search

Budoucnost je ve znamení spolupráce

P1049833.jpg

vloženo: 16.6.2022, 11.09

Spolupráce odborníků uvnitř vědních oborů se už stala naprostým základem pro rozvoj a pokrok ve vědě. Svědčí o tom řada mezinárodních projektů, do kterých jsou velmi často zapojeni i špičkoví odborníci z České republiky. Stejně tak nejen v zahraničí, ale i u nás se v poslední době rozvíjí spolupráce interdisciplinární, mezioborová, která nabízí multidisciplinární přístup k řešení problémů. S interdisciplinární spoluprací, která se zaměřuje na řešení případů ohrožených dětí, přichází i Iniciativa pro dítě 21.

Když mne oslovili její zakladatelé sociální pracovnice Mgr. Terezie Pemová, klinický psycholog prof. Radek Ptáček a soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem Mgr. Vladimír Polák, neváhal jsem spojit s nimi síly a poskytnout jim, z titulu předsedy Výboru pro sociální politiku Sněmovny PČR, prostor pro sdílení jejich praxe a šíření dobré myšlenky. Proto se ve čtvrtek 9.6. 2022 se ve Sněmovně konal odborný seminář “Iniciativa pro dítě 21 - možnosti a výzvy (spolu)práce při řešení případů ohrožených dětí”. Problematika  ohrožených dětí a hledání nových cest k řešení je v centru pozornosti nejen uvnitř KDU-ČSL, ale i v rámci současné vlády. I proto převzali záštitu nad akcí oba Výbory pro sociální politiku - Poslanecké sněmovny a Senátu PČR. Z pozice předsedů výborů se budu snažit společně s kolegyní Miluší Horskou v brzké době  přenést diskuzi o činnosti Iniciativy pro dítě 21 i na půdu sněmovního i senátního Výboru pro sociální politiku.

Semináře v Poslanecké sněmovně se v roli řečníků účastnili přední odborníci z oblasti práva, sociální práce, psychologie a zdravotnictví (viz. program semináře), což je důležité z toho důvodu, že téma se dotýká dětí, které mají v naší společnosti zvláštní postavení. Jako vyspělá demokratická společnost se hlásíme k nutnosti děti chránit a naplňovat jejich práva v běžném životě. V praxi se nám to bohužel ne vždy daří tak dobře, jak bychom si přáli. Dle statistických dat je v ČR každý den „odebráno“ 7 dětí z jejich původní rodiny z důvodu jejich ohrožení.

Dítě prostupuje celým systémem, záležitosti týkající se dítěte řeší mnoho rezortů: zdravotnictví, školství, justice, ohroženými dětmi se zabývá Ministerstvo práce a sociálních věcí atd. Každý rezort k problematice přistupuje ze svého úhlu pohledu, veden svými postupy a metodami práce. Snadno se pak stává, že “když jedno dítě hlídá více lidí (žádný výhradně), jejich pozornost je rozptýlena a dítě dojde nějaké újmy”. Je nutné proto sjednotit přístup a postupy v rámci jednotlivých rezortů-oborů, vyjasnit si kompetence a zodpovědnost a opřít se o přístup už léta uplatňovaný v medicíně - na důkazech založenou praxí (evidence-based practice). Právě takové konkrétní nástroje pro vyhodnocování míry ohrožení dítěte a volbu následné účinné podpory celé rodině, přináší dobrovolná platforma odborníků Iniciativa pro dítě 21, jejíž principy a snahu sdílet dobrou praxi, bych tímto i do budoucna rád podpořil.

Záznam odborného semináře včetně prezentací řečníků naleznete zde. Přesná a zajímavá data o ohrožených dětech od r. 2005 do r. 2020 jsou dostupná v knize Data o dětech, Sociálně-právní ochrana dětí v České republice v datech.

Vít Kaňkovský 
předseda Výboru pro sociální politiku PSP ČR