search

Ať samota, strach či bolest nemají šanci

Až 80 % občanů v ČR touží prožít období blížící se smrti v kruhu své rodiny. Mnoho desetiletí bylo toto přání pro většinu lidí nesplnitelné. Úmrtí se odehrávala za zdmi nemocnic, často v samotě a ve strachu.

Mám radost, že v posledních 10 letech je problematice důstojného umírání věnována čím dál větší pozornost. A Kraj Vysočina patří k lídrům v rozvoji domácí hospicové a paliativní péče, daří se také budovat paliativní týmy v nemocnicích, byly otevřeny první ambulance paliativní péče a tak dále. Umírání na nevyléčitelnou chorobu už není takovým strašákem ani pro umírajícího člověka, ani pro jeho nejbližší. Většina nevyléčitelně nemocných už dnes za pomoci své rodiny a s podporou mobilních hospiců může prožít poslední týdny života ve svém domácím prostředí. A pokud to z nějakých důvodů není možné, tak už v roce 2024 bude otevřen lůžkový hospic v Havlíčkově Brodě. Mám to štěstí, že se mohu kochat pohledem na rychle rostoucí stavbu hospice z oken svého inspekčního pokoje a věřte, že je na co se koukat. Dlouho to vypadalo, že přes veškerou snahu se nám záměr kamenného hospice nepodaří zrealizovat. Smekám a moc děkuji všem obětavým nadšencům ze Spolku pro lůžkový hospic Mezi stromy, kteří neúnavně za hospic bojovali a nikdy neztratili naději, že lůžkový hospic nakonec v našem kraji vyroste. A nyní už se intenzivně připravují na jeho zprovoznění. Nemalý dík však patří také vedení Kraje Vysočina, že dalo kamennému hospici zelenou.

 

Vít Kaňkovský
poslanec a zastupitel Kraje Vysočina

 

Noviny Kraje Vysočina - 11/2023