search

Oblast sociálních služeb si zaslouží důkladnou revizi

30597_dab35a69bbbc5868847869e4f3e145f7_big.jpg

vloženo: 16.6.2022, 10.36

Senátorka Šárka Jelínková dnes v Senátu diskutovala se zástupci Aliance pro individualizovanou podporu (AIP) o jejich návrzích změn sociální péče a podpory lidí se zdravotním postižením. Alianci tvoří 60 organizací, které zastupují lidi se zdravotním postižením a jejich pečující. 

O tom, že se má změnit zákon o sociálních službách, se debatuje již několik let. Pro senátorku Šárku Jelínkovou, která je v pravidelném kontaktu s poskytovateli sociálních služeb a na nedostatky v tomto zákonu dlouhodobě upozorňuje, je to zásadní téma. „Celá oblast sociálních služeb si zaslouží důkladnou revizi. Zákon o sociálních službách v současné podobě nereflektuje měnící se dobu a potřeby osob se zdravotním postižením. Proto vítám a podporuji aktivity Aliance pro individualizovanou podporu, která přináší podněty z praxe směřující k tolik potřebným změnám,“ uvedla místopředsedkyně KDU-ČSL Šárka Jelínková, která na tématu spolupracuje s lidoveckým ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou.

Český sociální systém je podle Jelínkové pro své klienty nepřehledný, roztříštěný a mnohdy i složitý. „Lidé s postižením často neví, na koho se obrátit pro informace či pomoc, a jsou posílání z úřadu na úřad, aniž by jejich činnost byla koordinovaná. Problémem je také nedostupnost sociálních služeb v některých regionech,“ řekla s tím, že nedostačující je také základní finanční dávka, ze které si lidé s těžkým postižením mají hradit péči blízkých i asistenční služby. „A tak tyto osoby často končí v ústavech místo toho, aby žili kvalitní život doma,“ dodala předsedkyně senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí Jelínková.

„Jako ortoped se profesně často potkávám se zdravotně hendikepovanými a mnohdy s nimi prožívám jejich příběhy. Vím, jak je obtížné, aby byli spravedlivě posouzeni z hlediska jejich invalidity a dosáhli na správnou podporu. Česká republika bohužel má ve společenském začleňování hendikepovaných rezervy. Vážím si toho, co v této oblasti Aliance pro individualizovanou podporu dělá.  Nebude to jednoduché, ale věřím, že dnešní diskuze povede k novelizaci zákona a zlepšení situace," uvedl místopředseda poslaneckého klubu KDU-ČSL a předseda sněmovního výboru pro sociální politiku Vít Kaňkovský

Šárka Jelínková prezentovala v Senátu společně se zástupci Aliance pro individualizovanou podporu návrhy a úpravu legislativy ve třech oblastech, které je třeba změnit pro zajištění důstojného života lidí se zdravotním postižením. Jejich smyslem je prosadit systémové změny v legislativě a změnit zaběhnuté vnímání současného systému sociální péče u široké veřejnosti a odpovědných úředníků. Návrhy zahrnují koordinovanou podporu a péči, spravedlivé posuzování potřeb a dostupnost služby.

Tisková zpráva, 10.6.2022