search

MPSV: Sněmovna schválila zefektivnění a zrychlení lékařské posudkové služby

Personální posílení a zrychlení práce lékařské posudkové služby je cílem novely zákona, kterou dnes schválila Poslanecká sněmovna. Do výkonu služby by se nově mohly zapojit odborní nelékařští zdravotničtí pracovníci. Záměrem MPSV je, aby při posuzování invalidity nebo nároku na příspěvek na péči došlo nejen ke zrychlení, ale aby bylo možné více agendy i v této oblasti vyřídit elektronicky.

Novela míří především na řešení nedostatku posudkových lékařů, na zefektivnění činností lékařské posudkové služby (LPS) a zrychlení procesu posuzování zdravotního stavu. „Pro osoby se zdravotním postižením je podpora od státu v jejich nepříznivé sociální situaci zásadní, novela zákona zajistí, by se tito lidé dostali k potřebné pomoci rychleji,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

„Díky našemu návrhu, který dnes prošel ve sněmovně třetím čtením, budou nově posudkovým lékařům pomáhat odborní zdravotnicky vzdělaní pracovníci, kteří budou zpracovávat posudky v méně složitých agendách. Posudkový lékař pak potvrdí svým podpisem správnost posudku. Reagujeme tak na dlouhodobý nedostatek posudkových lékařů,“ uvedl k návrhu zpravodaj tisku a předseda sociálního výboru Poslanecké sněmovny Vít Kaňkovský (KDU-ČSL). „Posuzovaní, kterými jsou zejména osoby se zdravotním postižením, se tak k posouzení invalidity, příspěvku na péči či na kompenzační pomůcku dostanou včas. Odstraní se tak mnohdy neakceptovatelné prodlevy ve zpracování posudků,“ doplnil Kaňkovský.

Cílem návrhu jsou změny v procesu posuzování zdravotního stavu ze strany LPS, a to jak po stránce personální – úprava kompetencí lékařů i nelékařských pracovníků zavedením nové pozice odborného nelékařského zdravotnického pracovníka, tak po stránce její činnosti. Předpokládá se vyšší efektivita procesů spojených s činností LPS, nastavení účelné dělby práce a tím i zkrácení délky posudkových řízení.

Klíčové v celé novele je vytvoření pozice odborného nelékařského zdravotnického pracovníka (ONZP), kterým mohou být například všeobecné sestry, dětské sestry, ergoterapeuti, zdravotně‑sociální pracovníci, zdravotničtí záchranáři nebo fyzioterapeuti.  Ti se budou v rozsahu své kvalifikace podílet na plnění úkolů LPS v součinnosti s lékaři Oblastní správy sociálního zabezpečení. Tým složený z ONZP a lékaře tak zvládne podstatně větší objem práce než samotný posudkový lékař a celý proces by se tak zrychlil. Kvalita posudků bude zajištěna právě schválením a podpisem posudkového lékaře správy sociálního zabezpečení. Cílově by se v rámci oblastních správ sociálního zabezpečení mělo vytvořit zhruba 160 systemizovaných míst ONZP.

Další navrhované změny se týkají problematiky vyžádání lékařského vyšetření pro účely posouzení ve věcech sociálního zabezpečení, doplnění podkladů o zdravotním stavu poskytovatelem zdravotních služeb, možnosti elektronické komunikace mezi orgánem sociálního zabezpečení, poskytovatelem zdravotních služeb a posuzovanou osobou. Do posudkového procesu se například nově doplní stanovení lhůty, ve které posuzovaná osoba může předložit podklady k posouzení svého zdravotního stavu. Posuzovaná osoba tak získá větší právní jistotu, že veškeré podklady dodala včas.