search

Návštěva Havlíčkobrodska

DSC_0625.JPG

vloženo: 22.5.2019, 18.35

Velmi si vážím setkání v rámci poslaneckého dne na Havlíčkobrodsku a to jak z hlediska důležitých podnětů, tak z lidského pohledu.

Ve Ždírci nad Doubravou mne starosta Bohumír Nikl s místostarostou Františkem Němcem seznámili s plány rozvoje města, provedli mne mimo jiné novým domovem s pečovatelskou službou a ukázali ordinace lékařů jak stávajících, tak budoucích, které se snaží pro obyvatele města a spádových obcí získat právě např. nabídkou vhodných prostor.
Sociální služby a dostupnost zdravotní péče byly tématy také v nedaleké Přibyslavi. Oceňuji přístup vedení města, v čele se starostou Martinem Kamarádem a místostarostou Michaelem Omesem, v oblasti péče o seniory a zdravotně handicapované i ve snaze o rozvoj města v řadě dalších oblastí.
Dostupnost primární zdravotní péče je bolavým místem v obou městech a nejen v nich. O problémech se zajištěním zejména stomatologické péče mne informují při mých cestách po Vysočině starostové velmi často. Podobné je tomu i s praktickými lékaři či některými ambulantními specialisty. Opakovaně jsem o tomto problému v nedávné době jednal se zástupci České stomatologické komory, se zástupci zdravotních pojišťoven atd., ale rychlé řešení v tuto chvíli neexistuje. O to více jsem přesvědčen, že zajištění primární zdravotní péče i v menších městech a obcích musí být jednou z priorit v oblasti zdravotní politiky pro nejbližší budoucnost a vidím i jako svou osobní povinnost v tom pomoci.

 

Vít Kaňkovský