search

Interpelace ve věci: Dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za rok 2020

interpelace_Kanka.jpg

vloženo: 8.7.2021, 23.55

Poslanecká sněmovna 8.7.2021- Ústní interpelace Víta Kaňkovského na předsedu vlády ČR Andreje Babiše ve věci Dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za rok 2020

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený pane premiére, vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, kolegové. Já bych měl dotaz na pana premiéra, který se týká kůrovcové kalamity. Jak je všeobecně známo, tak roky 2019, 2020 byly nejtragičtější z hlediska dopadů kůrovcové kalamity, a to jak pokud se týká vlastně objemu napadených lesů, tak i objemu vytěženého dříví.

A zatímco za rok 2019 byly majitelům vyplaceny dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity, tak pro rok 2020, nebo resp. za rok 2020 zatím tento titul vypsán nebyl, a to navzdory tomu, že ceny dříví v roce 2020 poklesly na nejnižší úroveň za posledních, možná dvacet let. Takže můj dotaz směřuje, pane premiére, k tomu, zda Ministerstvo zemědělství, potažmo vláda vypíše tento dotační titul, na který čekají zejména ti malí a střední vlastníci lesních pozemků. Já jsem z kraje Vysočina, kde je ta lesní infrastruktura nejvíce rozdrobená. Je tam největší počet malých vlastníků lesů, kdy jejich výměra se pohybuje někde mezi jedním až deseti hektary. A v jaké výši vláda uvažuje o této dotaci, pokud o ní uvažuje.

Pokud by k tomu totiž nedošlo, tak zejména pro lidi seniorního věku, což jsou často právě ti vlastníci těch lesních pozemků, nebudou mít síly a nebudou mít finanční prostředky na to, aby lesní pozemky znovu osázeli a dále se o ně starali. A všichni víme, že kůrovcová kalamita ještě neskončila. Takže můj dotaz: zda uvažuje vláda o vypsání toho dotačního titulu a v jaké výši na rok 2020. Děkuji za odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Musím říct, a děkuji za dotaz, že je velice pikantní, že se mě na to ptá poslanec KDU-ČSL. A já vám řeknu proč. Protože když váš předseda byl ministr zemědělství, tak nedal na kůrovec ani korunu. On že nejenom nedal ani korunu, ale na lesnickou podporu nedal téměř nic, a to byly skvělé časy rozpočtu. A dokonce zapomněl i na ty zemědělce. V září 2017 sliboval 3,5 miliardy na sucho, a to jsme řešili potom my jako nová vláda. Takže já myslím, že za nás šlo v roce 2020 na podporu, lesnickou podporu 15 miliard 610 milionů, z toho 7 miliard na kůrovec.

Takže je velice pikantní, že se mě na to ptáte vy (se smíchem) z KDU, když váš předseda pro to neudělal vůbec nic. A v roce 2021 dáváme na lesnickou podporu 16 miliard 120 milionů, z toho na kůrovec 7 miliard. Protože za období ministrování vašeho předsedy jste pro lesy neudělali vůbec nic, a nechali jste je zničit tím kůrovcem. Takže to mě velice mrzí. A my samozřejmě to musíme udělat. A ministr zemědělství má připraven materiál do vlády, kterým požádá o uvolnění potřebných finančních prostředků na třetí fázi poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za škody vzniklé v roce 2020. A tyto prostředky zatím nejsou součástí schváleného státního rozpočtu na rok 2021. Ale paní ministryně Schillerová ve spolupráci s panem ministrem Tomanem to řeší.

Takže já myslím, že je to na dobré cestě. Ten finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za rok 2019 dostalo 9 900 žadatelů. A 6 000 příjemců je obdrželo ještě v roce 2020, a zbytek v tomhle roce, letošním roce. Takže ministerstvo poskytlo 4 miliardy nestátním organizacím, a 2,5 miliardy státním lesníkům. Takže ten příspěvek samozřejmě slouží primárně k zalesnění holin vzniklých kůrovcovými těžbami, k následné péči o mladé lesní porosty a k odborné správě lesa či údržbě lesní, dopravní sítě.

Takže za naší vlády jdou obrovské miliardy na podporu lesnictví a kůrovce. Takže jsem rád, že se na to ptáte, protože my jsme zdědili tu katastrofu po kůrovci po předchozí vládě.

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

Poslanec Vít Kaňkovský: O panu premiérovi je známo, že když nemá argumenty, tak útočí. Já jsem na vás, pane premiére, neútočil. Já jsem se věcně zeptal, zda budou dotace na dopad zmírnění kůrovcové kalamity v roce 2020. Dobře. Zaútočil jste. Já se jenom chci zeptat, kdo byl ministrem financí v té minulé vládě. Dotaz číslo jedna.

A pak se chci zeptat, kdy se fakticky rozběhla kůrovcová kalamita. Protože my, co se v těch lesích pohybujeme, protože jsem z Vysočiny, tak víme, že to nejhorší se odehrálo v letech 2017, 2018, 2019, 2020. A jestli máte představu, že pan ministr, exministr Jurečka chodil a roznášel po lese kůrovce, tak si tedy myslím, že to je velmi naivní představa. Ale skutečně moje otázka byla věcná: zda vypíšete ten dotační titul. Vy jste mi odpověděl, za to děkuji. A myslím si, že ty útoky jste si mohl odpustit.

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotaz.

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: To nejsou žádné útoky, pane poslanče. To je tabulka (ukazuje podklady.) Oranžový sloupec je kůrovec. A za vašeho ministra nebylo nic. A už se to mělo dávno řešit v roce 2017. A v září už jsem nebyl ministrem financí, když se ptáte. Sobotka mě vyhodil v květnu. Takže jenom tak pro dokreslení.

Takže já jenom konstatuji, ano. My to děláme, na rozdíl od vašeho předsedy KDU-ČSL.

Zdroj: PSP.cz | 8.7.2021 | Interpelace na předsedu vlády ČR