search

ČESKÁ JUSTICE SE PROMĚŇUJE - BUDEME MÍT V ČR “PROBLEM SOLVING COURTS”?

DSC_1960.jpg

vloženo: 10.6.2022, 14.37

Ve čtvrtek 9. 6. 2022 proběhl v Poslanecké sněmovně PČR odborný seminář na téma MOŽNOSTI A VÝZVY (SPOLU)PRÁCE PŘI ŘEŠENÍ PŘÍPADŮ OHROŽENÝCH DĚTÍ pořádaný Krajským soudem v Ústí nad Labem a Národním institutem pro děti a rodinu, z. s.

Záštitu nad seminářem převzali předsedové obou parlamentních výborů pro sociální politiku senátorka Miluše Horská a poslanec Vít Kaňkovský.

„Ze své lékařské praxe mám bohužel přímé zkušenosti i s ohroženými dětmi. Vnímám jako zásadní zlepšit spolupráci mezi jednotlivými profesemi, zejména vylepšit komunikaci a sjednotit postupy tak, abychom dítěti mohli efektivně pomoci. Rád přispěji k otevření hlubšího dialogu na toto téma na Výboru pro sociální politiku”, uvedl Kaňkovský a dodal, že společná záštita obou komor parlamentu svědčí o důležitosti tématu pro současnou vládu.

“Jako ředitelka školy pro děti se specifickými potřebami v Pardubicích si uvědomuji, jak dítě a péče o něj prostupuje celým systémem, mnoha resorty (školství, zdravotnictví, soudnictví, sociální práce) a jak různě na něj a jeho potřeby mohou jednotliví odborníci ze své perspektivy nahlížet. Včasné vyhodnocení potřeb dítěte a koordinované plánování následných intervencí a práce s jeho rodiči vnímám jako klíčové. Věřím, že Iniciativa Pro dítě 21. může být sjednocujícím prvkem v péči o ohrožené děti”, sdělila Horská.

Na semináři byla představena Iniciativa Pro dítě 21. Jedná se o volné sdružení odborníků participujících na vyhodnocování, projednávání a rozhodování případů ohrožených dětí, kteří vnímají potřebu standardizace a sjednocení postupů v této oblasti napříč odbornými profesemi. Jejím smyslem je zefektivnění a zkvalitnění péče poskytované ohroženým dětem a jejich rodinám (www.prodite21.cz). Seminář reflektoval témata včasné detekce ohrožených dětí, představil strukturované nástroje pro hodnocení prospívaní dítěte a kompetencí rodičů, následné adekvátní intervenční programy a metody jejich monitorování a vyhodnocování efektivity.

Prezentace přednášejících včetně audiozáznamu naleznete ZDE.

Celý videozáznam semináře Iniciativa pro dítě 21 - možnosti a výzvy (spolu)práce při řešení případů ohrožených dětí z 9.6.2022 je dostupný ZDE.