíc stojí po boku při poskytování životního uplatnění lidem se zdravotním znevýhodněním, rok co rok při pomoci dětem a lidem s různými handicapy, ale také  bleskurychle v krizových situacích.

Já osobně mám z rozhodnutí pana doktora Víta Kaňkovského znovu se ucházet o poslanecký mandát vnitřně poněkud rozpolcené pocity. Z role poslance Kaňkovského je mi dobře, že kandiduje, protože svůj mandát – poslání plní dobře. Z pohledu role člověka - osoby Víta Kaňkovského, až tak nejásám, že kandiduje, protože vím, že nic nevypustí a člověk je stále jen člověk. Uklidňuje mne ale, že vše zvládá na výbornou a nic nešidí. A přál bych jemu, jeho blízkým i nám ostatním, aby si to někdy později nevybralo svoji daň."

 

Pavel Klempíř, MBA
ředitel Tango Havlíčkův Brod-manažeři na vozíčcích
ředitel a autor Daruj hračku ve prospěch dětí a lidí s různými handicapy, násobného držitele prestižní Ceny-Ď.


"Svého kolegu Víta Kaňkovského, primáře operačních sálů a lékaře – ortopeda znám mnoho let. Znám jej jako lékaře odborníka, znám jej jako krizového manažera nemocnice i jako ředitele Nemocnice Havlíčkův Brod. Za všech situací, kterých jsem mohla být svědkem, projevoval a projevuje účast s tím, kdo má nouzi a obtíž. Ve všech situacích, které občas nejsou v rámci zdravotnické a řídící práce jednoduché zachoval laskavou rozvahu, vstřícnost a slušnost a ochotu řešit problémy konstruktivně a s pochopením. Slovům pana MUDr. Víta Kaňkovského lze důvěřovat a slib, který je daný se dle mé zkušenosti snaží naplnit.
Myslím si, že tento postoj spolu s odborným i společenským rozhledem a slušností by měl utvářet a proměňovat politickou scénu. Za uplynulé 4 roky ve sněmovně se pan doktor Vít Kaňkovský snažil ozdravit nemocné zdravotnictví i řešit trable sociální oblasti.

Myslím si, že Vysočina má v tomto politikovi – lékaři důvěryhodné a poctivou prací naplněné zastoupení."

MUDr. Magdalena Chvílová Weberová
primářka dětského oddělení, Nemocnice Havlíčkův Brod


"Je pro mě velkou ctí, že již poněkolikáté mohu být na společné kandidátce s MUDr.Vítem Kaňkovským. Mnohem dříve jsem ho však poznal v naší havlíčkobrodské nemocnici. Postupně jako lékaře, náměstka, krizového manažera v jednom z nejtěžších období nemocnice, ředitele a primáře. Vždy se choval rázně, rozhodně ale především slušně. Často se mluví o tom, zda je dobré, aby lékaři byli v politice. Ale kdo jiný by měl kompetentně řešit otázky zdravotnictví, případně sociálních služeb tak jak to v poslanecké sněmovně předváděl po minulé 4 roky on. Bez nadsázky lze říct, že Vítek svojí fundovaností léčí pacienty a svojí lidskostí a slušností politiku a lidské vztahy. Věřme takovému člověku, Vysočina si takového zástupce zaslouží."

Ing. Čeněk Jůzl

místostarosta Havlíčkova Brodu


 

"Znám Víta Kaňkovského jako férového člověka, který se zajímá o lidi kolem sebe. Jako politika, který jde pevně za svým cílem a dokáže i ve složitosti našeho systému dosáhnout úspěchu. Nikdy neodmítne pomoc, vždycky Vás vyslechne. Spojuje se v něm zkušenost i energie, schopnosti i pochopeni. Takového člověka prostě chci mít v parlamentu."

Ing. Petr Piáček
zkušební inženýr
 

 


 

"Velice si vážím pana doktora Víta Kaňkovského. Dnes a denně totiž dokazuje, že zodpovědnost, slušnost, solidarita a úcta patří do běžného života nás všech. I proto má můj hlas!"

Pavla Radová

předsedkyně Krajské rady seniorů Kraje Vysočina.

 

 


 

 

 

"Víťa Kaňkovský? Skvělý člověk, výborný odborník – lékař se srdcem na pravém místě, zkušený manažer, který se ctí vedl nemocnici v jejím nejtěžším období, odvážný a pracovitý poslanec Parlamentu České republiky a zastupitel vašeho kraje a především bezvadný kamarád a spolehlivý přítel – to je Víťa Kaňkovský. Jeho zvolení do parlamentu plně podporuji a doporučuji. S ním bude parlament četnější, inteligentnější a pracovitější."

MUDr. Tom Philipp, Ph.D.,MBA
náměstek ministra, ministerstvo zdravotnictví CR

 

 

 

 


 

 

"O koho jde v těchto a dalších volbách? Jenom o nás a naši společnou budoucnost. Volím KDU-ČSL a Víta Kaňkovského."

 

Jaromír Kalina
náměstek primátora města Jihlavy