search

Vyšetření hladiny protilátek proti COVID-19

12-1_11.jpg

vloženo: 21.6.2021, 20.55

Problematika vyšetření hladiny protilátek proti COVID-19 v dalším boji proti této nákaze není úplně jednoduchá a zatím v ČR není bohužel shoda předních odborníků, jaká kritéria nastavit a uvést do praxe. Přesto jsem přesvědčen, že by ze strany ministerstva zdravotnictví měla být snaha tento problém dále řešit. Přibývá vědeckých prací, která k tomu dávají odborný základ.

Je celá řada lidí, kteří velmi pravděpodobně prodělali COVID-19, aniž by v době onemocnění byli z různých důvodů testování PCR testem. Mnozí z nich mají dosud vysoké hladiny protilátek, což značí, že je u nich po určitou dobu velmi malé riziko reinfekce nákazou COVID-19, přesto se musejí nadále pravidelně testovat, což je jednak obtěžující, navíc zbytečně nákladné.

Ano, je nutné sjednotit metodiku vyšetření protilátek, nastavit dostatečně vysokou - tedy bezpečnou hladinu protilátek a najít časový úsek, po který by člověk, který má hladinu protilátek na potřebné výši, nemusel být pravidelně testován PCR či antigenním testem.

I když existují individuální výjimky, tak z dosud publikovaných prací vyplývá, že u většiny lidí, kteří COVID-19 prodělali a mají vysokou hladinu protilátek, tak tyto zůstávají na dostatečné výši minimálně 6 měsíců. Pokud by se interval osvobozující od pravidelného testování nastavil na polovinu této doby, tedy na 3 měsíce, bylo by to podle mého názoru i názoru řady imunologů mnohem bezpečnější než pravidelné testování mnohdy nepříliš spolehlivými antigenními testy. Řadě lidí by odpadlo po 3 měsíce mnohdy již otravné antigenní či PCR testování a stát by ušetřil nemalé finanční prostředky.


Vít Kaňkovský 


#spolunavysocine